Gebruiksaanwijzing HOTPOINT CE6IFA.T X F /HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT CE6IFA.T X F /HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT CE6IFA.T X F /HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT CE6IFA.T X F /HA te teleladen.


HOTPOINT CE6IFA.T X F /HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1545 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT CE6IFA.T X F /HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] T X F/HA IT Italiano NL Nederland Istruzioni per l’uso CUCINA E FORNO Sommario Istruzioni per l’uso, 1 Descrizione dell’apparecchio- Vista d’insieme, 2 Descrizione dell’apparecchio- Pannello di controllo, 3 Assistenza, 6 Installazione, 7 Avvio e utilizzo, 9 Programmi di cottura, 10 Utilizzo del piano cottura, 13 Precauzioni e consigli, 17 Manutenzione e cura, 19 Gebruiksaanwijzing FORNUIS EN OVEN Inhoud Gebruiksaanwijzing, 1 Beschrijving van het apparaat-Aanzichttekening, 2 Beschrijving van het apparaat-Bedieningspaneel, 3 Servicedienst, 6 Installatie, 49 Starten en gebruik, 51 Gebruik van de oven, 52 De kookzones, 55 Voorzorgsmaatregelen en advies, 59 Onderhoud en verzorging, 61 GB English Operating Instructions COOKER AND OVEN Contents Operating Instructions, 1 Description of the appliance-Overall view, 2 Description of the appliance-Control Panel, 3 Assistance, 6 Installation, 21 Start-up and use, 23 Cooking modes, 24 Using the hob, 27 Precautions and tips, 31 Care and maintenance, 33 FR Français Mode d’emploi CUISINIERE ET FOUR Sommaire Mode d’emploi, 1 Description de l’appareil-Vue d’ensemble, 2 Description de l’appareil-Tableau de bord, 3 Assistance, 6 Installation, 35 Mise en marche et utilisation, 37 Utilisation du four, 38 Utilisation du plan de cuisson, 41 Précautions et conseils, 45 Nettoyage et entretien, 47 1 FR 6 7 8 9 10 11 5 Description de l’appareil Vue d’ensemble 2 3 4 5 1. Het bedieningspaneel dat hier wordt beschreven en afgebeeld geldt alleen als voorbeeld: het is mogelijk dat het niet exact overeenkomt met het door u aangeschafte model. GB 1 Toets TOENAME VERMOGEN om de kookplaat aan te zetten en het vermogen ervan te regelen (zie Starten en gebruik). 2 Toets AFNAME VERMOGEN om het vermogen te regelen en de kookplaat uit te zetten (zie Starten en gebruik). [. . . ] De genoemde geluiden zijn het resultaat van de inductietechnologie en zijn niet noodzakelijkerwijs functioneringsdefecten. Inschakelen kookzones Iedere kookzone wordt in werking gesteld door middel en een regelsysteem voor van een selectietoets de stroomsterkte, bestaande uit een dubbele toets en . € Voor het in werking stellen van een kookzone drukt u op de betreffende toets en stelt u de gewenste stroomsterkte in met de toetsen - + - + en . Booster functie* Om de verwarmingstijd te versnellen kunt u in enkele kookzones de booster functie activeren door op de toets te drukken. Deze functie verhoogt het vermogen tot 2000 W of 3000 W, aan de hand van de grootte van de gekozen kookzone. Zolang de booster van een van de kookzones actief is, zal het gedeelte daarvoor of daarachter slechts over een beperkt vermogen beschikken (bv. : als in de kookzone linksachter de booster actief is , zal het vermogen in de kookzone linksvoor afnemen). Voor verdere informatie kunt u de Technische beschrijving van de modellen raadplegen. Booster Uitschakelen kookgedeeltes Voor het uitschakelen van een kookgedeelte kiest u dit en: door middel van de selectietoets • Druk op de toets : het vermogen van het kookgedeelte wordt langzaam minder totdat het uitgaat. Alle kookgedeeltes kunnen tegelijkertijd geprogrammeerd worden voor een tijdsduur van tussen de 1 en de 99 minuten. Het controlelampje voor het betreffende kookgedeelte begint te knipperen. Als de tijd verstreken is hoort u voor de duur van 1 minuut een geluidssignaal. Het einde van de geprogrammeerde kooktijd wordt aangegeven door een geluidssignaal (van 1 minuut) waarna het kookgedeelte uitgaat. Herhaal de hierboven beschreven procedure voor iedere kookplaat die u wilt programmeren. Indien een of meer kookplaten zijn geprogrammeerd vertoont het display de resterende tijd van de kookplaat die als eerste eindigt, terwijl hij de positie ervan aanduidt door middel van het betreffende controlelampje dat knippert. de controlelampjes van de andere geprogrammeerde kookplaten zijn aan. Om de resterende tijd van de andere geprogrammeerde kookplaten te visualiseren moet drukken: met u een aantal keren op de toets de klok mee zullen, de een na de ander, de tijden van de timer alle geprogrammeerde kookplaten worden getoond, te beginnen met de kookplaat linksvoor. Druk een aantal keer op de toets van de kookplaat die u wilt wijzigen verschijnt. Blokkering van het bedieningspaneel Als de kookplaat in werking is kunt u het bedieningspaneel blokkeren om een ongewenst aanraken te vermijden (kinderen, schoonmaakhandelingen, enz. Het uitschakelen: druk even op de toets controlelampje gaat uit en het bedieningspaneel wordt weer geactiveerd. Als het bedieningspaneel is geblokkeerd, blijft dit ook geblokkeerd nadat u de kookplaat opnieuw inschakelt. Als u de kookplaat opnieuw wilt inschakelen moet u eerst het bedieningspaneel deblokkeren. [. . . ] In tegenstelling tot de traditionele kookplaten wordt niet het kookgedeelte verwarmd: de warmte wordt direct binnenin de pan gecreëerd, die daarom noodzakelijkerwijs een bodem van ferromagnetisch materiaal moet bezitten. kookplaten Kookgedeeltes Linksachter Rechtsachter Linksvoor Totaal vermogen CE6IFA. T X F/HA Vermogen (in W) I 1400 I 3000 – B 4000 I 2200 7600 Legenda: I = kookgedeelte met eenvoudige inductie B = booster: de kookzone kan over een extra vermogen van 3000 W beschikken * = het maximale vermogen wordt beperkt terwijl de booster in het kookgedeelte erachter actief is (zie Starten en gebruik). NL Automatische reiniging FAST CLEAN Door de functie FAST CLEAN te activeren bereikt de oven een temperatuur van 500°C die nodig is voor het verbranden van voedselrestjes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT CE6IFA.T X F /HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT CE6IFA.T X F /HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag