Gebruiksaanwijzing HAIER WS151GDBI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HAIER WS151GDBI. Wij hopen dat dit HAIER WS151GDBI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HAIER WS151GDBI te teleladen.


HAIER WS151GDBI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8242 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HAIER WS151GDBI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o basureros normales, las sustancias peligrosas que contienen pueden filtrarse a las aguas subterráneas y llegar así hasta la cadena alimenticia, con el consiguiente daño para la salud de la población. Houd altijd de standaard voorzorgsmaatregelen in acht bij het gebruik van dit apparaat, zoals: 1.  Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in deze handleiding.  Deze wijnkast moet voor gebruik correct worden geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie-instructies. [. . . ] Automatische vergrendeling en ontgrendeling 3 sec SDgr F/ SDgr C omwisselen Vochtigheid Luchtcyclus Het apparaat heeft een functie voor automatische vergrendeling om een onjuiste werking van de ingestelde gebruikscondities en temperatuur als gevolg van onopzettelijke activering te voorkomen. Het hangslotpictogram wordt weergegeven en het bedieningspaneel wordt vergrendeld zodra het paneel gedurende 30 seconden niet meer is gebruikt. Bediening van de wijnkast wordt 30 seconden lang onderbroken 3 sec NL Ontgrendeld Vergrendeld Om het paneel te ontgrendelen, drukt u op de toets en houdt u deze 3 seconden ingedrukt. Wanneer het paneel is ontgrendeld, kunnen de andere toetsen worden gebruikt. Als de gekozen temperatuurzone wordt ingeschakeld, ziet u op de display bij "TEMP Display Zone" (Temperatuurzone) op welke temperatuur deze temperatuurzone is ingesteld. Nadat u de gewenste temperatuurzone hebt geselecteerd, drukt u kort op de toetsen voor het verhogen of verlagen van de temperatuur om de temperatuurinstellingen te activeren. Op dat moment knipperen de cijfers in de "TEMP Display Zone" (Temperatuurweergavezone) en kunt u deze aanpassen door op de pijltjes voor het verhogen of verlagen van de temperatuur te drukken. De temperatuur stijgt steeds met 1 °C wanneer u op de pijl omhoog drukt en daalt met 1 °C wanneer u op de pijl omlaag drukt. Nadat de temperatuur is geselecteerd, wordt de werking van de wijnkast 3 seconden onderbroken, waarna de zojuist door u ingestelde waarde de standaardinstelling wordt voor het systeem. Het proces voor temperatuurregeling in andere temperatuurzones verloopt op dezelfde manier als in de beschrijving hierboven. Temperatuur Druk hier kort op om een temperatuurzone te selecteren Druk hier eenmaal op, voor verhoging met 1 SDgrC Druk hier eenmaal op, voor verlaging met 1 SDgrC Knippert niet nadat er gedurende 3 seconden geen activiteit is waargenomen 67 Koptekst 1 3. Power (Aan-/uitknop) •  Om uw wijncollectie een nog beter aanzicht te geven, is er sfeerverlichting verwerkt in de wijnkast. Druk op de toets “Light” (Verlichting) en het licht gaat branden, druk er nogmaals op om het licht weer uit te schakelen. Voor maximale energie-efficiëntie kunt u het ingebouwde licht beter uitschakelen als u het niet nodig hebt. Wisselen tussen Celsius en Fahrenheit Druk kort op "Circulate" (Circulatie) om de ventilator in de wijnkast in te schakelen en zo een gelijkmatigere binnentemperatuur te creëren. Druk op "Circulatie" (Circulatie) en houd 3 seconden ingedrukt om de weergavetemperatuur te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit. Als de aan-/uitknop niet is vergrendeld, zijn alle pictogrammen van de aan-/uitknop ingeschakeld. Nadat u de aan-/uitknop gedurende 3 seconden hebt ingedrukt, wordt de hoofdstroomtoevoer uitgeschakeld (stroomtoevoer naar alle elektrische apparaten in de wijnkast wordt stopgezet en het hele apparaat gaat in de standbystand) en de aan-/uitknop gaat naar de halve stand. Temperatuurgeheugen bij stroomonderbreking Deze wijnkast heeft een functie voor ondertemperatuurcompensatie, zodat de stabiliteit van de opslagtemperatuur van de wijn wordt gewaarborgd. als de omgevingstemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur zal de temperatuur in de wijnkast meedalen. Als de temperatuur in de wijnkast meer dan 2 °C (4 °F) is gedaald onder de temperatuur waarop de wijnkast zichzelf automatisch uitschakelt, zal de wijnkast automatisch de functie voor ondertemperatuurcompensatie activeren om de wijnkast te verwarmen. Zodra de binnentemperatuur de ingestelde temperatuur weer heeft bereikt, wordt de functie voor ondertemperatuurcompensatie weer uitgeschakeld. [. . . ] Volgens internationale normen moet in een klimaat van het type SN~ST de omgevingstemperatuur voor gebruik van de wijnkast variëren tussen 10 °C en 38 °C. "Geluid (akoestisch geluidsniveau)" aangegeven in de technische gegevens heeft betrekking op een situatie normen. In het geval van een lege wijnkast wordt hierin een veerkrachtig rubberen kussen van 5 mm tot 6 mm dikte geplaatst. De wijnkast kan minstens 30 minuten draaien nadat de deur gesloten is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HAIER WS151GDBI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HAIER WS151GDBI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag