Gebruiksaanwijzing HOOVER HVA 300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER HVA 300. Wij hopen dat dit HOOVER HVA 300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER HVA 300 te teleladen.


HOOVER HVA 300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2508 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER HVA 300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien ondanks deze aanbeveling de verbruiker zelf voor de installatie zorgt, wijst de fabrikant groep alle verantwoordelijkheid af in geval van technisch defect dat al of niet schade heeft veroorzaakt aan personen en/of aan goederen. Het meubel of de tafel waarin het kookvlak wordt geïntegreerd alsook de eventueel aangrenzende meubelwanden moeten vervaardigd zijn uit een temperatuurbestendig materiaal. Het is dan ook vereist dat de bekleding die het meubel of de tafel afdekt wordt bevestigd door een temperatuurbestendige lijm om te voorkomen dat deze loskomt. installatie: · Het kookvlak wordt geleverd met een dichtingstrip. [. . . ] De fabrikant groep wijst alle verantwoordelijkheid af in geval deze schikking niet wordt nageleefd. opgelet : · Vooraleer het apparaat aan te sluiten, controleer de voedingsspanning op de teller, de instelling van de stroomverbreker, het kaliber van de smeltveiligheid en de aardleidingcontinuïteit van de installatie. De elektriciteitsvoorziening moet gebeuren via een stopcontact met aardleiding of via een omnipolaire breukvoorziening met een contactopening van minstens 3 mm. Indien het kookvlak is voorzien van een stekker, moet het stopcontact op een toegankelijke plaats worden aangebracht. De groen/gele beveiligingsdraad moet verbonden worden aan aardingklemmen van het apparaat enerzijds en van de installatie anderzijds. Onze verantwoordelijkheid dekt geen enkel incident of eventuele gevolgen hiervan die kunnen voorkomen bij het gebruik van een apparaat zonder aardingleiding of waarvan de aardingleiding defect is. Het gebruik van kwaliteitspannen is onontbeerlijk voor het bekomen van goede kookresultaten Gebruik kwaliteitspannen met een vlakke bodem: de volmaakt vlakke bodem vermijdt verhittingspunten waarop het voedsel kan aanbranden en de dikte van het metaal verschaft een perfecte warmteverdeling. Controleer of de panbodem droog is: bij het vullen van de pan of bij gebruik van bijvoorbeeld een pan uit de koelkast, controleer of deze volledig droog is; deze voorzorg vermijdt de vervuiling van het kookvlak. Gebruik pannen met een doormeter die de kookzone volledig dekt: zorg ervoor dat de panbodem minstens even groot is als de kookzone. Indien de bodem lichtjes groter is, wordt de energie optimaal gebruikt. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ De volgende informatie zal u helpen bij het selecteren van de best aangepaste pannen voor het bekomen van optimale kookresultaten. De timer kan afzonderlijk worden als alarmsignaal gebruikt worden; een bel rinkelt dan na afloop van de ingestelde tijd. WERKING VAN DE VERGRENDELINGSTOETS De vergrendelingfunctie laat toe de momentane instellingen vast te zetten, of vermijdt dat iemand het kookvlak aanzet. Ze wordt eveneens gebruikt voor het wissen van de bedieningscommando''D5s aangezien het mogelijk is de bedieningen te vergrendelen zonder dat het kookvlak geactiveerd is. - Druk op de vergrendelingtoets om de gegevens vast te zetten; geen enkele andere toets is nu nog beschikbaar, met uitzondering van de aan/uit toets. Om de vergrendelingfunctie uit te schakelen, druk op de toets; De icoon verdwijnt, alle bedieningen zijn weer beschikbaar. Indien de timer actief is tijdens het vergrendelen van de bedieningen zal de tijd automatisch ingekort worden en zal de kookzone na verloop van de ingestelde tijd uitgeschakeld worden. Indien de vergrendeling actief is bij het definitief uitschakelen van het kookvlak blijft deze operationeel en verhindert alle commando's bij een nieuwe opstartprocedure. WERKING VAN DE SNELLE OPWARMFUNCTIE Alle kookzones zijn voorzien van een snelle opwarmfunctie die toelaat de kookzone snel op temperatuur te brengen Activeren van de snelle opwarmfunctie - Start de gewenste kookzone op, kies met behulp van de toets de positie "9", laat de toets even los en druk ze vervolgens weer in; het scherm vertoont afwisselend (snel opwarmen) en (vermogenniveau). Voor de schoonmaak van het glasoppervlak van de kookzone is het belangrijk te wachten tot deze volledig is afgekoeld. Gebruik slechts specifieke schoonmaakproducten voor het reinigen van het oppervlak van de kookzone, zoals smeer en krabber. Vermijd overkoken; de resten die op het kookvlak vallen branden snel aan en zijn nadien moeilijk te verwijderen. [. . . ] Het vitrokeramisch kookvlak is bestand tegen de wrijving van kookgerief met vlakke bodem, maar het is aanbevolen deze tijdens het verplaatsen op te heffen. - Bij gebruik van een krabber zal dit het oppervlak niet beschadigen zolang een invalhoek van 30° wordt aangehouden. De kookvlaklijst, naargelang het model: Om het kookvlak te reinigen zonder de lijst te beschadigen, was het geheel af met water en zeep, spoel af en droog met een zachte doek. : kookzone van 1800 W in positie 6 = geleverd vermogen 32 % van 1800 W met geactiveerde "snelle opwarmfunctie" levert de kookzone een vermogen van 1800 W gedurende 25 minuten en stelt deze na deze periode in op 576 W. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER HVA 300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER HVA 300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag