Gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 200W NASLAGGIDS REV. D, JUL, 2008

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 200W. Wij hopen dat dit GARMIN NUVI 200W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 200W te teleladen.


GARMIN NUVI 200W NASLAGGIDS REV. D, JUL, 2008: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (772 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN NÜVI 200W QUICK START GUIDE (773 ko)
   GARMIN NUVI 200W (1054 ko)
   GARMIN NÜVI 200W (1031 ko)
   GARMIN NUVI 200W (1054 ko)
   GARMIN NUVI 200W Quick Start (890 ko)
   GARMIN NUVI 200W QUICK GUIDE (869 ko)
   GARMIN NÜVI 200W QUICK START MANUAL (891 ko)
   GARMIN NUVI 200W QUICK START MANUAL (890 ko)
   GARMIN NUVI 200W NO HURTIGSTARTVEILEDNING REV. D, JUL, 2008 (826 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN NUVI 200WNASLAGGIDS REV. D, JUL, 2008

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] D Tik hierop om het volume te regelen. De balken ( ) geven de satellietsterkte aan. Als ten minste één balk groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen. Opmerking: de software op uw nüvi wijkt mogelijk af van de schermafbeeldingen in deze handleiding. Help wanneer dat nodig is Gebruik het ingebouwde Helpsysteem van de nüvi voor meer informatie waar en wanneer u dat nodig hebt. Voor Help bij de instellingen van de nüvi tikt u op > instellingen. [. . . ] BeLAngrijk: het permanente montagekleefmiddel is zeer moeilijk te verwijderen nadat dit is geïnstalleerd. 1. Verwijderdebeschermingvanhet permanentemontagekleefmiddelaande achterkantvandeschijf. Plaatsdezuigvoetopdeschijf. Draaide hendelnaarbeneden(inderichtingvan deschijf). De zekering vervangen LeT Op: bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeltjes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. Als de eenheid in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de voertuigadapter. 1. Verwijderde zekering(glazen buisjemet zilverkleurigekapjes) envervangdeze dooreen1-Asnelle zekering. Zorgdathet zilverkleurigepinnetje indedopzit. Schroef dedopvast. Los- schroeven dop zilveren pinnetje zekering Diefstal voorkomen · Om diefstal te voorkomen, raden we u aan de nüvi en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u ze niet gebruikt. · Gebruik de Garmin LockTM-functie. 10 nüvi00W-serienaslaggids belAngrijke veiligheids- en productinformAtie Waarschuwingen Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties, omdat deze kunnen leiden tot een ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben. · Bevestig het apparaat bij installatie in een voertuig zodanig dat het zicht van de bestuurder op de weg niet wordt belemmerd en de bediening van het voertuig middels bijvoorbeeld het stuurwiel, de pedalen of de versnellingspook, niet wordt gehinderd. verschillen of zaken die u zich afvraagt altijd op voordat u verdergaat met uw reis en houd rekening met wegwijzers. Zorg dat u tijdens het rijden niet wordt afgeleid door de eenheid en blijf u volledig bewust van alle rij-omstandigheden. Kijk tijdens het rijden niet te lang op het scherm van de eenheid en maak gebruik van spraakaanwijzingen wanneer dat mogelijk is. Voer tijdens het rijden geen bestemmingen in, wijzig geen instellingen en maak geen gebruik Nietmonteren Nietlosophet van functies waarvoor u de eenheid wat langer waarhet dashboardvan nodig hebt. Stop op een veilige en geoorloofde gezichtsveldvan hetvoertuig manier voordat u overgaat tot dit soort debestuurder plaatsen. · Het apparaat is ontworpen voor het geven van airbagzichmoetkunnenontvouwen. Het is niet · Vergelijk tijdens het navigeren de informatie ontworpen om de bestuurder te ontheffen van die wordt weergegeven op het scherm met de plicht attent te blijven op afgesloten wegen, alle beschikbare navigatiebronnen, inclusief de toestand van het wegdek, verkeersdrukte, informatie lang de weg, overige visuele weersomstandigheden of andere factoren die de waarnemingen en kaarten. Bediening van het apparaat is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, ook als dat ten koste gaat van de werking van het apparaat. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijkerwijs radiofrequente energie uit en kan schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken wanneer het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal worden veroorzaakt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie van radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden gecontroleerd door de apparatuur uit- en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de 1 nüvi00W-serienaslaggids interferentie op te heffen door een van de volgende maatregelen te nemen: · Richt de ontvangende antenne anders of plaats die op een andere positie. · Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan het GPS-apparaat. · Roep de hulp in van de dealer of een ervaren radio/tv-monteur. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of onderhouden. [. . . ] U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden. Afmetingen: (12, 1 x 7, 4 x 1, 95 cm) gewicht: 172, 5 g Scherm: Scherm: 10, 9 cm (diagonaal), 480 x 272 pixels; WQVGA liggend TFT-scherm met witte schermverlichting en aanraakscherm Temperatuur: zie pagina 12 gegevensopslag: intern geheugen en optionele verwijderbare SD-kaart. Computerinterface: USB massaopslag ingangsspanning: DC voertuigspanning via meegeleverde voedingskabel Verbruik: 5 W max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN NUVI 200W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN NUVI 200W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag