Gebruiksaanwijzing HOTPOINT CS2A 250 H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT CS2A 250 H. Wij hopen dat dit HOTPOINT CS2A 250 H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT CS2A 250 H te teleladen.


HOTPOINT CS2A 250 H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1091 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT CS2A 250 H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Ook het rode controlelampje wordt geactiveerd (indien voorzien), aangezien aan de binnenkant van het product de temperatuur nog niet laag genoeg is om hier levensmiddelen in te bewaren. Dit controlelampje deactiveert zich normaal gesproken binnen zes uur na de inschakeling. € Verzeker u, na het apparaat aangesloten te hebben en als de correcte temperatuur bereikt is (hier is ongeveer een uur voor nodig en de deur mag tijdens deze fase niet worden geopend), ervan dat de snelvriesfunctie gedeactiveerd is (het gele controlelampje, waar voorzien, brandt niet). € Plaats de levensmiddelen alleen in het product als het rode controlelampje (waar voorzien) niet langer brandt. [. . . ] Druk ten minste 24 uur voordat u verse levensmiddelen in het apparaat gaat leggen op de snelvriestoets (4). Leg het in te vriezen voedsel in de vriezer en houd de klep 24 uur gesloten. Classificatie van de ingevroren levensmiddelen Leg de ingevoren levensmiddelen in de vriezer en classificeer ze; geadviseerd wordt om de datum van conservering op de verpakking te schrijven, zodat u weet voor welke datum u het product moet consumeren. Adviezen voor het bewaren van diepvriesproducten Let bij het kopen van diepvriesproducten op de volgende punten: • De verpakking moet intact zijn, omdat voedsel in beschadigde verpakkingen bedorven kan zijn. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het product niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. € Diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd. € Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. € De aanwijzingen op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd. opmerking: • Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij het ontdooide levensmiddel gebruikt wordt voor de bereiding van een gerecht dat gekookt wordt. € Om het risico van opsluiting en verstikking te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich hierin te verstoppen. € Het apparaat moet van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken of via de tweepolige schakelaar die voor het stopcontact is geplaatst. • Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning. € Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (indien bijgeleverd). € Dit apparaat is uitgerust met “skin condenser”technologie: de condenseenheid is geïntegreerd binnen de wanden van de vriezer. Hierdoor kunnen de wanden aan de zij- en voorkant warm zijn als het apparaat werkt. dit verschijnsel is geheel normaal en vermindert de mogelijke condensvorming in moeilijke omgevingsomstandigheden (zie de paragraaf “Storingen opsporen”). ONTDOOIEN VAN HET APPARAAT Wij raden u aan de vriezer te ontdooien wanneer het ijs op de wanden 5-6 mm dik is geworden. € Haal de levensmiddelen uit het apparaat en bewaar ze op een koele plaats of in een isolerende tas. € Gebruik de scheider als opvangbank voor het dooiwater (indien aanwezig) en leg deze binnenin het apparaat (D) zoals in fig. € U kunt het ontdooien versnellen door met een spatel het ijs op de wanden van het apparaat los te maken. [. . . ] • Is de verpakking van het onderstel van de vriezer verwijderd?Opmerking: de circulatie van het koelgas kan een zacht geluid maken, ook nadat de compressor stopgezet is. Het groene controlelampje (waar voorzien) brandt niet en het product functioneert niet. Het groene controlelampje (waar voorzien) brandt niet en het product functioneert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT CS2A 250 H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT CS2A 250 H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag