Gebruiksaanwijzing GARMIN ETREX VISTA HCX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN ETREX VISTA HCX. Wij hopen dat dit GARMIN ETREX VISTA HCX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN ETREX VISTA HCX te teleladen.


GARMIN ETREX VISTA HCX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1149 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN ETREX VISTA HCX QUICK START GUIDE (403 ko)
   GARMIN ETREX VISTA HCX (1154 ko)
   GARMIN ETREX VISTA HCX (1154 ko)
   GARMIN ETREX VISTA HCX QUICK REFERENCE GUIDE (474 ko)
   GARMIN ETREX VISTA HCX IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION (1129 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN ETREX VISTA HCX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding eTrex HC-serie ® persoonlijk navigatiesysteem (eTrex Vista HCx afgebeeld) © 2007 Garmin Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House Olathe, Kansas 66062, VS Hounsdown Business Park, Tel. : +1. 913. 397. 8200 of +1. 800. 800. 1020 Southampton, Hampshire, SO40 9RB, VK Fax. : +1. 913. 397. 8282 Tel. : +44 (0) 870. 850. 1241 (buiten het VK) 0808. 238. 0000 (binnen het VK) Fax. : +44 (0) 870. 850. 1251 Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. : +886 2. 2642. 9199 Fax. : +886 2. 2642. 9099 Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. [. . . ] Opdekaartpaginakrijgtuaanwijzingenhoeubijde eersteafslagopdetrackkomt. Beweeginderichtingvandeeersteafslag. Bijde eersteafslagkrijgtuaanwijzingenhoeubijalle afslagenkomt. SelecteerMENU>Beëindig navigatie omafte sluiten. De functie TracBack gebruiken: Een route maken Met routering maakt u een reeks waypoints die u naar uw eindbestemming leiden. In de eTrex kunnen 50 routes worden opgeslagen met elk maximaal 250 waypoints. U kunt een route maken of wijzigen op de pagina Routes, en waypoints toevoegen aan een route. Maak complexe routes met behulp van MapSourcekaartgegevens. Routepagina Route op de kaartpagina 1. Bijeenopgeslagentrackopdekaartzetumetde TUIMELKNOPdeaanwijzerophetpuntvandetrack datuwiltmarkerenalseeneigenwaypoint. SelecteermetbehulpvanhetmenuZoeken eenroute-waypointuiteenvandegroepen metzoekresultaten. Gebruikershandleiding eTrex HC-serie Een route maken: BAsIsBedIenIng Methodes voor routering naar een bestemming Automatische routering gebruiken · Als u op de pagina Waypoint of een ander zoekitem Ga naar selecteert, wordt een recht traject gemaakt. · Als u op een routepagina Navigeer selecteert, gebruikt de eTrex een route bestaande uit waypoints of items uit het menu Zoeken. · Als u een eTrex HCx-apparaat gebruikt, veranderen beide navigatiemethoden wanneer u de optie Volg wegen selecteert op de pagina Routering instelling. Zowel bij `Ga naar'-navigatie als bij punt-totpunt kunt u automatische routering over wegen gebruiken. Bij automatische routering worden de wegen in de kaartdatabase gebruikt om automatisch een route naar uw bestemming uit te zetten. Afslagen op wegen worden voorafgegaan door een begeleidend bericht met een grafische weergave van de afslag. (Automatische routering is een functie die alleen beschikbaar is als u de eTrex Vista HCx en Legend HCx gebruikt. ) Deze functie wordt ingeschakeld wanneer u City Navigator®-kaartgegevens gebruikt. Wanneer u een bestemming selecteert en dan Ga naar, krijgt u de vraag "Volg wegen" of "Niet via wegen. " Als u Volg wegen gebruikt, moet u meer afslagen nemen en wordt de pagina Actieve route weergegeven. Als u Niet via wegen selecteert, ziet u alleen een lijst met routepunten. Het bericht "Bezig met berekenen route" wordt weergegeven tot de route volledig is uitgerekend. De route wordt als een lila lijn op de kaart weergegeven. Een route navigeren 1. Gebruikershandleiding eTrex HC-serie Een opgeslagen route navigeren: Route op kaartpagina BAsIsBedIenIng 1. DrukopQUITomdelijstmetafslagenopderoute weertegeven. Alsueenafzonderlijkeafslagwilt bekijken, kuntudieselecteren. MetdeTUIMELKNOP kuntualleafslagen doorlopen. Vooraf de afslagen van een actieve route bekijken: 1. Selecteereenopgeslagenroute>selecteerhetveld metdenaamvanderoutebovenaandepagina Route. [. . . ] 14 uur Nauwkeurigheidsfout GPS: * <10 meter gewoonlijk 95%* De temperatuurgrenzen van de eTrex kunnen hoger/lager liggen dan de werkingsgrenzen van sommige batterijen. Sommige batterijen kunnen bij hoge temperaturen barsten. Onderhevig aan verslechtering van de nauwkeurigheid tot 100 m 2DRMS onder het door het Amerikaanse Ministerie van Defensie ingestelde Selective Availability (SA)-programma, wanneer actief. Prestaties DGPS: * 3 meter gewoonlijk 95%* Ontvanger: WAAS/EGNOS-ondersteuning Zoektijden: (bij benadering) Hot start- 3 seconden Warm start- 33 seconden Cold start- 39 seconden Ontvangstfrequentie: 1 x per seconde, continu Antenne: Ingebouwde patch Nauwkeurigheid Wide Area Augmentation System (WAAS) in NoordAmerika. Snelheid: 0, 1 meter/sec. stabiele toestand Interfaces: Merkeigen Garmin-interface (USB) Levensduur gegevensopslag: Onbegrensd; geen batterij nodig voor geheugen Kaartopslagruimte: HCx-apparaten -Afhankelijk van de geformatteerde capaciteit van de microSDkaart. HC-apparaten - 24 MB 5 Gebruikershandleiding eTrex HC-serie AppendIx De eTrex op een computer aansluiten U kunt de eTrex op een computer aansluiten met de meegeleverde PC/USB-verbindingskabel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN ETREX VISTA HCX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN ETREX VISTA HCX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag