Gebruiksaanwijzing HOOVER HNL 9166

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER HNL 9166. Wij hopen dat dit HOOVER HNL 9166 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER HNL 9166 te teleladen.


HOOVER HNL 9166 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2733 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOOVER HNL 9166 (3062 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER HNL 9166

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] For detailed explanations of features, options and details of the machine refer to the relevant section in the instruction manual. Lees deze instructies zorgvuldig door en gebruik deze machine op basis van deze aanwijzingen. Dit boekje geeft u naast belangrijke richtlijnen voor het veilige gebruik de veilige installatie en het veilige onderhoud van de machine ook enkele nuttige tips over hoe u de beste resultaten bekomt wanneer u met deze machine wast. Bewaar alle documentatie op een veilige plek zodat u of de toekomstige eigenaars van de machine ze in de toekomst opnieuw kunnen raadplegen. [. . . ] De programmakeuzeschakelaar moet tussen iedere wasbeurt terug worden gezet op OFF om de bediening opnieuw in te stellen. Zet de machine aan door het kiezen van een programma met de programmakeuzeschakelaar. Het display geeft dan de naam van het programma aan, de centrifugesnelheid en de wastemperatuur. Dit blijft staan tot u op de -toets drukt of de programmakeuzeschakelaar terug zet op de UIT-stand. Na het kiezen van het programma en de benodigde opties (zie het hoofdstuk Wasopties van deze handleiding), drukt u een keer op de -toets om de wascyclus te starten. Het display geeft dan aan dat de deur is vergrendeld en de machine begint met het aftasten van de geladen was en vraagt u te wachten. Nadat de machine de juiste parameters heeft geprogrammeerd, geeft het display de geschatte tijd tot het eind van het programma aan. Deze berekening is gebaseerd op een volle lading en wordt aangepast aan de omvang en samenstelling van de lading tijdens de voortgang van de wascyclus. Als de machine in de pauzestand is, verschijnt de volgende mededeling op het display: Na ongeveer twee minuten verschijnt op het display de volgende mededeling, wat betekent dat deur kan worden geopend: Om het programma opnieuw te starten, doet u de deur dicht en drukt u op de toets. Als een nieuw programma is gekozen, geeft het display op de volgende manier aan dat het programma is geannuleerd: Om een andere wascyclus te starten, moet de programmakeuzeschakelaar nog eenmaal op UIT worden gezet VOOR het volgende programma kan worden gekozen en gestart. Zodra de optie is gekozen, gaat het lampje op de betreffende optietoets aan. Door op de optietoets te drukken, kunt u de maximale centrifugesnelheid naar eigen behoefte verminderen. Als de gekozen centrifugesnelheid lager is dan aangegeven in het programmaoverzicht, gaat het lampje van de optietoets aan. U kunt deze optie gebruiken voor de programma's Katoen en Synthetisch ( ). Door deze optie te selecteren, kunt u de wastijd met maximaal 50 minuten verkorten, afhankelijk van het gekozen programma, de temperatuur en de lading, zonder aan waskwaliteit in te boeten. Deze optie is beschikbaar bij de programma's voor Katoen en synthetische ( ) stoffen. Deze optie is vooral handig voor een erg vuile was en kan onafhankelijk van het hoofdwasprogramma worden gebruikt. De zeep voor dit programma moet in het eerste vakje van de zeeplade, met de `I' worden gedaan (Lees het hoofdstuk Zeeplade van deze handleiding). We raden aan om slechts 20% te gebruiken van de hoeveelheid die wordt gebruikt voor het hoofdwasprogramma. U kunt meer energie besparen door de temperatuur in te stellen tussen 15°C en 40°C. als u de temperatuur instelt op 15°C is de wastemperatuur gelijk aan de temperatuur van het ingevoerde water. We raden aan dat de temperatuur die vermeld staat op de te wassen kleding nooit te overschrijden. [. . . ] Heeft u een optie gekozen die het centrifugeprofiel verandert ( of verandering van centrifugesnelheid met de toets)?De machine heeft een elektronische sensor dit ziet of de lading onevenwichtig is verdeeld. Hierdoor is er minder lawaai en trilling, en het neemt de betrouwbaarheid en de levensduur van de machine toe. Om de centrifugeprestaties te verbeteren verdeelt u de lading aan het eind van de cyclus met de hand opnieuw, waarna de was opnieuw kan worden gecentrifugeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER HNL 9166

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER HNL 9166 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag