Gebruiksaanwijzing FORD FIESTA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FORD FIESTA. Wij hopen dat dit FORD FIESTA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FORD FIESTA te teleladen.


FORD FIESTA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3370 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FORD FIESTA (33912 ko)
   FORD FIESTA BROCHURE (5972 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FORD FIESTA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De afbeeldingen, technische informatie, gegevens en beschrijvingen in deze uitgave waren correct bij het ter perse gaan. Wij behouden ons het recht voor, in het kader van de voortdurende ontwikkelingen en technische vooruitgang, wijzigingen door te voeren. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, vertaling, hetzij op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ford-Werke GmbH. Dit geldt ook voor gedeelten van dit instructieboekje en het gebruik ervan in andere publicaties. [. . . ] De sleutelschakelaar wordt in het handschoenenkastje gemonteerd en een controlelamp 'Airbag uitgeschakeld' wordt op het instrumentenpaneel aangebracht. Zorg ervoor, om de kans op ernstig of fataal letsel te voorkomen, dat u nooit een achterwaarts geplaatst kinderveiligheidszitje op de voorstoel plaatst, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Controleer, wanneer het contact wordt aangezet (stand II), of de controlelamp 'Airbag uitgeschakeld' brandt. Wanneer een achterwaarts gekeerd kinderveiligheidszitje op de voorstoel wordt geplaatst, let er dan op dat de . schakelaar in de stand OFF staat. 92 Stoelen en veiligheidsuitrusting KINDERVEILIGHEIDSZITJES Kinderveiligheidszitjes bieden in combinatie met de aanwezige veiligheidsgordels maximale bescherming aan kinderen. Kinderen met een lengte van 150 cm of korter of van 12 jaar of jonger moeten worden vervoerd in speciale kinderveiligheidszitjes zoals babyzitjes, kinderveiligheidskussens of zitverhogers op de achterstoelen. De lengte en leeftijd van kinderen waarvoor het gebruik van een kinderveiligheidszitje wettelijk is verplicht, kan per land verschillen. In sommige landen moeten deze door de overheid zijn goedgekeurd (afhankelijk van het land). Als de waarschuwingslamp voor de airbag/gordelslotspanner in het instrumentenpaneel met onderbrekingen gaat branden wijst dit op een storing. Raadpleeg ook de rubriek Controlelamp airbag/ gordelslotspanner, bladzijde 91. Draai, nadat u het kinderveiligheidszitje hebt verwijderd, de schakelaar weer in . de stand ON Controleer of de airbag is ON (ingeschakeld) om ervoor te zorgen dat deze voor volwassenen correct werkt. 93 Stoelen en veiligheidsuitrusting Extreme Hazard!Plaats nooit een kinderveiligheidszitje achterwaarts op een stoel, waarvóór zich een ingeschakelde airbag bevindt!Wanneer de airbag wordt geactiveerd bestaat het risico van overlijden of ernstig lichamelijk letsel. Volg bij het aanbrengen van een kinderveiligheidszitje/ babyzitje altijd de aanwijzingen van de fabrikant op. Er bestaat gevaar van overlijden of ernstige verwonding indien de aanwijzingen van de fabrikant niet worden opgevolgd of wanneer er op enigerlei wijze wijzigingen aan het kinderveiligheidszitje worden aangebracht. Als uw auto is uitgerust met de mogelijkheid de airbag uit te schakelen, raadpleeg dan a. u. b. de rubriek Airbag aan passagierszijde uitschakelen, bladzijde 92 en verder. Een ECE goedgekeurd kinderveiligheidszitje is bij uw Ford dealer verkrijgbaar. Plaatsing van kinderveiligheidszitjes Wanneer uw Ford is uitgerust met een airbag aan passagierszijde, is het raadzaam dat kinderen met een lengte van 150 cm of minder of van 12 jaar en jonger alleen goed vastgegespt op de achterbank plaatsnemen. Achterwaarts gekeerde kinderveiligheidszitjes mogen NOOIT op een voorstoel worden geplaatst, waarvóór zich een ingeschakelde front-airbag bevindt. De volgende tabel toont de geschiktheid van diverse plaatsen om een kinderveiligheidszitje aan te brengen. 94 Stoelen en veiligheidsuitrusting Plaatsen voor het kinderveiligheidszitje Gewichtsgroepen 0 Zitplaatsen Tot 10 kg (ca. 6-12 jaar) Babyzitje Front-airbag aan passagierszijde ON Front-airbag aan passagierszijde Zitverhoger/ kussen U1 U1 X U U U U U U U U U U OFF Achterbank X = Zitplaats niet geschikt voor kinderen in deze gewichts-/ leeftijdsgroep. U = Zitplaats geschikt voor 'universele' kinderveiligheidszitjes die zijn goedgekeurd voor deze gewichts-/ leeftijdsgroep. U1 = Zitplaats geschikt voor 'universele' kinderveiligheidszitjes, maar Ford raadt aan kinderen in een goedgekeurd kinderveiligheidszitje op de achterbank te laten plaatsnemen. Wanneer u een achterwaarts gericht kinderveiligheidszitje op de voorstoel aanbrengt, zorg er dan voor dat de schakelaar voor het uitschakelen van de airbag aan passagierszijde in de stand OFF staat (zie vanaf bladzijde 92). Wanneer om absoluut onvermijdelijke omstandigheden een kind met een gewicht van meer dan 9 kg moet plaatsnemen op een voorstoel waarvóór zich een operationele front-airbag bevindt, gebruik dan altijd een voorwaarts gericht kinderveiligheidszitje. Extreme Hazard! [. . . ] toelaatbaar totaalgewicht Toelaatbare dakbelasting 2 Afhankelijk van de uitvoering. 1098 422/4272 1520/15252 75 ­ ­ ­ ­ 1104 436 1540 75 1123 447 1570 75 ­ ­ ­ ­ 1129 441 1570 75 1165 425 1590 75 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 173 Inhouden en specificaties Wagengewichten (kg) 3-deurs Fiesta Van 5-deurs 1, 4 l DuraTorq TDCi met handgeschakelde versnellingsbak EC rijklaargewicht Laadvermogen Max. toelaatbaar totaalgewicht Toelaatbare dakbelasting 1, 4 l DuraTorq TDCi met Durashift EST EC rijklaargewicht Laadvermogen Max. toelaatbaar totaalgewicht Toelaatbare dakbelasting 1, 6 l Duratorq- TDCi EC rijklaargewicht Laadvermogen Max. toelaatbaar totaalgewicht Toelaatbare dakbelasting 1 Afhankelijk van het land. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FORD FIESTA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FORD FIESTA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag