Gebruiksaanwijzing HOOVER ATHEN ATV264BM 011

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOOVER ATHEN ATV264BM 011. Wij hopen dat dit HOOVER ATHEN ATV264BM 011 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOOVER ATHEN ATV264BM 011 te teleladen.


HOOVER ATHEN ATV264BM 011 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3168 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOOVER ATHEN ATV264BM 011

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats het mondstuk in het verlengde van de romp en druk deze stevig aan in de hals totdat deze op zijn plaats klikt. Opmerking: Om het mondstuk af te nemen, druk op de ontgrendelingsknop van het mondstuk en haal deze los van de romp. Opmerking: Voor opnieuw opladen, gebruik alleen de oplader die bij uw reiniger is bijgeleverd. belangrijk: Tijdens het opladen van de reiniger moet de Aan/Uit-schakelaar op UIT staan. [. . . ] Als de werkingstijd na herhaaldelijk gebruik terugloopt, laat de reiniger dan draaien tot dat deze stopt en laad hem gedurende 24 uur op; doe dit iedere maand voor het beste resultaat. Laad het product opnieuw op voor gebruik, aangezien batterijen uit zichzelf kunnen ontladen tijdens langere periodes van opslag. UW STOFZUIGER GEBRUIKEN Zet de reiniger aan door de AAN/UIT-schakelaar naar voren te schuiven tot één van de volgende standen: [5] •  VLOER: ideaal voor harde vloeroppervlakken. [B3] •  TURBO: druk deTurboknop in voor volledig vermogen op zowel vloer- als tapijtstand. Als het apparaat aanstaat geeft het display de volgende informatie aan: INDICATIE BATTERIJNIVEAU*: •  4 streepjes = 100% lading •  3 streepjes = 75% lading •  2 streepjes = 50% lading •  1 streepje = 25% lading Als de batterijen leeg zijn zal de laatste indicator voor het batterijniveau 20 seconden lang knipperen voordat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld. TURBO: Wanneer de Turbomodus op de ergonomische hendel is ingeschakeld zal het Turbo-icoontje blauw oplichten. OPLAADINDICATIE: Wanneer het apparaat wordt opgeladen zal het batterij-icoontje om de 2 seconden oplichten. Bij volledige lading zal het icoontje niet meer knipperen maar aanblijven zolang de oplader in het stopcontact zit. Druk op de ontgrendelingsknop van het stofreservoir en trek deze naar voren om het los te halen van de romp van de reiniger. Dit kan het gevolg zijn van zeer lange opslagperiodes (meer dan een half jaar). Neem contact op met de Hoover-klantenservice om vervanging van de batterij te regelen. Indien het probleem aanhoudt, neem contact op met het Hoover-klantenservicecentrum. BELANGRIJK: Op de batterij in dit product zit 6 maanden garantie vanaf de dag van aankoop. Na 6 maanden is de klant verantwoordelijk voor de kosten van een nieuwe batterij die kostenloos door een geautoriseerde Hoover technicus zal worden geplaatst. verbruiksartikelen •  Pre-motor HEPA-filter: Reserveonderdelen •  Borstel: •  Batterijpak 30V: •  Batterijpak 26 , 4V: •  Batterijpak 20 , 4V: •  Batterijpak 18V: S117 – 35601338 Y29 – 35601339 48006266 48006265 48006264 48006138 Oplader: 48006269 Oplader: 48006268 Oplader: 48006267 Oplader: 48006258 Het milieu: Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig Europese richtlijn 2006/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische appartuur (AEEA). Door dit product aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze weg te gooien, voorkomt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door een onverantwoorde afvalverwerking van dit product. Het symbool op dit product geeft aan dat het niet mag worden beschouwd als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u het inleveren bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ] Het symbool op dit product geeft aan dat het niet mag worden beschouwd als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u het inleveren bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. U moet het toestel weggooien in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over verwerking, hergebruik en recycling van dit product, kunt u contact opnemen met uw lokale overheid, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOOVER ATHEN ATV264BM 011

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOOVER ATHEN ATV264BM 011 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag