Gebruiksaanwijzing HOOVER HWC 2536DL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER HWC 2536DL. Wij hopen dat dit HOOVER HWC 2536DL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER HWC 2536DL te teleladen.


HOOVER HWC 2536DL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12804 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER HWC 2536DL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kijk het apparaat, nadat u het hebt uitgepakt, goed na zodat u er zeker van bent dat het niet is beschadigd en dat de deur goed sluit. Een eventuele beschadiging moet binnen 24 uur na aflevering van het apparaat aan de dealer worden gerapporteerd. Wacht tenminste twee uur voordat u het apparaat inschakelt, zodat u er zeker van kunt zijn dat het koelcircuit goed werkt. Het is belangrijk dat de installatie en de elektrische aansluiting door een vakbekwame monteur worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. [. . . ] - Controleer de zending zodat u er zeker van kunt zijn dat de volgende onderdelen zijn inbegrepen: 5 schuifplanken 1 wijnrek 1 Instructiehandleiding - Laat het apparaat, voordat u het aansluit op de stroomvoorziening, ongeveer 2 uur rechtop staan. Hierdoor zal de mogelijkheid afnemen van een storing in het koelsysteem, die het gevolg zou kunnen zijn van de behandeling tijdens het transport. - Maak de oppervlakken binnenin schoon met lauwwarm water en een zachte doek. Installatie van uw wijnkoelkast - Plaats uw apparaat op een vloer die sterk genoeg is om het te dragen wanneer het geheel is gevuld. U kunt uw apparaat waterpas stellen door middel van de stelpoten aan de voorzijde. - Houd 12 á 13 cm afstand aan de achterzijde en zijkanten van het apparaat aan, zodat een goede luchtcirculatie voor het koelen van de compressor mogelijk is. - Plaats het apparaat niet in direct zonlicht en niet bij warmtebronnen (oven, verwarming, radiator, enz. Direct zonlicht kan de acryl coating aantasten en warmtebronnen kunnen het stroomverbruik doen toenemen. Extreem lage omgevingstemperaturen kunnen er ook de oorzaak van zijn dat het apparaat niet goed werkt. Wanneer de lucht te vochtig is, kan zich snel ijsafzetting vormen op de verdamper. - Steek de stekker van het apparaat in een eigen, goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Verwijder of knip onder geen enkele omstandigheid de derde (aarde-)pool (los) van het 60 netsnoer. Stel eventuele vragen over de stroomvoorziening of de aarding aan een vakbekwame elektricien of aan een geautoriseerd product-servicecentrum. - U moet, voordat u de wijnkoelkast in gebruik neemt, de deurhendel aan de linkerzijde van het frame bevestigen. Bij onjuist gebruik van de geaarde stekker kan gevaar voor een elektrische schok ontstaan. Laat het netsnoer, als het is beschadigd, door een geautoriseerd productservicecentrum vervangen. BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK Bewaar geen etenswaren in de wijnkoelkast, de temperatuur in de kast is misschien niet laag genoeg en de etenswaren zouden kunnen bederven. Als een natuurlijk gevolg van condensatie, in de zomermaanden of op een plaats met een hoge luchtvochtigheid, kan er zich vocht aan de buitenzijde van de glazen deur vormen. UW WIJNKOELKAST BEDIENEN Kijk goed of de kast wel waterpas staat, voordat u de wijnkoelkast aanzet. Deze wijnkoelkast is bedoeld voor klimaatklasse N en voor gebruik bij een temperatuur van 16 tot 32°C. U wordt geadviseerd de wijnkoelkast op een plaats te zetten waar de omgevingstemperatuur ligt tussen 22 en 25°C. Als de omgevingstemperatuur onder of boven de aanbevolen temperatuur ligt, kunnen de omstandigheden temperatuurschommelingen in de kast veroorzaken. [. . . ] reparaties moeten door professionele onderhoudsmonteurs worden uitgevoerd. DE LED-VERLICHTING VERVANGEN Opmerking: Alle onderdelen die worden uitgenomen, moeten worden bewaard voor vervanging van de LED-verlichting. Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of verbreek de aansluiting op de hoofdstroomvoorziening voordat u de LED-verlichting gaat vervangen. Als u dat niet doet, kunnen een elektrische schok en persoonlijk letsel het gevolg zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER HWC 2536DL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER HWC 2536DL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag