Gebruiksaanwijzing HOOVER VSB 1220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER VSB 1220. Wij hopen dat dit HOOVER VSB 1220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER VSB 1220 te teleladen.


HOOVER VSB 1220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1702 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER VSB 1220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Huishoudapparaten in werking stellen is een delicate taak die, indien niet correct uitgevoerd, ernstige gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de gebruiker. Onder deze voorwaarden is het imperatief deze taak aan een beroepsinstallateur over te laten, die deze volgens de geldende technische normen uitvoert. Indien ondanks deze aanbeveling de verbruiker zelf voor de installatie zorgt, wijst de fabrikant groep alle verantwoordelijkheid af in geval van technisch defect dat al of niet schade heeft veroorzaakt aan personen en/of aan goederen. Het meubel of de tafel waarin het kookvlak wordt geïntegreerd alsook de eventueel aangrenzende meubelwanden moeten vervaardigd zijn uit een temperatuurbestendig materiaal. [. . . ] Zodra de stroomvoorzieningkabel aan het klembord is aangesloten, schroef de kabelklem vast aan en installeer de afdekplaat. Nota: zorg ervoor dat de schroeven van het klembord vast zijn aangeschroefd. Het is verboden een nietgenventileerde oven onder het werkbald in te bouwen. De installatie voor het apparaat moet worden uitgevoerd in H05RR-F, H05RR-F, H05RR-F, H05RR-F, H05RR-F, overeenstemming met de geldende normen in het land van H05VV-F, H05VV-F, H05VV-F, H05VV-F, H05VV-F, installatie. De fabrikant groep wijst alle verantwoordelijkheid H05V2V2-F H05V2V2-F H05V2V2-F H05V2V2-F H05V2V2-F af in geval deze schikking niet wordt nageleefd. aANSLUITOpgelet : ING AAN · Vooraleer het apparaat aan te sluiten, controleer de voedinL2 KLEMBOD gsspanning op de teller, de instelling van de stroomverbreker, het kaliber van de smeltveiligheid en de aardleidingcontinuïteit L3 van de installatie. De elektriciteitsvoorziening moet gebeuren via een stopcontact met aardleiding of via een omnipolaire breukvoorziening met een contactopening van minstens 3 mm. Indien het kookvlak is 2 Fase 2 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase shunter 1-2 shunter 1-2 shunter 1-2 voorzien van een stekker, moet het stopcontact op een shunter 2-3 shunter 2-3 3 Fase 2 Fase Shunter: toegankelijke plaats worden aangebracht. shunter 2-3 3 Fase verbinden · De groen/gele beveiligingsdraad moet verbonden worden aan 5 Neutraal 5 Fase shunter 3-4 3 Fase met aardingklemmen van het apparaat enerzijds en van de installatie shuntplaatje shunter 4-5 shunter 4-5 5 Neutraal anderzijds. 5 Neutraal shunter 4-5 5 Fase 5 shunter 4-5 · Onze verantwoordelijkheid dekt geen enkel incident of eventuele T Aarding T Aarding T Aarding T Aarding T Aarding gevolgen hiervan die kunnen voorkomen bij het gebruik van een apparaat zonder aardingleiding of waarvan de aardingleiding defect is. Het gebruik van kwaliteitspannen is onontbeerlijk voor het bekomen van goede kookresultaten Gebruik kwaliteitspannen met een vlakke bodem: de volmaakt vlakke bodem vermijdt verhittingspunten waarop het voedsel kan aanbranden en de dikte van het metaal verschaft een perfecte warmteverdeling. De bedieningsdiode bij het vermogenniveau moet branden, ze duidt aan dat de kookzone actief is. De ingestelde tijd wordt na 3 seconden automatisch geregistreerd de ingestelde kooktijd kan op ieder ogenblik gewijzigd worden door de selectietoets van de timer te heractiveren; de in werking icoon moet branden. Zodra de ingestelde tijd is verlopen gaat de kookzone automatisch uit en het kookvlak bliept gedurende 1 minuut. De ingestelde kooktijd kan op worden teruggebracht met de toets, het kookvlak is dus niet meer aan de timer gebonden maar blijft operationeel. De timer kan afzonderlijk worden als alarmsignaal gebruikt worden; een bel rinkelt dan na afloop van de ingestelde tijd. WERKING VAN DE VERGRENDELINGSTOETS De vergrendelingfunctie laat toe de momentane instellingen vast te zetten, of vermijdt dat iemand het kookvlak aanzet. Ze wordt eveneens gebruikt voor het wissen van de bedieningscommando''D5s aangezien het mogelijk is de bedieningen te vergrendelen zonder dat het kookvlak geactiveerd is. - Druk op de vergrendelingtoets om de gegevens vast te zetten; geen enkele andere toets is nu nog beschikbaar, met uitzondering van de aan/uit toets. Om de vergrendelingfunctie uit te schakelen, druk op de toets; De icoon verdwijnt, alle bedieningen zijn weer beschikbaar. Indien de timer actief is tijdens het vergrendelen van de bedieningen zal de tijd automatisch ingekort worden en zal de kookzone na verloop van de ingestelde tijd uitgeschakeld worden. Indien de vergrendeling actief is bij het definitief uitschakelen van het kookvlak blijft deze operationeel en verhindert alle commando's bij een nieuwe opstartprocedure. [. . . ] RAADGEVINGEN: Regelmatige schoonmaakbeurten vormen een beschermende laag die essentieel is voor het behoeden van krassen en slijtage. Zorg ervoor dat het kookvlak zuiver is alvorens deze weer te gebruiken. Gebruik enkele druppels witte azijn of citroensap om de wateren kalksporen weg te werken. Wis vervolgens af met een keukenrolpapier, breng enkele druppels van een specifiek reinigingsmiddel aan en droog het oppervlak af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER VSB 1220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER VSB 1220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag