Gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE 800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE 800. Wij hopen dat dit GARMIN EDGE 800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE 800 te teleladen.


GARMIN EDGE 800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (815 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN EDGE 800 (961 ko)
   GARMIN EDGE 800 QUICK START GUIDE (586 ko)
   GARMIN EDGE 800 QUICK START GUIDE (586 ko)
   GARMIN EDGE 800 Important Safety and Product Information (618 ko)
   GARMIN EDGE 800 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- EN PRODUCTINFORMATIE (618 ko)
   GARMIN EDGE 800 (637 ko)
   GARMIN EDGE 800 QUICK START MANUAL (481 ko)
   GARMIN EDGE 800 Important Safety and Product Information (618 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN EDGE 800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruikershandleiding EDGE® 800 FIETSCOMPUTER MET AANRAAKSCHERM EN GPS-FUNCTIONALITEIT © 2010 Garmin Ltd. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding ten behoeve van het bekijken en afdrukken van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze auteursrechtelijke kennisgeving bevat en onder het voorbehoud dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. [. . . ] Plaats de kaart en druk op de kaart tot deze vast klikt. Gegevensbeheer U kunt de Edge gebruiken als een USBmassaopslagapparaat. OPMERKING: het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me of NT. Het toestel en de geheugenkaart (optioneel) worden op Windowscomputers als verwisselbaar station onder Deze computer weergegeven en als geïnstalleerd volume op Mac-computers. Bestanden. laden De. usB-kabel. aansluiten. U voorkomt corrosie door de mini-USBpoort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u de Edge oplaadt of aansluit op een computer. Duw de beschermkap van de mini-USBpoort omhoog. Nadat u het toestel op uw computer hebt aangesloten, kunt u handmatig de volgende bestanden naar het toestel laden: . tcx, . fit, . gpx en . crs. Selecteer Bewerken > Plakken. Opmerking Edge 800 - gebruikershandleiding 23 Geschiedenis Bestanden. verwijderen Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd. Nadat u het toestel op uw computer hebt aangesloten, kunt u handmatig bestanden verwijderen. De. usB-kabel. loskoppelen Opmerking Als u klaar bent met de bestandsbeheertaken, kunt u de USB-kabel loskoppelen. Voer een actie uit: · Windows-computers: klik op in de het uitwerppictogram systeembalk. Koppel het toestel los van uw computer. 24 Edge 800 - gebruikershandleiding Navigatie Navigatie In dit hoofdstuk worden de volgende functies en instellingen besproken: · · · · Locaties en Waarheen?(pagina 25) Route-instellingen (pagina 27) Optionele kaarten (pagina 28) Kaartinstellingen (pagina 30) Locaties. opslaan. vanaf. de. De locatie wordt met een punaise gemarkeerd en boven in de kaart wordt informatie over de locatie weergegeven. Locaties U kunt op het toestel locaties vastleggen en opslaan. Een. locatie. bewaren U kunt uw huidige locatie opslaan, zoals uw huis of een parkeerplaats. Voordat u een locatie kunt opslaan, moet u satellietsignalen zoeken. Selecteer de titel als u aanvullende informatie over de locatie wilt weergeven. Selecteer > OK om de locatie op te slaan. Edge 800 - gebruikershandleiding 25 Navigatie 5. Selecteer wijzigen. als u de locatiedetails wilt Terug. naar. start. navigeren Naar. een. opgeslagen. locatie. Selecteer een locatie > Ga. Tijdens een rit kunt u op ieder gewenst moment terugkeren naar het startpunt. De Edge navigeert u vervolgens terug naar het beginpunt van de rit. Naar. recent. gevonden. locaties. navigeren De vijftig laatst gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen. stoppen. met. navigeren Selecteer tijdens het navigeren MENU > Waarheen? Selecteer Ga. . 26 Edge 800 - gebruikershandleiding Navigatie Een. locatie. projecteren U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te projecteren vanaf een gemarkeerde locatie naar een nieuwe locatie. Selecteer bijvoorbeeld Wijzig hoogte om de hoogte voor de locatie op te geven. [. . . ] Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet u de meter opnieuw aan het toestel koppelen. 48 Edge 800 - gebruikershandleiding Appendix De. batterij. van. de. Gsc. 10. Ga op zoek naar de ronde batterijdeksel aan de zijkant van de GSC 10. 3. OPMERKING: zorg ervoor dat u de afdichtring op de deksel niet beschadigt of verliest. Gebruik een muntje om de deksel weer vast te draaien (de pijl wijst naar de vergrendelingspositie). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN EDGE 800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN EDGE 800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag