Gebruiksaanwijzing HOTPOINT BCB 31 AA V AI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT BCB 31 AA V AI. Wij hopen dat dit HOTPOINT BCB 31 AA V AI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT BCB 31 AA V AI te teleladen.


HOTPOINT BCB 31 AA V AI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4996 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT BCB 31 AA V AI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BCB 31 AA V (FR) BCB 31 AA V AI (FR) Français Mode d’emploi Mode d’emploi, 1 Assistance, 3 Description de l’appareil, 7 Installation, 19 Mise en marche et utilisation, 19 Entretien et soin, 21 Précautions et conseils, 21 Anomalies et remèdes, 22 COMBINE REFRIGERATEUR/CONGELATEUR Sommaire Italiano Deutsch Istruzioni per l’uso Sommario Istruzioni per l’uso, 1 Assistenza, 3 Descrizione dell’apparecchio, 6 Installazione, 11 Avvio e utilizzo, 11 Manutenzione e cura, 12 Precauzioni e consigli, 13 Anomalie e rimedi, 14 COMBINATO FRIGORIFERO/CONGELATORE Gebrauchsanleitungen KÜHL-/GEFRIERKOMBI Inhaltsverzeichnis Gebrauchsanleitungen, 1 Kundendienst, 4 Beschreibung Ihres Gerätes, 12 Installation, 23 Inbetriebsetzung und Gebrauch, 23 Wartung und Pflege, 25 Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 25 Störungen und Abhilfe, 26 English Nederlands Operating Instructions Contents Operating Instructions, 1 Assistance, 3 Description of the appliance, 6 Installation, 15 Start-up and use, 15 Maintenance and care, 17 Precautions and tips, 17 Troubleshooting, 18 REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Gebruiksaanwijzingen KOEL/DIEPVRIESCOMBINATIE Inhoud Gebruiksaanwijzingen, 1 Service, 4 Beschrijving van het apparaat, 13 Installatie, 27 Starten en gebruik, 27 Onderhoud en verzorging, 29 Voorzorgsmaatregelen en advies, 29 Storingen en oplossingen, 30 Español Română Manual de instrucciones Sumario Manual de instrucciones, 2 Asistencia, 4 Descripción del aparato, 8 Instalación, 31 Puesta en funcionamiento y uso, 32 Mantenimiento y cuidados, 32 Precauciones y consejos, 33 Anomalías y soluciones, 34 COMBINADO FRIGORÍFICO/CONGELADOR Instrucţiuni de folosire COMBINĂ FRIGIDER/CONGELATOR Sumar Instrucţiuni de folosire, 2 Asistenţă, 5 Descriere aparat, 10 Instalare, 43 Pornire şi utilizare, 43 Întreţinere şi curăţire, 44 Precauţii şi sfaturi, 45 Anomalii şi remedii, 46 Portuges Instruções para a utilização COMBINADO FRIGORÍFICO/CONGELADOR Índice Instruções para a utilização, 2 Assistência, 5 Descrição do aparelho, 9 Instalação, 35 Início e utilização, 35 Manutenção e cuidados, 37 Precauções e conselhos, 37 Anomalias e soluções, 38 Polski Instrukcja obsługi LODÓWKO - ZAMRAŻARKA Spis treści Instrukcja obsługi, 2 Serwis Techniczny, 5 Opis urządzenia, 9 Instalacja, 39 Uruchomienie i użytkowanie, 39 Konserwacja i utrzymanie, 41 Zalecenia i środki ostrożności, 41 Anomalie i środki zaradcze, 42 Prima di contattare l’Assistenza: • Verificare se l’anomalia può essere risolta autonomamente (vedi Anomalie e Rimedi). Asistencia Ampliación de garantía Voordat u de Servicedienst belt: • Controleer of u de storing niet zelf kunt oplossen (zie Storingen en oplossingen). € Indien, ondanks alle controles, het apparaat niet goed werkt en de storing blijft bestaan, kunt u zich tot de dichtstbijzijnde Technische Dienst wenden. u moet doorgeven: • het type storing • het model apparaat (Mod. [. . . ] Regelen van de temperaturen Als de Active Oxygen functie actief is, zal het apparaat regelmatig (en herhaaldelijk totdat de functie weer wordt uitgeschakeld) Ozon verspreiden. Dit zal worden aangegeven door het aangaan van de groen led op het apparaat in het koelgedeelte, en door een stand-by cyclus (zonder dat er Ozon wordt verspreid), die wordt aangegeven door de blauwe led. 27 NL Optimaal gebruik van de koelkast nemen met de Technische Dienst • Gebruik voor het regelen van de temperatuur de knop TEMPERATUURREGELING(zie Beschrijving). € Zet alleen koude of lauwe levensmiddelen in de koelkast, nooit warme (zie Voorzorgsmaatregelen en advies). € Denk eraan dat u gekookte etenswaren niet langer kunt bewaren dan rauwe. € Zet geen vloeistoffen in open flessen of bakken in de koelkast: dit brengt een toename van de vochtigheidsgraad teweeg en een daaropvolgende condensproductie. DRAAGPLATEAUS : deze kunnen dankzij de speciale gleuven worden verwijderd of in hoogte geregeld (zie afbeelding), voor het invoeren van grote verpakkingen of etenswaren. Het is niet noodzakelijk het draagplateu volledig te verwijderen om de hoogte te regelen. € Vries nooit etenswaar in die op het punt staat te ontdooien of al is ontdooid; dergelijke etenswaar moet gelijk worden gekookt en gegeten (binnen 24 uur). € Verse etenswaren die moeten worden ingevroren mogen nooit in contact raken met etenswaren die al bevroren zijn; verse etenswaren moeten in het bovenste INVRIES- en BEWAARGEDEELTE worden gezet, waar de temperatuur de -18°C of lager bereikt en waar ze snel worden ingevroren. € Plaats nooit glazen flessen met vloeistof in de diepvrieskast, vooral niet als er een dop op zit of als ze hermetisch zijn afgesloten, ze zouden kunnen barsten. Een sterke verspreiding van het licht elk levensmiddel goed kunt zien en er geen schaduwplekken meer in de koelkast zijn. In het geval u de leds dient te vervangen dient u contact op te Het apparaat reinigen • De buitenkant, de binnenkant en de rubberen afdichtingen kunnen worden schoongemaakt met een lauwe spons en soda of een neutraal schoonmaakmiddel. Na het apparaat te hebben uitgezet en de stroom te hebben afgesloten kunt u dit opzuigen met de lange buis van de stofzuiger, op middelmatig vermogen. * Deze kunnen variëren voor wat betreft aantal of positie, alleen op enkele modellen aanwezig. € Het apparaat is vervaardigd uit hygiënisch materiaal dat geen luchtjes absorbeert. Teneinde deze eigenschappen te behouden moet u levensmiddelen altijd goed bewaren en afsluiten. € Als u het apparaat voor langere tijd uitzet moet u de binnenkant reinigen en de deuren openlaten. Probeer het proces niet te versnellen door middel van apparaten of gereedschap anders dan bijgeleverd schrapertje. het apparaat ontdooien wijzigingen; - 89/336/EEG van 03/05/89 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen; - 2002/96/CE. [. . . ] € De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te reduceren. Het symbool op het product van de “afvalcontainer met een kruis erdoor” herinnert u aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat apart moet worden ingezameld. Consumenten moeten contact opnemen met de locale autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van vernietiging van hun oude apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT BCB 31 AA V AI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT BCB 31 AA V AI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag