Gebruiksaanwijzing GARMIN VIRB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN VIRB. Wij hopen dat dit GARMIN VIRB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN VIRB te teleladen.


GARMIN VIRB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3963 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN VIRB (3911 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN VIRB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. ?Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. ?Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. ?Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. ? [. . . ] De video wordt opgeslagen als een MP4-bestand op de geheugenkaart, en het spoorlog van de video wordt opgeslagen als GPX-bestand op de geheugenkaart. ? Zuinig 1280x720 HD Slow 1280720 Mo HD Super 848480 Slow Mo Timelapse 19201080 16:9 30 Video-instellingen Selecteer MODE > STEL IN > VIDEO. ?Modus: Hiermee stelt u de resolutie, beeldverhouding en framesnelheid in. ?Lus: Hiermee schakelt u een lusopname in en stelt u het aantal minuten video in dat u wilt opslaan bij het opnemen van een videolus. ?Auto opnemen: Hiermee schakelt u automatische opname in (alleen VIRB Elite). ?OPMERKING: Deze instelling is niet beschikbaar als het toestel is aangesloten op een externe microfoon. ?TIP: Als het geluid van de wind een probleem vormt bij de opname van een video, kunt u de microfoon uitschakelen. ? Beeldveldinstellingen U kunt het beeldveld wijzigen als Lenscorrect. ?Gebruik deze modus voor open gebieden, videoopnamen op korte afstand en als u zo veel mogelijk wilt vastleggen binnen uw gezichtsveld. ?Gebruik deze modus voor een video op lange afstand en bij een afgesloten of bedekte omgeving. ? Geavanceerde opname-instellingen Selecteer MODE > STEL IN > GEAVANCEERD. ?Lenscorrect. ?: Hiermee corrigeert u de bolvormige vertekening en verkleint u het beeldveld. ?Stabiliseer: Hiermee schakelt u beeldstabilisatie in om trillingen in de video-opname te beperken. ?in. ? Video Videomodi U kunt de videomodus wijzigen om de resolutie aan te passen, evenals de beeldverhouding, framesnelheid en de snelheid van de opgenomen video. ?U kunt time-lapse gebruiken om bewegingen, veranderingen of gebeurtenissen op te nemen die gedurende een langere periode plaatsvinden. ?De time-lapse-video's worden afgespeeld op een snelheid van 30 frames per seconde. ?De duur van de video hangt af van de hoeveelheid tijd tussen de videoframes. ?Als frames bijvoorbeeld worden opgenomen met een interval van 1 seconde, beslaat elke videoseconde 30 seconden echte tijd. ?Als frames worden opgenomen met een interval van 60 seconden, beslaat elke videoseconde 30 minuten echte tijd. ?4 Neem een video op. ? Foto's Een foto maken U kunt op verschillende manieren een foto maken met het toestel. ?Selecteer MODE > ZOEKER, richt de camera op een object met de zoeker en selecteer . ?Houd vanaf een willekeurige plek in de gebruikersinterface ingedrukt. ?Selecteer als u tijdens een video-opname een foto wilt maken met dezelfde resolutie als de video. ?Foto's die u maakt tijdens een video-opname worden altijd gemaakt in de standaard fotomodus. ?Tijdens een videoopname wordt de Burst-modus genegeerd. ? Foto-instellingen Selecteer MODE > STEL IN > Foto's. ?Resolutie: Hiermee stelt u de fotoresolutie in op 16 MP (4:3), 12 MP (16:9) of 8 MP (4:3). ? [. . . ] Over: Geeft belangrijke informatie over de software en uw toestel-id weer. ? Geavanceerde draadloze instellingen U kunt de draadloze hostinstellingen voor uw toestel wijzigen. ?SSID: Hiermee wordt de SSID ingesteld, waarmee andere toestellen uw VIRB toestel kunnen herkennen. ?Wachtwoord: Hiermee wordt het wachtwoord ingesteld, waarmee verbinding kan worden gemaakt met uw VIRB toestel. ? Problemen oplossen Ik kan mijn toestel niet inschakelen ?Het toestel wordt niet opgestart wanneer er geen geheugenkaart is geplaatst. ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN VIRB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN VIRB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag