Gebruiksaanwijzing HOOVER HANDY PLUS DRY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER HANDY PLUS DRY. Wij hopen dat dit HOOVER HANDY PLUS DRY handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER HANDY PLUS DRY te teleladen.


HOOVER HANDY PLUS DRY : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3724 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOOVER HANDY PLUS DRY (260 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER HANDY PLUS DRY

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid voor kinderen, ouderen of minder begaafden: Laat kinderen niet spelen met het apparaat of de bedieningsonderdelen. Zorg voor toezicht bij gebruik van het apparaat door oudere kinderen, ouderen of minder begaafden. NOOIT de stofzuiger in de buitenlucht gebruiken of op een nat oppervlak, of voor het opzuigen van nat materiaal. [. . . ] In sommige soorten vloerbedekking kan een kleine hoeveelheid statische elektriciteit worden gevormd. Een ontlading van deze statische elektriciteit is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Gebruik uitsluitend de hulpstukken die door Hoover zijn aanbevolen of geleverd. De stekker NIET uit het stopcontact verwijderen door aan het snoer te trekken. Als het snoer of de stekker beschadigd zijn, moet de stofzuiger worden hersteld door een officiële HOOVER onderhoudsmonteur, om risico's te vermijden. Uw stofzuiger NIET blijven gebruiken als die kennelijk defect is of als het electrisch snoer beschadigd is. De stofzuiger altijd afzetten en de stekker uit het stopcontact verwijderen voordat reiniging of onderhoud van het apparaat plaats vindt. Tenslotte: Om de voortdurende veilige en efficiënte werking van het apparaat te kunnen garanderen, wordt aanbevolen dat reparaties en onderhoud uitsluitend worden uitgevoerd door een officiële HOOVER onderhoudsmonteur. HANDVAT MONTEREN (1) Tenzij het apparaat wordt gebruik met de schouderband (zie (6)), dient altijd vóór gebruik het handvat op de stofzuiger te worden gemonteerd. Controleer de volgende lijst voordat u een HOOVER onderhoudsmonteur belt: 1. Bel in geval van twijfel de serviceafdeling van HOOVER voor telefonisch advies. SCHUIMSTOF MOTORFILTER VERVANGEN* (8) Neem de filter uit het stofreservoir als de papieren stofzuigerzak verwijderd is. HEPA MOTORFILTER SCHOONMAKEN* (9) Verwijder de papieren stofzak, druk de vergrendeling van de HEPA motorfilter in om de filter te ontgrendelen en wip deze uit de behuizing. Reinig de filter door deze handmatig af te spoelen met lauw water en laat hem goed drogen voordat u hem terugplaatst in de stofzuiger. De filter terugplaatsen: plaats het lipje aan de onderkant van de filter op zijn plek in de filterbehuizing. Plaats de filter zo dat het lipje van de filter op zijn plek vastklikt. Purefilt stofzakken (5 zakken met hoge filtratie) Papieren zakken (5 papieren zakken) Filter kit (Hepa koolstof motorfilter en standaard uitblaasfilter) Portable kit (1 schouderriem + 1 slang + 1 stofborstel) Zuigmond voor tapijt & vloer De garantievoorwaarden voor dit toestel worden bepaald door uw vertegenwoordiger in het land waarin het toestel verkocht wordt. Bijzonderheden omtrent deze voorwaarden kunnen verkregen worden bij de dealer bij wie het toestel werd gekocht. [. . . ] Bijzonderheden omtrent deze voorwaarden kunnen verkregen worden bij de dealer bij wie het toestel werd gekocht. Het bewijs van verkoop of ontvangst moet getoond worden bij elke claim onder de voorwaarden van deze garantie. Dit toestel is voorzien van een markering volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER HANDY PLUS DRY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER HANDY PLUS DRY zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag