Gebruiksaanwijzing HOOVER HCA 453

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER HCA 453. Wij hopen dat dit HOOVER HCA 453 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER HCA 453 te teleladen.


HOOVER HCA 453 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (297 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER HCA 453

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zulassungserklärung: Dieses Gerät entspricht der EG-Vorschrif 89/109 ECC für die Bereiche, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Die grüne Kontrolleuchte "B" und die rote Alarmleuchte "C" leuchten auf. Die grüne Kontrolleuchte "B" leuchtet Auf und die rote Alarmleuchte "C" blinkt. 4) KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION MIT 1 KOMPRESSOR MIT ELEKTROVENTIL Der Thermostat "A" steuert den Gefrierbereich. [. . . ] 13, daarentegen gaan deze branden, als schakelaar "A" op stand "SUPER" wordt gezet. Door schakelaar "H" met de wijzers van de klok mee te draaien, wordt de koelkast ingeschakeld en gaat het groene controlelampje "G" branden. Op stand "0" wordt het bedrijf van beide gedeelten, koel- en vriesgedeelte, uitgeschakeld. Door schakelaar "H" met de wijzers van de klok mee te draaien naar een van de andere standen behalve "0" wordt het bedrijf van het koelgedeelte ingesteld. Door schakelaar "A" met de wijzers van de klok mee te draaien wordt het vriesgedeelte ingeschakeld. Het groene controlelampje "B" gaat branden en het rode alarmlampje "C" knippert. Deze handeling dient alleen bij het in bedrijf stellen van het apparaat te worden uitgevoerd. De vier groene controlelampjes "D" geven de temperatuur in het vriesgedeelte weer. De weergegeven temperatuur komt overeen met de in de vrieskast gemeten gemiddelde temperatuur. het gele controlelampje "E" gaat branden , als snelvriestoets "F" ca. 4 seconden lang ingedrukt wordt gehouden, waardoor de compressor in continu-bedrijf loopt. Door schakelaar "H" met de wijzers van de klok mee te draaien wordt de koelkast ingeschakeld en gaat het groene controlelampje "G" branden (alleen als thermostaatschakelaar "A" op een willekeurige stand behalve "0" staat). De koelkast functioneert alleen, als het groene controlelampje "B" is ingeschakeld. Alarmsignaal: Als het rode lampje "C" knippert en een van de vier groene lampjes "D" is ingeschakeld, betekent dit dat er in de vrieskast door stroomuitval of een andere storing een tijd lang een temperatuur van boven 0°C heerste. Houd gedurende enkele seconden toets "F" ingedrukt om het knipperende rode lampje uit te schakelen. Om uw vrieskast correct te laten functioneren, adviseren wij u om de thermostaatknop zo in te stellen dat op de thermometer het groene controlelampje "X" gaat branden. Op die manier worden uw vriesproducten bij een optimale temperatuur bewaard. Op stand "0" wordt het bedrijf van beide gedeelten, koel- en vriesgedeelte, uitgeschakeld. Door schakelaar "H" met de wijzers van de klok mee te draaien naar een van de andere standen behalve "0" wordt het bedrijf van het koelgedeelte ingesteld. Door schakelaar "A" met de wijzers van de klok mee te draaien wordt het vriesgedeelte ingeschakeld. Het groene controlelampje "B" gaat branden en het rode alarmlampje "C" knippert. Dit lampje wordt pas weer uitgeschakeld als de gewenste temperatuur in de vrieskast is bereikt. [. . . ] Haal de linker deurstop uit de zak met toebehoren en bevestig deze met de zojuist verwijderde schroef. 7) Haal de plastic huls die de linker bovenscharnier bedekt weg van het paneel. 8) Draai de bout C uit het scharnier rechtsboven en monteer deze aan de linkerkant. 7c): Verwijder stop F-G , bout D en het bovenste scharnier door de desbetreffende schroeven los te draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER HCA 453

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER HCA 453 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag