Gebruiksaanwijzing GARMIN MONTANA 650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN MONTANA 650. Wij hopen dat dit GARMIN MONTANA 650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN MONTANA 650 te teleladen.


GARMIN MONTANA 650 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1861 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN MONTANA 650 (1804 ko)
   GARMIN MONTANA 650 QUICK START (813 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN MONTANA 650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Garmin, het Garmin logo, BlueChart, City Navigator en TracBack zijn handelsmerken van Garmin Ltd. ?of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. ?Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. ?Het merk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. ? [. . . ] Als u de sporen automatisch en optimaal wilt laten vastleggen, met variabele intervallen, selecteert u Auto. ? Het huidige spoor wissen Selecteer Sporenbeheer > Huidig spoor > . ? Een spoor verwijderen 1 Selecteer Sporenbeheer. ?3 Selecteer > Wis. ? Garmin Adventures U kunt avonturen maken om uw tochten te delen met familie, vrienden en de Garmin community. ?Een avontuur kan bijvoorbeeld bestaan uit het spoorlog, de foto's en de geocaches van de tocht. ?Ga voor meer informatie naar http:?/??/?adventures?. garmin?. com. ? Via-punten, routes en sporen 4 Bestanden verzenden naar BaseCamp 1 Open BaseCamp. ?2 Verbind het toestel met uw computer. ? Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als verwisselbaar station of een draagbaar station, en de geheugenkaart wordt mogelijk weergegeven als een tweede verwisselbaar station. ?Op Mac computers worden het toestel en de geheugenkaart als gekoppelde volumes weergegeven. ?OPMERKING: Op sommige computers met meerdere netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct weergegeven. ?Zie de documentatie bij uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van het station. ?Selecteer en sleep een item van een aangesloten toestel naar Mijn verzameling of een lijst. ?Selecteer bij BaseCamp Toestel > Ontvangen van apparaat en selecteer het toestel. ? 2 Selecteer Kaart. ? Uw locatie wordt op de kaart aangegeven met een blauwe driehoek. ?Terwijl u zich verplaatst, verplaatst de blauwe driehoek zich ook en laat een spoorlog (route) achter. ?4 Selecteer om een foto te maken. ? 3 Selecteer indien nodig een of meerdere opties om de foto Hoogteprofiel Het hoogteprofiel toont standaard de hoogtegegevens van de gereisde afstand. ?U kunt elk punt op het profiel aanraken om de details over dat punt te bekijken. ? Navigeren naar een punt in het hoogteprofiel. ?De kaart wordt geopend en uw route wordt aangegeven met een magenta lijn. ?Navigeer met de kaart (pagina5) of het kompas (pagina5). ? Een panoramafoto maken Met de panoramamodus kunt u extra brede foto's maken, bijvoorbeeld van landschappen. ?4 Houd het toestel horizontaal en beweeg het vervolgens langzaam van links naar rechts of andersom. ?Als u te snel beweegt, knippert er een rood frame rondom de zoeker om aan te geven dat u langzamer moet bewegen. ?Het helderblauwe gebied geeft aan welk gedeelte momenteel in de zoeker wordt weergegeven. ?Ga door totdat volledig blauw is om een volledig panorama vast te leggen. ?Terwijl de foto wordt opgeslagen, geeft het toestel een voorbeeld van de foto en een voortgangsbalk weer. ? Het plottype wijzigen U kunt het hoogteprofiel zodanig instellen dat de luchtdruk en de hoogte worden weergegeven, na een bepaalde tijd of na een bepaalde afstand. ?2 Selecteer een optie. ? Het hoogteprofiel herstellen Selecteer Hoogteprofiel > > Reset. ? De barometrische hoogtemeter kalibreren Het toestel is al gekalibreerd in de fabriek en het maakt standaard gebruik van automatische kalibratie. ?U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste hoogte of barometerdruk u bekend is. ? [. . . ] Druk op het toetsenbord op de toets Delete. ? De USB-kabel loskoppelen 4 Plaats de geheugenkaart met de gouden contactpunten 5 6 7 8 naar beneden. ?Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. ?Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen. ?Op Windows-computers: selecteer het pictogram Hardware veilig verwijderen in het systeemvak en selecteer uw toestel. ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN MONTANA 650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN MONTANA 650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag