Gebruiksaanwijzing GARMIN DĒZL 560LMT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN DĒZL 560LMT. Wij hopen dat dit GARMIN DĒZL 560LMT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN DĒZL 560LMT te teleladen.


GARMIN DĒZL 560LMT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2002 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN DEZL 560LMT (1493 ko)
   GARMIN DEZL 560LMT QUICK START MANUAL (740 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN DĒZL 560LMT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. [. . . ] Ladingen toevoegen Voordat u de optie Diensturen kunt gebruiken, moet de modus Vrachtwagen (pagina 11) zijn geactiveerd en moet u een bestuurderprofiel (pagina 40) maken. OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar. 1. Tik in het hoofdmenu op Extra > Diensturen > . 2. Volg de instructies op het scherm. 40 dēzl 560 - gebruikershandleiding Vrachtwagenfuncties gebruiken 1. Tik in het hoofdmenu op Extra > Diensturen. 3. Tik op Referentienummer, voer de referentiegegevens in en tik op OK. TIP: het referentienummer is het nummer van het vervoersdocument of de naam van het bedrijf en de groep die u vervoert. 6. Tik op Sla op. Ladingen beheren Voordat u de optie Diensturen kunt gebruiken, moet de modus Vrachtwagen (pagina 11) zijn geactiveerd en moet u een bestuurderprofiel (pagina 40) maken. 4. Selecteer een optie: • Tik op een veld als u de gegevens wilt wijzigen. > Lading verwijderen • Tik op > OK als u de lading wilt verwijderen. dēzl 560 - gebruikershandleiding 41 Vrachtwagenfuncties gebruiken Ritlogs weergeven Voordat u de optie Diensturen kunt gebruiken, moet de modus Vrachtwagen (pagina 11) zijn geactiveerd en moet u een bestuurderprofiel (pagina 40) maken. 3. Voer zo nodig uw trekkernummer, de identificatiecode van de trekker en het nummer van de trailer in. Het logbestand wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map Reports in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen. Geëxporteerde ritlogs weergeven Opmerking Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd. 2. Selecteer een optie: • Als u de logbestanden wilt weergeven die op het toestel zijn opgeslagen, opent u het station/ volume met de naam Garmin en opent u de map Reports. • Als u de logbestanden wilt weergeven die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, open dan het station/volume van de geheugenkaart en open de map Garmin. 4. Open het CSV-bestand. 42 dēzl 560 - gebruikershandleiding Het menu Extra gebruiken Het menu Extra gebruiken De huidige locatiegegevens weergeven Gebruik de pagina Waar ben ik?Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten. Tik in het hoofdmenu op Extra > Waar ben ik? Help gebruiken Tik in het hoofdmenu op Extra > Help voor informatie over het gebruik van uw toestel. Help-onderwerpen zoeken Tik in het hoofdmenu op Extra > Help > . Met ecoRoute kunt u voor uw voertuig het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de brandstofprijs uitrekenen om naar een bepaalde bestemming te navigeren. Verder biedt ecoRoute hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verbeteren. De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting. Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en rijgewoonten, kalibreer dan het brandstofverbruik (pagina 44). ecoRoute™ Nabije services vinden 1. Tik in het hoofdmenu op Extra > Waar ben ik?. 2. Tik op Ziekenhuizen, Politiebureaus of Brandstof om de dichtstbijzijnde locaties voor die categorieën weer te geven. dēzl 560 - gebruikershandleiding 43 Het menu Extra gebruiken OPMERKING: ecoRoute is alleen beschikbaar in de modus Auto. ecoRoute gebruiken 1. Selecteer in het hoofdmenu Extra > ecoRoute. [. . . ] • • • Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld. Tik in het hoofdmenu op Extra > Instellingen > Systeem > GPS-simulator > Uit. Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen. Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN DĒZL 560LMT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN DĒZL 560LMT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag