Gebruiksaanwijzing HOTPOINT DW 24 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT DW 24 IX. Wij hopen dat dit HOTPOINT DW 24 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT DW 24 IX te teleladen.


HOTPOINT DW 24 IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (458 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT DW 24 IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Werking stellen: draai de schroef van de kabelklem en de drie schroeven van los, de contacten L-Nen bevestig de draden onder de schroeven met inachtneming van de kleuren: Blauw (N) Bruin (zie (L) Geel-Groen afb. NL N L Plaatsing  Het verpakkingsmateriaal is niet bestemd voor kinderen en dient daarom te worden verwijderd volgens de geldende normen voor gescheiden afvalverzameling ( zie Voorzorgsmaatregelen en advies).  De installatie moet worden uitgevoerd dooreen bevoegde installateur en volgens de instructies van de fabrikant. Een verkeerde installatie kan schade berokkenen aan personen, dieren of dingen. [. . . ] Open de lade door middel van een lichte druk op de voorzijde van de lade (push-push mechanisme); 2. Plaats er de te verwarmen pannen of borden in of de levensmiddelen die moeten rijzen/ontdooien/ worden opgewarmd; 3. Een elektrische weerstand wordt ingeschakeld waarna het gekozen programma wordt uitgevoerd. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Afvalverwijdering • Het wegdoen van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de plaatselijke normen zodat het materiaal hergebruikt kan worden. • De Europese richtlijn 2002/96/EG, betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), voorziet dat huishoudelijke apparatuur niet met het normale afval mag worden meegegeven. De verwijderde apparaten moeten apart worden opgehaald om het terugwinnen en recyclen van de materialen waaruit ze bestaan te optimaliseren en te voorkomen dat er eventuele schade voortvloeit voor de gezondheid en het milieu. Het symbool van de afvalemmer met een kruis staat op alle producten om de consument eraan te herinneren dat dit gescheiden afval is. U kunt oude apparaten laten ophalen of afgeven bij de reinigingsdienst of, indien dit door de landelijke wetten wordt voorzien, ze bij aanschaf van eenzelfde soort nieuw product, inleveren bij de verkoper ervan. Alle belangrijkste fabrikanten van huishoudelijke apparaten zijn actief bij het beheer van verzamelen verwijderingsystemen van afgedankte apparatuur. Algemene veiligheid • Dit apparaat is vervaardigd voor nietprofessioneel gebruik binnenshuis. • Het apparaat dient niet buitenshuis te worden geplaatst, ook niet in overdekte toestand. Het is erg gevaarlijk als het in aanraking komt met regen of als het onweert. • Raak het apparaat niet blootsvoets of met natte handen of voeten aan. Het mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt en alleen volgens de instructies die beschreven staan in deze handleiding. Voorkom dat elektrische snoeren van andere kleine keukenapparaten op warme delen van de lade terechtkomen. • Plaats geen brandbaar materiaal in de lade: als het apparaat plotseling aan zou worden gezet, zou dit materiaal vlam kunnen vatten. • Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar altijd door de stekker direct beet te pakken. [. . . ] Als ondanks al deze controles de lade niet functioneert en de storing blijft bestaan moet u contact opnemen met de Technische Dienst. ) • het serienummer (S/N) Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje op het apparaat en/of op de verpakking.  Roep er nooit een niet-erkende installateur bij en weiger altijd niet-originele onderdelen. Installation des Netzkabels: Schrauben Sie die Schraube der Kabelklemme sowie die drei Schrauben der Kontakte L-Nheraus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT DW 24 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT DW 24 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag