Gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 3490LMT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 3490LMT. Wij hopen dat dit GARMIN NÜVI 3490LMT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 3490LMT te teleladen.


GARMIN NÜVI 3490LMT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2400 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN NUVI 3490LMT (2382 ko)
   GARMIN NUVI 3490LMT QUICK START (1435 ko)
   GARMIN NUVI 3490LMT IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION (926 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN NÜVI 3490LMT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. [. . . ] Tik op End Call (Oproep beëindigen) als u de oproep wilt beëindigen; de oproep in de wacht wordt echter niet beëindigd. Audio overdragen naar uw telefoon Audio overdragen naar uw telefoon: Deze functie is handig wanneer u gebruikmaakt van de handsfree-functies van de nüvi en u de auto wilt verlaten zonder de oproep te beëindigen. 1. Tijdens het bellen tikt u op > Call Options (Oproepopties) > Transfer Audio to Phone (Audio overdragen naar telefoon). Voer het gesprek verder via uw mobiele telefoon. Het telefoonboek gebruiken Als uw telefoon ondersteuning biedt voor de overdracht van het telefoonboek, wordt het telefoonboek automatisch overgebracht naar de nüvi wanneer de telefoon wordt gekoppeld aan de nüvi. Na het koppelen kan het enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Vervolgens kunt u een oproep plaatsen met behulp van de telefoonboekitems. Tik op de menupagina op Phone (telefoon) > Phone Book (telefoonboek). De oproepinfo gebruiken Tik op Call History (Oproepinfo) om informatie weer te geven over de laatst gekozen nummers, de laatste ontvangen oproepen en de gemiste oproepen. Gebruikershandleiding nüvi 310/360/370 BlueTooTh-TechnologIe geBruIken Thuisgegevens 1. Tik op Call Home (Thuisgegevens) om uw thuisgegevens in te stellen of te wijzigen zodat u snel naar huis kunt bellen. De eerste keer dat u deze functie gebruikt, volgt u de aanwijzingen om uw thuisgegevens in te voeren en vervolgens tikt u op Save (Opslaan). Als u uw telefoonnummer wilt instellen, volgt u de aanwijzingen en tikt u op Done (Gereed). Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nüvi. Uw telefoonnummer thuis wijzigen Als u uw telefoonnummer thuis wilt wijzigen nadat u deze hebt ingesteld, dient u de volgende procedure te volgen: 1. Tik op de menupagina op Where to (Waar naartoe) > My Locations (Mijn locaties) > Favorites (Favorieten). Plaats de nüvi op de montagesteun en sluit het apparaat aan op de 12/24-volts-adapter. Sluit de mini-USB-kabel van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie aan op de USBconnector die zich aan de zijkant van de nüvi bevindt. De FM-ontvanger voor verkeersinformatie aansluiten 3 Gebruikershandleiding nüvi 310/360/370 fm-onTVanger Voor VerkeersInformaTIe geBruIken Verkeerssituaties weergeven 1. Tik op de menupagina op om een lijst met verkeerssituaties weer te geven. Selecteer een optie. Verkeer vermijden Op de kaartpagina wordt of weergegeven in de rechterbenedenhoek van het scherm wanneer er zich op de huidige route of in de huidige straat een verkeersincident voordoet. 1. Tik op Avoid (Vermijden). Verkeerssymbolen NoordAmerikaans Geeft aan Wegomstandigheden Wegwerkzaamheden File Ongeluk Incident Informatie Internationaal Gebruikershandleiding nüvi 310/360/370 33 fm-onTVanger Voor VerkeersInformaTIe geBruIken Kleurcodes voor drukte De balken aan de linkerzijde van de verkeerssymbolen geven de drukte op de weg aan: Groen = Laag; er is een normale verkeersstroom. Rood = Hoog; er is sprake van stilstaand verkeer. Een extra verkeersabonnement toevoegen Zie pagina 45 voor informatie over het wijzigen van de verkeersinstellingen of het toevoegen van een verkeersabonnement. Ga naar www. garmin. com/fmtraffic voor meer informatie over verkeersabonnementen. OPMerkiNG: U hoeft het abonnement dat bij uw FM-ontvanger voor verkeersinformatie werd geleverd, niet te activeren (als ze samen werden geleverd). Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice. 3 Gebruikershandleiding nüvi 310/360/370 BesTanden Beheren op uw nüVI Bestanden Beheren op uw nüVI U kunt bestanden (zoals JPEG-afbeeldingen en MP3-muziekbestanden) opslaan in het interne geheugen van de nüvi of op een optionele SD-kaart. OPMerkiNG: De nüvi is niet compatibel met Windows® 95, Windows 98 en Windows ME. Deze beperking is gebruikelijk bij apparaten voor USB-massaopslag. Ondersteunde bestandstypen MP3-muziekbestanden JPG-afbeeldingsbestanden AA-audioboekbestanden GPI-/aangepaste POI-bestanden van de POI Loader van Garmin GPX-Waypoint-bestanden van MapSource Kaarten van MapSource OPMerkiNG: De nüvi ondersteunt geen M4A-/M4P-bestanden. Gebruikershandleiding nüvi 310/360/370 3 BesTanden Beheren op uw nüVI Items laden naar uw nüvi Stap 1: Plaats een SD-kaart (optioneel) De SD-kaartsleuf bevindt zich aan de zijkant van de nüvi. [. . . ] Tik op de knop Recalibrate (Opnieuw kalibreren) en volg de instructies op het scherm. Gebruikershandleiding nüvi 310/360/370 appendIx Controleer of de knop Bluetooth is ingesteld op Enabled (Ingeschakeld). Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op 10 meter afstand van uw nüvi bevindt. Wanneer uw nüvi in de modus USB-massaopslag staat, wordt een afbeelding weergegeven van een nüvi die is aangesloten op een computer. Er kan ook een nieuw verwisselbare-schijfstation worden weergegeven in Deze computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN NÜVI 3490LMT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN NÜVI 3490LMT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag