Gebruiksaanwijzing HOOVER SC48DWB4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER SC48DWB4. Wij hopen dat dit HOOVER SC48DWB4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER SC48DWB4 te teleladen.


HOOVER SC48DWB4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (679 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER SC48DWB4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZUIG GEEN producten met oplosmiddelen of (dampen van) brandbare vloeistoffen op, zoals reinigingsmiddelen, benzine, etc. Gebruik het apparaat NIET als het defect lijkt te zijn, anders kunnen de kabel naar het stopcontact of de lader beschadigd raken. MAAK de stofkap en het filter regelmatig schoon als er fijn poeder wordt opgezogen. [. . . ] Plaats de voet op de ingedraaide schroeven en trek hem naar onder, zodat deze goed vast zit. LADEN & LED-INDICATOR Let erop dat de aan/uit-knop op “OFF” staat en zet de stofzuiger zodanig in de voet, dat de mantel om de achterkant van het apparaat heen valt. Het LED-lampje licht rood op, om aan te geven dat het apparaat aan het opladen is. Als het product geheel is opgeladen en nog steeds in de voet staat, blijft het rode led-lampje branden. Opmerking: De stofzuiger moet zijn uitgeschakeld om op te kunnen laden. Als de AAN/UIT-schakelaar op OFF staat, gaat het LED-lampje aan, MAAR DE ZUIGER WORDT NIET OPGELADEN. Opmerking: Gebruik uitsluitend de met de zuiger meegeleverde lader om de unit weer op te laden. BELANGRIJK: Laad de zuiger tenminste 24 uur lang op, voordat u hem voor het eerst gebruikt. Bij het opladen van de stofzuiger moet de hoofdschakelaar zijn uitgeschakeld. Als de bedrijfstijd vermindert na herhaald gebruik, laat u de zuiger lopen tot hij stopt en herlaadt hem dan 24 uur lang. Laad de batterijen niet op bij temperaturen boven 37°C of onder 0°C. Schuif de schakelaar terug naar ‘OFF’ om de zuiger uit te zetten. Schudt de unit leeg en maak het filter schoon na elk gebruik of als de maximale vulstand wordt bereikt. Trek aan de hendel om de klep van het reservoir te openen en kantel het apparaat zo’n 45° boven de afvalbak. Druk op de knop voor automatische filterreiniging (*alleen bepaalde modellen). ACCESSOIRES Kierenmondstuk - Het kierenmondstuk zit voorop het apparaat, steek het op de zuigmond voor speciale toepassingen, in hoekjes en langs spleten. [. . . ] In plaats daarvan moet u het inleveren bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. U moet het toestel weggooien in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over verwerking, hergebruik en recycling van dit product, kunt u contact opnemen met uw lokale overheid, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER SC48DWB4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER SC48DWB4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag