Gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 310. Wij hopen dat dit GARMIN NUVI 310 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 310 te teleladen.


GARMIN NUVI 310 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1858 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN NÜVI 310 (1829 ko)
   GARMIN NUVI 310 (1850 ko)
   GARMIN NUVI 310 (1446 ko)
   GARMIN NUVI 310 Quick Start (509 ko)
   GARMIN NUVI 310 Quick Reference (465 ko)
   GARMIN NUVI 310 GTM 12 BUNDLED WITH (220 ko)
   GARMIN NÜVI 310 QUICK REFERENCE GUIDE (695 ko)
   GARMIN NÜVI 310 SAVERSGUIDE RULES OF USE (326 ko)
   GARMIN NUVI 310 NO BRUKERMANUAL REV. A, DEC, 2006 (1862 ko)
   GARMIN NUVI 310 QUICK REFERENCE GUIDE REV. A, DEC, 2006 (695 ko)
   GARMIN NÜVI 310 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION (525 ko)
   GARMIN NUVI 310 DECLARATION OF CONFORMITY REV. A, DEC, 2006 (16 ko)
   GARMIN NUVI 310 SAVERSGUIDE(R) RULES OF USE REV. B, MAY, 2007 (326 ko)
   GARMIN NUVI 310 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION REV. E, JUL, 2008 (302 ko)
   GARMIN NUVI 310 IMPORTANT PRODUCT AND SAFTEY INFORMATION (MULTILINGUAL) REV. E, JUL, 2008 (761 ko)
   GARMIN NUVI 310 ARABIC-ENGLISH IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION REV. A, AUG, 2007 (525 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN NUVI 310

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding nüvi 310/360/370 ® persoonlijk reishulpmiddel © 2006 Garmin Ltd. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS Tel: +1 913/397 8200 of +1 800/800 1020 Fax: + 1 913/397 8282 Garmin (Europe) Ltd. Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, VK Tel: +44 (0) 870 8501241 (buiten het VK) of 0808 2380000 (alleen VK) Fax: +44 (0) 870 8501251 Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel: +886/2. 2642. 9199 Fax: +886/2. 2642. 9099 Alle rechten voorbehouden. [. . . ] Tik op de menupagina op Where to (Waar naartoe) > My Locations (Mijn locaties) > Favorites (Favorieten). Tik op Change Phone Number (Telefoonnummer wijzigen). Als u de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw nüvi wilt gebruiken, dan dient uw telefoon spraakgestuurd kiezen te ondersteunen. Ook moet de telefoon op de juiste manier zijn ingesteld om gesproken aanwijzingen uit te voeren. Tik op de menupagina op Phone (telefoon) > Voice Dial (Spraakgestuurd kiezen). Spraakgestuurd kiezen Status gebruiken Als u informatie over het telefoonsignaal, de batterijstatus en de netwerknaam van de telefoon wilt weergeven, tikt u op de menupagina op > Status. Gebruikershandleiding nüvi 310/360/370 BlueTooTh-TechnologIe geBruIken Tekstberichten gebruiken Als uw telefoon SMS-tekstberichten via Bluetooth ondersteunt, kunt u tekstberichten op de nüvi verzenden en ontvangen. Na het koppelen kan het enkele minuten duren voordat tekstberichten beschikbaar zijn. Tekstberichten ontvangen Als u een tekstbericht ontvangt, wordt het venster Inkomend bericht geopend. Druk op Afspelen om het tekstbericht af te spelen, op Listen (Herzien) om uw Postvak review (iN) te bekijken, of op ignore (Negeren) om het venster te sluiten. Tekstberichten verzenden 1. Druk op de menupagina op Phone (Telefoon) > Text Message (Tekstbericht) > Compose (Schrijven). Selecteer een optie om de ontvanger van het tekstbericht te selecteren. Voer het bericht in en druk op Done (Gereed). OPMerkiNG: berichten die u verzendt vanaf uw nüvi, verschijnen niet in het Postvak UIT van uw telefoon. Berichten weergeven 1. 4. Druk op de menupagina op Phone (Telefoon) > Compose (Tekstbericht). (Dit is alleen beschikbaar op de nüvi 360 of nüvi 370 wanneer TTS-spraak is geselecteerd). · Druk op Forward (Doorsturen) om dit bericht aan een andere ontvanger te verzenden, of op Reply (Beantwoorden) om op deze contactpersoon te reageren. Gebruikershandleiding nüvi 310/360/370 30 BlueTooTh-TechnologIe geBruIken Een verbinding verbreken 1. Tik op de apparaatnaam waarvoor u de verbinding wilt verbreken en tik vervolgens op Drop (Verbreken). Als u de handsfree-functies opnieuw met de verbroken verbinding wilt gebruiken, dan hoeft u niet opnieuw deze telefoon en de nüvi te koppelen. Tik op de apparaatnaam waarvoor u de verbinding wilt verbreken en tik vervolgens op Drop (Verbreken). Als u de handsfree-functies opnieuw met de verwijderde telefoon wilt gebruiken, dan dient u opnieuw deze telefoon en de nüvi te koppelen. Een telefoon uit de lijst verwijderen Gebruikershandleiding nüvi 310/360/370 31 fm-onTVanger Voor VerkeersInformaTIe geBruIken fM-ontVanger Voor VerKeersInforMatIe geBruIKen Als u een ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, dan kunt u op uw nüvi verkeersinformatie weergeven. Als de verkeersinformatie wordt ontvangen, geeft uw nüvi het gebeuren weer op de kaart en kunt u uw route wijzigen en zo het incident omzeilen. Voor dekkingsgebieden van de verkeersinformatie verwijzen we u naar de Garmin-website (www. garmin. com/fmtraffic). OPMerkiNG: Om verkeersinformatie te ontvangen, dienen de FM-ontvanger voor verkeersinformatie en de nüvi zich in het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt. OPMerkiNG: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. De FM-ontvanger voor verkeersinformatie ontvangt signalen van de verzender van de verkeersinformatie en geeft deze informatie weer op de nüvi. [. . . ] De nüvi schakelt automatisch over naar de modus USB Mass Storage (USB-massaopslag). Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op de nüvi. Hoe weet ik of mijn nüvi in de modus USB-massaopslag staat? De nüvi kan niet communiceren met Windows® 95, Windows 98 of Windows Me. Ik kan geen stations met de naam `nüvi' vinden in mijn lijst met stations. Als er diverse netwerkstations kunnen zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bijhettoewijzenvanschijflettersaannüvi-stations. Voer destappenopdevolgendepaginauitomschijfletterstoe te wijzen. Gebruikershandleiding nüvi 310/360/370 appendIx Ik blijf een bericht met de mededeling `Apparaat is op onveilige wijze verwijderd' ontvangen wanneer ik een USBkabel verwijder. Koppel de nüvi los van de computer: dubbelklik op het pictogram Unplug or Eject (Ontkoppelen of uitwerpen) op de taakbalk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN NUVI 310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN NUVI 310 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag