Gebruiksaanwijzing HOTPOINT CS1A 200 H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT CS1A 200 H. Wij hopen dat dit HOTPOINT CS1A 200 H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT CS1A 200 H te teleladen.


HOTPOINT CS1A 200 H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1626 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT CS1A 200 H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € C-pentaan wordt gebruikt als blaasmiddel in het isolatieschuim en is een licht ontvlambaar gas. € Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals - personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen; - cottages en door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen; - bed- and breakfast omgevingen; - catering en soortgelijke non-retail toepassingen . € Bewaar geen explosieve stoffen zoals aerosolspuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat. € Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. [. . . ] Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen met een beschrijving van het product en nuttig advies om het meeste te halen uit uw apparaat. Na het uitpakken van het apparaat controleert u of het niet beschadigd is en dat de deur goed sluit. Binnen de 24 uur na levering van het apparaat dient alle schade gerapporteerd te worden aan de verdeler. Wacht minstens twee uur alvorens het apparaat in te schakelen om zeker te stellen dat het koelcircuit volledig efficiënt is. ALGEMENE EN VEILIGHEIDSADVIEZEN INSTALLATIE • Zorg dat u de vloer (bijv. € Installeer het apparaat op een vloer die voldoende stevig is om het gewicht te dragen en op een plaats die geschikt is voor de omvang en toepassing van het apparaat. € Het apparaat is bedoeld voor gebruik op plaatsen waar de temperatuur binnen het volgende bereik komt, conform de klimaatklasse op het typeplaatje. Mogelijk werkt het apparaat niet correct indien het lange tijd op een temperatuur buiten het aangegeven bereik wordt gebruikt. € Eet geen ijsblokjes of ijslolly's onmiddellijk nadat u deze uit de diepvriezer hebt gehaald omdat deze koude brandwonden kunnen veroorzaken. € Bij producten ontworpen voor gebruik met een luchtfilter in een toegankelijke ventilatorafdekking, moet het filter altijd zijn aangebracht wanneer de koelkast in bedrijf is. Rood controlelampje: als deze knippert, dan wordt hiermee een alarm aangeduid; zie "OPSPOREN VAN STORINGEN" b. Groene controlelampjes: ze duiden aan dat het apparaat werkt en de temperatuur als volgt is ingesteld: b1 minder lage temperatuur (rechter lampje brandt); gebruik deze instelling bij deelbelasting voor een optimaal energieverbruik. B2 middelste temperatuur (middelste lampje brandt) b3 zeer lage temperatuur (linker lampje brandt) ALLE groene controlelampjes AAN: de functie FAST FREEZE is actief; zie het gedeelte “Invriezen van verse levensmiddelen”. Druk herhaaldelijk op de insteltoets (3) om de gewenste temperatuur te selecteren (3): elke keer dat er op de toets wordt gedrukt, wordt de ingestelde temperatuur aangepast. Houd de toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de fast freeze-functie te activeren/deactiveren: alle groene controlelampjes knipperen 3 keer tegelijkertijd en blijven vervolgens branden. Opmerking: De instellingen worden in het geheugen opgeslagen, zelfs bij een stroomuitval. De benodigde tijd voor het bereiken van de instelde temperatuur in de diepvriezer kan variëren afhankelijk van de klimaatomstandigheden en de instelde temperatuur zelf. € Het rode controlelampje knippert om aan te duiden dat de temperatuur in het apparaat nog niet laag genoeg is voor de opslag van etenswaren. Het rode controlelampje wordt normaal gesproken uitgeschakeld binnen zes uur na de inschakeling. € Plaats de levensmiddelen alleen in het apparaat als het rode controlelampje niet langer brandt. Opmerking: De afdichting sluit het apparaat hermetisch af, dus u kunt de deur van het apparaat niet onmiddellijk na sluiting weer openen. [. . . ] € Draai het lampje los en vervang het door een nieuw lampje met dezelfde spanning en hetzelfde vermogen. € Breng de melkglazen kap weer aan en sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. € Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan die trillingen kunnen veroorzaken?Opmerking: de circulatie van het koelgas kan een zacht geluid maken, ook nadat de compressor stopgezet is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT CS1A 200 H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT CS1A 200 H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag