Gebruiksaanwijzing HOTPOINT AQD1171D 69ID EU/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT AQD1171D 69ID EU/A. Wij hopen dat dit HOTPOINT AQD1171D 69ID EU/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT AQD1171D 69ID EU/A te teleladen.


HOTPOINT AQD1171D 69ID EU/A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7525 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT AQD1171D 69ID EU/A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GB GB English, 1 IT Italiano, 13 FR Français, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data NL ES PT Português, 61 Care and maintenance, 4 Cutting off the water and electricity supplies Cleaning the machine Cleaning the detergent dispenser drawer Caring for your appliance drum Cleaning the pump Checking the water inlet hose Nederlands, 37 Español, 49 SR Cрпски, 73 Precautions and advice, 5 General safety Disposal Opening the porthole door manually AQUALTIS AQD1171D 69ID Description of the machine, 6-7 Touch control panel How to run a wash cycle or a drying cycle, 8 Wash cycles and options, 9 Table of wash cycles Wash options Detergents and laundry, 10 Detergent Preparing the laundry Washing recommendations Load balancing system Trouble shooting, 11 Assistance, 12 1 Installation GB !Furthermore, before the machine enters “Standby” mode, the icon will light up for a few seconds; when the machine is switched off the estimated energy saving will be around the 80% mark. ** Note: 10 minutes after the START, the machine will recalculate the time remaining until the end of the wash cycle on the basis of the load inside it; this value will then be shown on the display. € The detergent is not suitable for machine washing (it should display the text “for Washing machine” or “hand and machine wash”, or the like). [. . . ] De gekozen waarde leest u af op bovenstaand display (zie “Het uitvoeren van een was- of droogcyclus”). Knop CENTRIFUGEREN: druk hierop om de centrifuge te wijzigen of uit te sluiten. De gekozen waarde leest u af op bovenstaand display (zie “Het uitvoeren van een was- of droogcyclus”). Knop UITGESTELDE START: druk hierop om een uitgestelde start van het gekozen programma in te stellen. Het controlelampje dat overeenkomt met de geselecteerde optie blijft aan (zie “Het uitvoeren van een was- of droogcyclus”). Symbolen WASFASES: gaan aan om weer te geven in welke fase van de cyclus de automaat zich bevindt (Wassen - Spoelen - Centrifugeren/Afpompen - Drogen ). Knop met controlelampje START/PAUSE: als het groene controlelampje langzaam knippert, drukt u op de knop om de wascyclus te starten. Als de cyclus is gestart blijft het 43 Het uitvoeren van een was- of droogcyclus NL N. : voordat u de Wasdroogmachine gaat gebruiken moet u hem met wasmiddel maar zonder wasgoed een wascyclus laten uitvoeren. Alle controlelampjes gaan 1 seconde lang aan en op het display verschijnt de tekst AQUALTIS; het controlelampje van de toets zal aan blijven staan en het controlelampje START/PAUSE zal gaan knipperen. Draai de PROGRAMMAKNOP naar rechts of naar links totdat u het gewenste programma heeft geselecteerd; de naam van het programma verschijnt op het display; hieraan worden automatisch een temperatuur en een centrifugesnelheid gekoppeld die naderhand kunnen worden gewijzigd. Laad het wasgoed in en zorg ervoor nooit de laadhoeveelheid te overschrijden die wordt aangegeven in de programmatabel op de volgende bladzijde. Trek het bakje naar buiten en doe het wasmiddel in de speciale vakjes zoals aangegeven in “Beschrijving van de Wasdroogmachine”. Dit kunt u doen met behulp van de knoppen op het bedieningspaneel: Wijzigen van de temperatuur en/of de centrifuge. Het apparaat toont automatisch de maximale temperatuur en centrifuge die voor het ingestelde programma gelden of de laatst geselecteerde waarden, mits deze compatibel zijn met het gekozen programma. Door op de knop te drukken kunt u de temperatuur langzaamaan verlagen, tot aan de koude wascyclus “OFF”. Door op de knop te drukken kunt u het toerental van de centrifuge langzaamaan verlagen, tot aan een complete uitsluiting van de centrifuge “OFF”. Als u nogmaals op de knoppen drukt zult u wederom op de maximale waarden terugkeren. Het drogen instellen De eerste keer dat u op de toets drukt zal het apparaat automatisch het maximale droogniveau selecteren dat past bij het geselecteerde programma. Elke volgende keer dat u op de toets drukt zal het niveau dalen, waarna ook de droogtijd, totdat het zal worden uitgesloten, aangegeven door “OFF”. Als u nogmaals op de knoppen drukt zult u wederom op de maximale waarden terugkeren. het is mogelijk het drogen in te stellen: A - Op tijdsbasis: van 20 tot 180 minuten. [. . . ] € De stekker zit niet in het stopcontact of niet ver genoeg om contact te maken. € Als u de optie “Makkelijk Strijken ”, zal de Wasdroogmachine aan het einde van de cyclus de trommel langzaam laten ronddraaien. om de cyclus te beëindigen drukt u op de knop START/PAUSE of op de knop “Makkelijk Strijken ”. De Wasdroogmachine blijft water • De afvoerbuis is niet op 65 tot 100 cm afstand van de grond af geïnstalleerd aan- en afvoeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT AQD1171D 69ID EU/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT AQD1171D 69ID EU/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag