Gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 54. Wij hopen dat dit GARMIN NÜVI 54 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 54 te teleladen.


GARMIN NÜVI 54 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2010 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN NÜVI 54 (2015 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN NÜVI 54

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. [. . . ] U kunt ook contact opnemen met de Garmin-dealer als u nüvi-accessoires wilt aanschaffen. Garmin © 2007 2 Gebruikershandleiding nüvi de reIsset geBruIken Luisteren naar mp3-bestanden Tik op Reispakket > Mp3-speler. Bedieningselementen van de mp3-speler Tik op regelen. om het volume te Tik op om naar het begin van het nummer te gaan; of houd uw vinger op de knop als u dit nummer wilt terugspoelen. Tik op om naar het volgende nummer te gaan; houd uw vinger op de knop als u versneld wilt vooruitspoelen. om het nummer te Tik op Blader. Selecteer een categorie. Wanneer u de nummers Tik op Terug om de vanaf het begin van de MP3-pagina af te sluiten lijst wilt afspelen, tikt u en andere pagina's weer op Alles, of tik op het te geven, bijvoorbeeld nummer waarmee u wilt de kaart. OPMeRkING: de nüvi speelt alleen mp3-bestanden af: de nüvi ondersteunt geen m4a-/m4p-bestanden van iTunes. Garmin © 2007 0 Tik op om de nummers in een willekeurige volgorde af te spelen. Tik op de hoesillustratie voor meer informatie over het album. Gebruikershandleiding nüvi de reIsset geBruIken Een afspeellijst gebruiken OPMeRkING: met de afspeellijstfunctie worden bestanden op de nüvi beheerd. Maak met behulp van uw computer en een programma voor afspeellijsten een afspeellijst met mp3-bestanden. Open het station "nüvi" of "nüvi sd" op uw computer. Breng de afspeellijst en de bijbehorende mp3-bestanden over naar een willekeurige map van het geselecteerde station. Het m3u-bestand moet op dezelfde locatie worden opgeslagen als de mp3-bestanden. OPMeRkING: u dient mogelijk het m3u-bestand met een tekstverwerker, zoals Kladblok, te bewerken om het pad (de koppeling) naar het mp3-bestand te kunnen verwijderen. Klik op de knop Toevoegen aan Garmin - nüvi in de linkerbovenhoek van het venster. Als u klaar bent, kunt u de nüvi-stations uitwerpen/ontkoppelen en verwijdert u de USB-kabel. Uw nüvi activeren met AudibleManager U dient eerst uw nüvi te activeren voordat u naar een boek kunt luisteren dat u vanaf Audible. com hebt gedownload. U kunt nu de nüvi-stations van uw computer uitwerpen/ontkoppelen. Klik in het venster Het apparaat kiezen op het selectievakje naast "Garmin - nüvi" zodat het selectievakje wordt ingeschakeld. Klik op Volgende. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor Audible in. Klik op Volgende. Sluit uw nüvi aan op de computer met behulp van de USB-kabel. Als het proces is voltooid, ontvangt u een bericht met de melding dat het proces succesvol is verlopen. OPMeRkING: als u geen verbinding met internet kunt maken of als u andere problemen hebt met het activeren van uw nüvi, raadpleegt u het Helpbestand van Audible Manager. Selecteer Help in het menu en klik vervolgens op Help. Garmin © 2007 Gebruikershandleiding nüvi de reIsset geBruIken Afbeeldingen weergeven U kunt afbeeldingen weergeven die u hebt opgeslagen in uw nüvi met behulp van de Picture Viewer. Een diavoorstelling weergeven Tik op Dia show om een diavoorstelling te starten die elke afbeelding even weergeeft en vervolgens de volgende afbeelding weergeeft. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen. TIP: tik op Draai om de afbeelding 90° te draaien. Tik op Reispakket. Tik op Afbeeldingen weergever. Garmin © 2007 7 Gebruikershandleiding nüvi de reIsset geBruIken De wereldklok gebruiken Tik op Wereldklok. Tik op de plaats als u een plaats in de lijst wilt wijzigen. Tik op Reispakket. Selecteer een nieuwe tijdzone (of plaats). [. . . ] De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin. U erkent dat de software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de software. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN NÜVI 54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN NÜVI 54 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag