Gebruiksaanwijzing HOOVER F 5950

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER F 5950. Wij hopen dat dit HOOVER F 5950 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER F 5950 te teleladen.


HOOVER F 5950 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (336 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER F 5950

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vul de reservoirs niet met zuur, oplosmiddelen, brandbare stoffen of andere vloeistoffen waardoor de mechaniek beschadigd kan worden en waardoor er giftige dampen kunnen ontstaan. Gebruik geen reinigingsoplossingen met een temperatuur van boven de 40°C. Houd uw vingers, uw haar en uw kleding uit de buurt van de bewegende delen van de machine. Gebruik de machine dan pas als alle delen die gedemonteerd kunnen worden vast gemonteerd zijn. [. . . ] De machine levert de beste prestaties als de machine op de juiste manier gebruikt wordt en in perfecte doelmatige staat gehouden wordt. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en telkens als u tijdens het gebruik van de machine problemen ondervindt opnieuw te raadplegen. Knop voor het inschakelen van de borstel en hoofdschakelaar van de machine 2. Draaistop voor het ontgrendelen van het reservoir voor de schone reinigingsoplossing 8. BELANGRIJK: Er zijn geen reserveonderdelen in dit apparaat die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. aLLE reparaties MOETEN door de erkende vakmensen van HOOVER uitgevoerd worden. Om brandgevaar, het gevaar van elektrische schokken of andere onvoorziene schade door onjuist gebruik van de machine te vermijden dienen de volgende aanwijzingen in acht genomen te worden: - Lees de gebruiksaanwijzing van de machine aandachtig vóór gebruik en bewaar de gebruiksaanwijzing goed. - Lees het plaatje met de technische gegevens aan de achterkant van de machine aandachtig. - Het stopcontact voor het elektrische snoer MOET in overeenstemming met de wettelijke voorschriften deugdelijk geaard zijn. - Na gebruik en vóór alle onderhoudswerkzaamheden moet de stekker van de machine zonder meer uit het stopcontact gehaald worden. - Laat de machine niet onbeheerd achter als de machine op het elektriciteitsnet aangesloten is of als de machine aan staat. - Rijd als de machine in werking is niet over het elektrische snoer heen, zorg ervoor dat er geen knikken in het snoer komen, ga er niet op staan en stel het snoer niet bloot aan belasting, door er bijvoorbeeld iets aan te hangen. DE MACHINE UITPAKKEN Bij verkoop van de machine zijn alle onderdelen reeds gemonteerd, met uitzondering van de achterste slangen die er los bij geleverd worden. Nadat u de machine helemaal uitgepakt heeft moet u controleren of de machine geen beschadigingen vertoont. Als er twijfel bestaat, gebruik de machine dan niet en wend u zich in dat geval tot uw vakhandelaar of een erkend servicecentrum. 2) aandachtig en controleer of de elektrische gegevens van de machine overeenstemmen met de aansluitwaarden van het lichtnet waar de machine op aangesloten wordt. Optillen totdat hij loskomt van het achterste gedeelte van de handgreep; daarna moet u hem eruit halen (afb. REINIGINGSOPLOSSING De reinigingsvloeistof kan uit zuiver water bestaan of water waar een kleine hoeveelheid niet schuimend vloerreinigingsmiddel aan toegevoegd is. [. . . ] - Ontdoe het schoon te maken oppervlak met een bezem of een stofzuiger van kruimels, haar, plantenaarde, stofpluisjes enz. 1) om de reinigingsvloeistof af te laten geven; daarbij moet u de dosering op basis van het type vloeroppervlak en de mate van vuil instellen. - Beweeg de machine langzaam voor- en achteruit en ga daarbij indien mogelijk systematisch volgens het op afbeelding 9 getoonde schoonmaakschema te werk. - Bewerk bijzonder sterk vervuilde plaatsen intensief met de roterende borstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER F 5950

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER F 5950 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag