Gebruiksaanwijzing HOOVER HDA 402

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER HDA 402. Wij hopen dat dit HOOVER HDA 402 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER HDA 402 te teleladen.


HOOVER HDA 402 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (818 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER HDA 402

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen. Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval. Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving en menselijke gezondheid te voorkomen. , welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen worden veroorzaakt. [. . . ] Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk afval. In plaats daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische uitrusting gaan. De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking uitgevoerd worden Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw gemeenlijke reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht. Zorg ervoor dat de netstekker toegankelijk blijft, ook nadat het apparaat geïnstalleerd is. Gebruik geen elektrische apparatuur binnenin de voedselcompartimenten, met uitzondering van de apparatuur waarmee de koelkast uitgerust is of apparatuur die beschikbaar is gesteld door onze servicecenters. Controleer voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met die van het elektriciteitsnet. het typeplaatje bevindt zich in de koelkast links onderin het koelgedeelte. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele schade, die is ontstaan omdat het apparaat niet op een geaarde leiding is aangesloten, van de hand. Wacht nadat het apparaat definitief is geïnstalleerd minstens 2 uur, alvorens het in werking te stellen. ) om de gevormde ijslaag te verwijderen , dit om beschadiging van het koelcircuit te voorkomen. LET OP: De aanwezigheid van ijsaanslag tegen de achterwand van het koelgedeelte is normaal, mits het een niet te dikke laag is. Voor het vervangen van het lampje in de koelcel dient u als volgt te handelen: Zet de thermostaten op "0" en haal de stekker uit het stopcontact. Ingevroren voedingsmiddelen kunnen ongeveer een maand in de ruimten worden bewaard. Verwijder het doorzichtige beschermkapje door de zijvleugeltjes met een rechte schroevendraaier naar buiten te duwen en het kapje dan omhoog te trekken. Onze Technische serviceverlening staat altijd tot uw beschikking, maar in veel gevallen kunnen kleine problemen en op het eerste gezicht alarmerende problemen door u zelf worden opgelost. Het probleem kan namelijk verband houden met een verkeerd gebruik of een verkeerd uitgevoerde installatie, of met ongeschikte omgevingsomstandigheden. In deze gevallen worden de vaste voorrijkosten bij u in rekening gebracht, al is het product nog in garantie. Hieronder staat een eenvoudige leidraad voor het oplossen van een aantal problemen: DE KOELKAST WERKT NIET - Zit de stekker wel goed in het stopcontact? [. . . ] In deze gevallen worden de vaste voorrijkosten bij u in rekening gebracht, al is het product nog in garantie. Hieronder staat een eenvoudige leidraad voor het oplossen van een aantal problemen: DE KOELKAST WERKT NIET - Zit de stekker wel goed in het stopcontact?Zet het apparaat uit, laat het ijs ontdooien en zet het vervolgens weer aan. - Is de regelknop van de temperatuur op een te koude temperatuur (hoge cijfers) ingesteld? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER HDA 402

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER HDA 402 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag