Gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 660

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 660. Wij hopen dat dit GARMIN NUVI 660 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 660 te teleladen.


GARMIN NUVI 660 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1782 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN NÜVI 660 (1832 ko)
   GARMIN NUVI 660 (1490 ko)
   GARMIN NUVI 660 Quick Start (572 ko)
   GARMIN NÜVI 660 QUICK REFERENCE GUIDE (744 ko)
   GARMIN NÜVI 660 SAVERSGUIDE RULES OF USE (326 ko)
   GARMIN NUVI 660 NO BRUKERMANUAL REV. A, DEC, 2006 (1903 ko)
   GARMIN NÜVI 660 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION (417 ko)
   GARMIN NUVI 660 QUICK REFERENCE GUIDE REV. A, DEC, 2006 (744 ko)
   GARMIN NUVI 660 DECLARATION OF CONFORMITY REV. A, NOV, 2006 (16 ko)
   GARMIN NUVI 660 SAVERSGUIDE(R) RULES OF USE REV. B, MAY, 2007 (326 ko)
   GARMIN NUVI 660 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION REV. E, JUL, 2008 (302 ko)
   GARMIN NUVI 660 IMPORTANT PRODUCT AND SAFTEY INFORMATION (MULTILINGUAL) REV. E, JUL, 2008 (761 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN NUVI 660

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 ® © 2006 Garmin Ltd. Garmin Corporation 1200 East 151st Street, Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Olathe, Kansas 66062, VS Industrial Estate, Romsey, SO51 Taipei County, Taiwan Tel: +1 913/397. 8200 of 9DL, VK Tel: +886/2. 2642. 9199 800/800. 1020 Tel: +44 (0) 870. 8501241 Fax: 886/2. 2642. 9099 Fax: + 1 913/397. 8282 (buiten het VK) of 0808 2380000 (alleen VK) Fax: +44/0870. 8501251 Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. [. . . ] Druk op de apparaatnaam waarvoor u de verbinding wilt verbreken en druk vervolgens op Drop (Verbreken). Als u de hands-free functies opnieuw met de verbroken verbinding wilt gebruiken, hoeft u niet opnieuw deze telefoon en de nüvi te koppelen. Een telefoon uit de lijst verwijderen 1. Druk op de apparaatnaam waarvoor u de verbinding wilt verbreken en druk vervolgens op Delete (Verwijderen). 0 Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 fm-onTVanger Voor VerkeersInformaTIe geBruIken fM-ontVanger Voor VerKeersInforMatIe geBruIKen Als u een ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, kunt u op uw nüvi verkeersinformatie weergeven. Als de verkeersinformatie wordt ontvangen, geeft uw nüvi het gebeuren weer op de kaart en kunt u uw route wijzigen en zo het incident omzeilen. Voor dekkingsgebieden van de verkeersinformatie verwijzen we u naar de Garmin-website (www. garmin. com/fmtraffic). OPMeRKING: om verkeersinformatie te ontvangen, dienen de FM-ontvanger voor verkeersinformatie en de nüvi zich in het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt. OPMeRKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. De FM-ontvanger voor verkeersinformatie ontvangt signalen van de verzender van de verkeersinformatie en geeft deze informatie weer op de nüvi. OPMeRKING: u kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinformatie als de nüvi is aangesloten op een FM-ontvanger voor verkeersinformatie. Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 1 fm-onTVanger Voor VerkeersInformaTIe geBruIken Lampcodes Het groene voedingslampje brandt wanneer de nüvi is aangesloten op een externe voedingsbron. Het statuslampje geeft de status van de ontvanger van verkeersinformatie weer. Op de 1-voltsingang in het voertuig Op de voedingsconnector op de nüvi Statuslampje Voedingslampje Geel knipperend lampje: het land waarin u momenteel verblijft, wordt bepaald. Constant brandend groen lampje: normale verkeersgegevens. Verkeerssituaties weergeven 1. Druk op de menupagina op om een lijst met verkeerssituaties weer te geven. Selecteer een optie. Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 fm-onTVanger Voor VerkeersInformaTIe geBruIken Verkeerssymbolen NoordAmerikaans Geeft aan Wegomstandigheden Wegwerkzaamheden File Ongeluk Incident Informatie Internationaal Kleurcodes voor drukte De balken aan de linkerzijde van de verkeerssymbolen geven de drukte op de weg aan: Groen = Laag; er is een normale verkeersstroom. Rood = Hoog; er is sprake van stilstaand verkeer. Verkeer vermijden Op de kaartpagina wordt een of op weergegeven wanneer er zich een verkeerssituatie voordoet op de actuele route of de straat waarin u rijdt. 1. Druk op Avoid (Vermijden). Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 fm-onTVanger Voor VerkeersInformaTIe geBruIken Een extra verkeersabonnement toevoegen Zie pagina 47 voor informatie over het wijzigen van de verkeersinstellingen of het toevoegen van een verkeersabonnement. Ga naar www. garmin. com/fmtraffic voor meer informatie over verkeersabonnementen. OPMeRKING: u hoeft het abonnement dat bij uw FM-ontvanger voor verkeersinformatie werd geleverd, niet te activeren (als ze samen werden geleverd). Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice. Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 de fm-Verzender geBruIken de fM-Verzender geBruIKen Als er een FM-verzender aanwezig is op uw nüvi, kunt u op uw nüvi naar audio luisteren op een FM-stereo. OPMeRKING: wanneer u de FM-verzenderfunctie op de nüvi gebruikt, is het mogelijk dat oproepen die u plaatst of ontvangt via de nüvi worden gehoord door mensen in auto's naast u via de FM-stereo. Luisteren naar FM-stereo op de nüvi 1. Druk op de menupagina op > Audio Output (Audio-uitvoer) > FM Transmitter (FM-verzender) > OK. Als u een ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, drukt u op Auto Tune (Automatisch instellen). OF Stel uw stereo in op een FM-kanaal met veel ruis en een lager FM-frequentienummer. Druk op een uitvoermodus en vervolgens op OK. Wisselen tussen de nüvi en een FM-stereo Als u de audio-uitvoer wilt wisselen tussen de nüvi en een FM-stereo (indien beschikbaar), drukt u kort tweemaal op de Aan/uit-knop. Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 de fm-Verzender geBruIken Tips voor de FM-verzender De FM-verzender is bedoeld om de audiosignalen van uw nüvi over te dragen naar uw FMstereo. Wanneer u op zoek bent naar een geschikte FM-frequentie op uw FM-stereo, zoek dan naar een ongebruikte frequentie met gelijkmatige, consistente ruis. Als u op de achtergrond van de ruis zachte geluiden hoort, dient u een andere frequentie te kiezen. [. . . ] Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website. Klik op Manuals (Handleidingen) en selecteer vervolgens Declaration of Conformity (Conformiteitsverklaring). Softwarelicentie-overeenkomst DOOR DE nüvi TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN. Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit apparaat (de "software") in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN NUVI 660

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN NUVI 660 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag