Gebruiksaanwijzing HONEYWELL V5833A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HONEYWELL V5833A. Wij hopen dat dit HONEYWELL V5833A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HONEYWELL V5833A te teleladen.


HONEYWELL V5833A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (98 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HONEYWELL V5833A (200 ko)
   HONEYWELL V5833A DATASHEET (187 ko)
   HONEYWELL V5833A PRODUCT SPECIFICATION (200 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HONEYWELL V5833A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met deze toets kunt u de thermostaat in de programmeerstand brengen, de ingestelde tijden en temperaturen bevestigen, de procedure vervolgen en tijdelijke temperatuurinstellingen opheffen. D CV/CV+WW-schakelaar (alleen bij V5833A1000, zie pagina 12). 5 UW THERMOSTAAT PROGRAMMEREN Fabrieksprogramma De Day Night Round kent twee perioden per dag die een eigen temperatuurinstelling hebben: de comfortperiode, waarin een aangename, hogere temperatuur in uw woning heerst, en de besparingsperiode, waarin de temperatuur lager is ingesteld. tabel 1 Periode COMFORT BESPARING Tijd 7. 30 uur 23. 00 uur Temperatuur 19 °C 15 °C 6 Gebruiksaanwijzing UW PERSOONLIJKE PROGRAMMA INSTELLEN U kunt uiteraard de fabrieksinstellingen aanpassen aan uw eigen wensen. In het uitleesvenster knippert - Druk op of om de juiste tijd in te stellen. . 2. [. . . ] - Druk op of om de gewenste begintijd van de comfortperiode in te stellen 3. - Druk op of om de gewenste temperatuur van de comfortperiode in te stellen 7 4. - Druk op of om de gewenste begintijd van de besparingsperiode in te stellen 5. De temperatuur van de besparingsperiode instellen - Druk op . - Druk op of om de gewenste temperatuur voor de besparingsperiode in te stellen. Het persoonlijke programma dat u zojuist hebt ingesteld, starten - Druk op . Hierna ziet u de actuele tijd en kamertemperatuur in het uitleesvenster. Day Night Round zal nu het ingestelde programma laten beginnen. 8 Gebruiksaanwijzing Opmerking Op elk gewenst moment kunt u met programmeren ophouden. Indien u tijdens het doorlopen van de programmeercyclus ongeveer 1 minuut geen toetsen indrukt, zal de Day Night Round automatisch de programmeerstand beëindigen. In beide gevallen zal de thermostaat verdergaan volgens het tot zover ingevoerde programma. UW PERSOONLIJKE PROGRAMMA WIJZIGEN OF CONTROLEREN U kunt uw instellingen wijzigen of controleren door de stappen 1 tot en met 6, die op de voorgaande pagina's zijn beschreven, opnieuw te doorlopen. Wanneer u bij een instelling komt die u niet wilt wijzigen, dan drukt u op . Komt u bij een tijd of een temperatuur die u wel wilt wijzigen, dan verandert u door middel van de toetsen of de instelling. 38 °C in stappen van 0, 5K Toelaatbare omgevingscondities Temperatuur - in bedrijf 5 . . . 90% (niet condenserend) Afmetingen T8700A1009 V5833A1000 diameter: 93 mm, dikte 34 mm diameter: 108 mm, dikte 34 mm Aantal schakelingen per uur (bij 50% warmtebelasting) Standaard 6 keer per uur NB: Aanpassing mogelijk aan de (fabrieksinstelling) snelheid van warmteoverdracht door wijziging van het aantal schakelingen per uur (naar keuze 3, 6, 9, of 12 keer per uur). Zie hiervoor de installateursinformatie, verkrijgbaar via de Honeywell Infolijn (zie achterzijde 20 Gebruiksaanwijzing STORINGSWIJZER HET UITLEESVENSTER IS LEEG Oorzaak Geen voeding naar de thermostaat en de supercondensator is ontladen. Er is stroomuitval of de stekker van het cv-toestel is niet in hetstopcontact. De verbinding (bedrading) tussen het cv-toestel en de thermostaat is onderbroken of heeft een kortsluiting. Controleer of de netspanning aanwezig is of dat de stekker van het cv-toestel in het stopcontact zit. Controleer of de bedrading en aansluiting van de thermostaat in orde is. Wat te doen? 21 IN HET UITLEESVENSTER WORDT ALLEEN DE TIJD AANGEGEVEN: Oorzaak Geen voeding naar de thermostaat maar de supercondensator is opgeladen. De thermostaat staat in de programmeerstand (tijdsaanduiding knippert). De watertemperatuur in het cvtoestel heeft de ingestelde maximale waarde overschreden. De voeding van het cv-toestel is uitgeschakeld (netspanningsonderbreking). [. . . ] De watertemperatuur in het cvtoestel heeft de ingestelde maximale waarde overschreden. De voeding van het cv-toestel is uitgeschakeld (netspanningsonderbreking). Niets; zodra het cv-toestel klaar is met de warm-tapwaterbereiding, zal de thermostaat weer normaal functioneren. Niets; zodra de watertemperatuur voldoende is gedaald, zal de thermostaat weer normaal functioneren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HONEYWELL V5833A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HONEYWELL V5833A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag