Gebruiksaanwijzing HAIER HD8079F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HAIER HD8079F. Wij hopen dat dit HAIER HD8079F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HAIER HD8079F te teleladen.


HAIER HD8079F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5164 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HAIER HD8079F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BESCH ING IJ R V Bedieningspaneel Deur van de droger Waterreservoir Onderhoudsdeur voor de condensator Drainage-afvoer Achterplaat Netsnoer Schroefpoot 30' 20' Electronic Door technische verbeteringen kan dit schema licht afwijken van de lay-out van de droger die u zojuist hebt gekocht. Dit apparaat buiten op een vochtige plaats installeren of opslaan, of op een plaats waar water zou kunnen lekken, zoals onder of bij een aanrecht. Onderdelen van het apparaat repareren of vervangen of onderhoud uitvoeren, tenzij dit specifiek is aanbevolen in de gebruik- en onderhoudshandleiding of in instructies voor reparatie door de gebruiker die u begrijpt en in staat bent om uit te voeren. Zich ervan verzekeren dat het apparaat door een erkende technicus volgens de lokale regels is geïnstalleerd en geaard, om elektrocutiegevaar te voorkomen en stabiliteit tijdens de werking te garanderen. [. . . ] U kunt de afvoerleiding als volgt aansluiten: Trek de afvoerleiding uit de pakking. Let op: de uitlaat van de afvoerleiding mag niet hoger dan 1 m boven de grond zijn. AANSLUITEN OP DE ELEKTRISCHE VOEDING Voordat u het apparaat aansluit op de voeding controleert u: dat het stopcontact geschikt is voor het maximale vermogen van de droger (om veiligheidsredenen mogen de zekeringen in het elektrische circuit niet minder dan 15A zijn). bEDIENINGSPANEEL VOOR HET GEBRUIK 30' 20' Electronic Aan/uit knop Programmaknop Start/Pauze knop Signaalknop Antikreukknop Fijne was knop Vertragingsknopp Onderhoudsschermen Scherm Onderhoudsschermen OPERATIONELE FUNCTIES Aan/uit knop Druk op de knop om de droger in te schakelen. Druk zachtjes 2 seconden lang op de knop om de droger uit te schakelen, de knoppen zijn aanraaknoppen. Als u nogmaals op deze knop drukt tijdens de werking van de droger, beginnen het controlelampje en het scherm te knipperen en pauzeert de droger. Programmaknop Start/Pauze knop Signaalknop Antikreukknop Als de cyclus voltooid is hoort u een onderbroken geluidsignaal. Als deze extra functie geselecteerd is, wordt de antikreukfase aan het einde van de droogcyclus verlengd met 60 minuten. tijdens een programma dalen de temperatuur en het vermogen en de droogtijd stijgt , om de fijne was zorgvuldig te behandelen. Fijne was knop BEDIENINGSPANEEL OPERATIONELE FUNCTIES Vertragingsknop VOOR HET GEBRUIK Druk meerdere malen op deze knop voordat u het programma start, om de tijd in te voeren waarna u wilt dat het programma is afgelopen. Nadat u de vertraging hebt ingesteld drukt u op "start/pauze" om te beginnen met aftellen (het controlelampje knippert). Leeg reservoir Belangrijk: na elke droogcyclus moet u het condenswaterreservoir legen (zie onderdeel "reiniging & zorg" op pagina 15). het scherm toont de resterende tijd , de vertragingstijd en andere pertinente informatie. Let op: de resterende tijd voor de start van een programma is de standaard tijd van een programma. Tijdens de werking, met variërende factoren zoals de vochtigheid, wordt de werkelijke resterende tijd automatisch bijgesteld totdat het vooringestelde droogresultaat bereikt is en het programma is voltooid. Onderhoudsschermen Reinig filter Belangrijk: na elke droogcyclus moet u het filter reinigen (zie onderdeel "reiniging & zorg" op pagina 15). Door te drukken op de knoppen "antikreuk" en "fijne was" gedurende 3 seconden nadat u een programma hebt gestart, wordt de vergrendeling ingeschakeld. het scherm toont beurtelings de resterende programmatijd en de vergrendeling. Om de vergrendeling te annuleren drukt u nogmaals 3 seconden lang op de twee knoppen. Voorzichtig: als het programma is afgelopen of de elektrische voeding tijdens een programma wordt onderbroken, wordt de vergrendeling geannuleerd. Onderhoudsschermen Scherm Gecombineerde knoppen voor de kindervergrendeling PROGRAMMAKEUZE PROGRAMMA'S PROGRAMMA GEBRUIK VAN HET APPARAAT DROOGNIVEAU Extra droog Klaar om te dragen Vochtig Extra droog Klaar om te dragen Strijkdroog AANBEVOLEN WAS Zware katoenen stof, lakens, jurken Katoenen stof, lakens, jassen Gewone katoenen stof Zware synthetische stof Gewone synthetische stof Gewone synthetische stof Tissus épais, nécessitant un séchage supplémentaire Tissus épais, nécessitant un séchage supplémentaire Speciaal programma voor kort behandelen behandelen van wol met warme lucht 7kg/8kg Zware katoenen stof, lakens, jurken 7kg/8kg 7kg/8kg 7kg/8kg MAX. Speciaal programma voor kort behandelen van wol met warme lucht nadat deze natuurlijk is gedroogd, gedragen of lang is opgeslagen. [. . . ] PROBLEEMOPLOSSING De volgende omstandigheden vormen geen probleem: neem geen contact op met het onderhoudscentrum totdat het probleem bevestigd is. Sluit de deur van de droger goed Controleer of u het juiste programma heeft ingesteld. De resterende tijd wordt voortdurend bijgesteld en gecorrigeerd en automatisch gebaseerd op de volgende factoren: Soort was. Aangezien de kleuren in het aansluitsnoer van dit apparaat niet altijd overeenkomen met de kleurmarkeringen op de (aarde) terminals in uw stekker, gaat u als volgt te werk: de groen/gele draad moet Bruin worden aangesloten op de E terminal in de stekker of bij het aardesymbool (onder spanning) of met de groene of groen/gele markering. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HAIER HD8079F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HAIER HD8079F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag