Gebruiksaanwijzing HOOVER VHV 680F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER VHV 680F. Wij hopen dat dit HOOVER VHV 680F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER VHV 680F te teleladen.


HOOVER VHV 680F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4650 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOOVER VHV 680F (873 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER VHV 680F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Once the machine is in place the feet should be adjusted to ensure that the machine is level. Entfernen Sie die Verpackung der Maschine dicht an dem Platz, wo sie aufgestellt werden soll. Öffnen Sie die Tür, und füllen Sie die Wäsche in die Trommel. Prima di utilizzare l'asciugatrice per la prima volta: Leggere attentamente il presente libretto d'istruzioni. [. . . ] Als er ook maar enige twijfel bestaat over de installatie, bel dan de GIAS-Service voor advies. Als de machine is geplaatst, moeten de voeten worden versteld zodat de machine waterpas staat. De kamer waarin de droger geplaatst wordt, moet voldoende geventileerd worden om te voorkomen dat gassen van mechanismen die werken via brandstofverbranding, zoals een open haard, in de kamer gezogen worden wanneer de droger in werking is. Afzuiglucht mag niet in een via een afvoer waarlangs uitlaatstoffen van mechanismen die gas of andere brandstoffen verbranden, worden afgevoerd. Controleer regelmatig dat de lucht die door de droger stroomt, niet geblokkeerd wordt. Controleer na gebruik de pluizenfilter en maak die indien nodig schoon. Om te zorgen voor voldoende ventilatie moet de ruimte tussen de onderkant van de machine en de vloer vrij blijven. Er moet een opening van ten minste 12 mm zijn tussen de machine en enig obstakel. Voorkom dat artikelen achter de droger vallen of zich daar ophopen omdat deze de luchtaanvoer en afvoer kunnen belemmeren. Het is essentieel om een ontluchtingsslang te gebruiken voor de afvoer van de vochtige lucht van de droger, tenzij de droger op een open plek staat met voldoende ruimte voor luchtcirculatie. de hercirculatie van de vochtige lucht zal de efficiënte werking van de droger verhinderen. De slang wordt zoals afgebeeld gemonteerd De slang kan door een muur of door een open deur of raam worden gelegd. de slang heeft een diameter van 110 mm en kan tot 1 , 8 meter uitgerekt worden. De volgende richtlijnen dienen opgevolgd te worden bij het installeren van de afvoerslang. Blokkeer de luchttoevoer via de slang niet, bijvoorbeeld door de slang te knikken of door een verbinding met een kleinere diameter te plaatsen op een opening in de muur. Dit zal de luchtdoorvoer verminderen en de kans dat er water in de slang komt vergroten. Controleer de slang regelmatig en verwijder de opbouw van pluizen of water die zich in de slang kunnen ophopen. De volgende tekeningen laten voorbeelden zien van goede en slechte installaties. Alvorens de droogtrommel voor de eerste keer te gebruiken: Lees deze handleiding a. Veeg de binnenkant van de trommel en de deur met een vochtige doek af om alle stof te verwijderen dat zich tijdens het vervoer kan hebben verzameld. Grote stukken kunnen wanneer ze nat zijn de maximaal toegelaten waslading overschrijden (bijvoorbeeld: slaapzakken, donsdekens). Leg de kleren losjes in de trommel om ervoor te zorgen dat ze niet in elkaar verward raken. [. . . ] Om de selectie ongedaan te maken tijdens de eerste minuten van het programma, drukt u op de -knop, hierna kunt u de machine resetten om de instelling te wijzigen. Indien de deur tijdens het programma wordt geopend om de was te controleren, drukt u op om het drogen opnieuw te starten na het sluiten van de deur. Wanneer het programma afgelopen is, gaat het END-indicatielampje branden. Nadat de cyclus is afgerond, zal de rommel met tussenpozen draaien om kreukelvorming te minimaliseren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER VHV 680F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER VHV 680F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag