Gebruiksaanwijzing GARMIN MONTERRA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN MONTERRA. Wij hopen dat dit GARMIN MONTERRA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN MONTERRA te teleladen.


GARMIN MONTERRA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3934 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN MONTERRA (2983 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN MONTERRA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Monterra ? Gebruikershandleiding Oktober 2013 190-01601-35_0A Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www. garmin. com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product. [. . . ] 7 Klik op Voltooien. ? Navigeren met het kompas Tijdens het navigeren naar een bestemming wijst naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst. ?3 Blijf draaien tot naar de bovenkant van het kompas wijst en volg die richting om naar uw bestemming te gaan. ? Het kompas kalibreren KENNISGEVING Kalibreer het elektronische kompas buiten. ?Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels. ?Het toestel is al gekalibreerd in de fabriek en het maakt standaard gebruik van automatische kalibratie. ?Als uw kompas onregelmatig werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurschommelingen, kunt u het handmatig kalibreren. ?2 Volg de instructies op het scherm. ? Een avontuur beginnen Voordat u een avontuur kunt beginnen, moet u een avontuur verzenden vanaf BaseCamp naar uw toestel. ?3 Selecteer Start. ? Navigatie U kunt via routes en sporen navigeren naar een waypoint, geocache, foto of iedere opgeslagen locatie op het toestel. ?Voor de navigatie kunt u gebruikmaken van de kaart of het kompas. ? Koerswijzer De koerswijzer is vooral handig bij navigatie op het water of op open plekken zonder grote obstakels. ?De functie helpt u bovendien gevaren aan weerszijden van de koers te vermijden, zoals ondiepten en rotsen onder water. ?Om de koerswijzer in te schakelen, selecteert u bij het kompas Instellingen > Koersinstellingen > Ga naar lijn/wijzer > Koers (koersafwijkingsindicator). ? Navigeren naar een bestemming Selecteer Waarheen?. ?De kaart wordt geopend en uw route wordt aangegeven met een magenta lijn. ?5 Navigeer met de kaart (pagina5) of het kompas (pagina5). ? 1 2 3 4 Stoppen met navigeren Selecteer op de kaart of in het kompas > Stop navigatie. ? Navigeren met de kaart 1 Start de navigatie naar een bestemming (pagina5). ? Navigatie De koerswijzer geeft uw relatie aan tot de koerslijn die naar uw bestemming leidt. ?De koersafwijkingsindicator (CDI) geeft de afwijking (links of rechts) ten opzichte van de koers weer. ?De 5 schaal heeft betrekking op de afstand tussen de punten op de koersafwijkingsindicator, die de afwijking ten opzichte van de koers weergeeft. ? Foto's en video U kunt foto's en video's maken met uw toestel. ?Als GPS ingeschakeld (pagina2), wordt de geografische locatie automatisch opgeslagen in de foto- of video-informatie. ? Navigeren met Peil en ga U kunt het toestel op een object in de verte richten, de richting vergrendelen en vervolgens naar het object navigeren. ?4 Navigeer met behulp van het kompas. ? Een foto maken 1 Selecteer Camera. ?2 Draai het toestel horizontaal of verticaal om de orintatie voor de foto te bepalen. ?Selecteer om opnameopties te wijzigen, zoals flitser, belichting, witbalans, opnamemodus of locatie-informatie. ?4 Selecteer om een foto te maken. ? 3 Selecteer indien nodig een of meerdere opties om de foto Hoogteprofiel Het hoogteprofiel toont standaard de hoogtegegevens van de gereisde afstand. ?U kunt elk punt op het profiel aanraken om de details over dat punt te bekijken. ? Navigeren naar een punt in het hoogteprofiel. ?De kaart wordt geopend en uw route wordt aangegeven met een magenta lijn. ?Navigeer met de kaart (pagina5) of het kompas (pagina5). ? Een panoramafoto maken Met de panoramamodus kunt u extra brede foto's maken, bijvoorbeeld van landschappen. ? [. . . ] 2 Koppel de kabel los van uw computer. ? Het toestel aansluiten op uw computer KENNISGEVING U voorkomt corrosie door de mini-USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. ?U moet de batterijen installeren voordat u het toestel kunt gebruiken terwijl het is aangesloten op uw computer. ?De USBpoort van de computer biedt mogelijk onvoldoende vermogen om het toestel te kunnen gebruiken. ?2 Sluit de kleine connector van de USB-kabel aan op de miniUSB-poort. ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN MONTERRA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN MONTERRA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag