Gebruiksaanwijzing HOOVER HDA 341

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER HDA 341. Wij hopen dat dit HOOVER HDA 341 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER HDA 341 te teleladen.


HOOVER HDA 341 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (529 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER HDA 341

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer u met olie of vet kookt, houd het kookproces onder ogen daar verhitte olie of vet snel kan vuur vatten. De halogeenzone waarmee het kookvlak is uitgerust straalt een aanzienlijk sterk licht uit; vermijd deze lampen langdurig aan te staren. Wij raden u aan na elk gebruik het kookvlak schoon te maken om accumulatie van vuil en vetten te vermijden. Zoniet koken en verkolen deze resten en verwekken ze bij elk verder gebruik rook en onaangename geuren. [. . . ] Onze verantwoordelijkheid dekt geen enkel incident of eventuele gevolgen hiervan die kunnen voorkomen bij het gebruik van een apparaat zonder aardingleiding of waarvan de aardingleiding defect is. Gebruik pannen met een doormeter die de kookzone volledig dekt: zorg ervoor dat de panbodem minstens even groot is als de kookzone. Indien de bodem lichtjes groter is, wordt de energie optimaal gebruikt. De onderstaande informatie helpt u bij het kiezen van de meest geschikte pan voor de beste resultaten. iNDUCTIE Controleer of op het etiket een logostaat dat aangeeft dat de pan geschikt is voor i nductiekookplaten Symbolen Een elektronische module (generator) voedt en bedient elektrisch een spoel (inductor) binnenin het apparaat. Deze spoel wekt een zodanig magnetisch veld op dat zogenaamde inductiestromen door de pan op de kookplaat worden gevoerd. Door deze inductiestromen verandert de pan in een ware warmtebron, terwijl het glaskeramische oppervlak koud blijft. De inductietechniek kent twee fundamentele aspecten: - de warmte wordt alleen door de pan afgegeven, waardoor het verwarmingsvermogen maximaal is en er kan worden gekookt zonder warmteverlies; - er is geen sprake van thermische traagheid; de verwarming stopt onmiddellijk zodra de pan van de kookplaat wordt genomen en start zodra die erop wordt geplaatst. oPTIMALE VEILIGHEID De inductiekookplaat is voorzien van meerdere veiligheden ter bescherming tegen een onjuiste werking. Wordt uw kookplaat naar behoren geïnstalleerd en gebruikt, dan zullen deze veiligheden slechts sporadisch in werking treden. De ventilator werkt ook wanneer de kookzones zijn uitgeschakeld, maar de elektronica nog niet voldoende is afgekoeld. Voor een optimale veiligheid worden de kookzones automatisch uitgeschakeld als ze te lang zijn ingeschakeld. Let op: de inductiekookplaat werkt met een generator die de twee kookzones tegelijkertijd bedient, volgens het model: Als de Boosterfunctie is geactiveerd en als de tweede kookzone op vermogensniveau 9 of 8 staat, wordt deze laatste dientengevolge automatisch verlaagd tot niveau 7. Er verschijnt een knipperende informatiemededeling bij deze niveauverlaging. Let op: zoals in de vermogenstabel is aangegeven, is de Boosterfunctie voor een periode van 10 minuten actief. hierna verdwijnt de Booster en de kookzone keert terug naar vermogensniveau 9. Omdat het vermogen van de generator wordt verminderd, neemt de tweede kookzone het beginniveau weer aan. Indien dit niet het geval is, selectioneer opnieuw de gewenste kookzone. - Druk op de "-" toets tot het vermogenniveau "0" op het displayscherm verschijnt. De kookzone gaat onmiddellijk uit, de "0" icoon verdwijnt na 10 seconden. - Om snel uit te zetten, druk gelijktijdig op de"+" en "-" toetsen. Wacht 8 seconden na het aanzetten van het kookvlak vooraleer de elektronische bediening te activeren. [. . . ] RAADGEVINGEN: Regelmatige schoonmaakbeurten vormen een beschermende laag die essentieel is voor het behoeden van krassen en slijtage. Zorg ervoor dat het kookvlak zuiver is alvorens deze weer te gebruiken. Gebruik enkele druppels witte azijn of citroensap om de wateren kalksporen weg te werken. Wis vervolgens af met een keukenrolpapier, breng enkele druppels van een specifiek reinigingsmiddel aan en droog het oppervlak af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER HDA 341

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER HDA 341 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag