Gebruiksaanwijzing FLYMO XLH550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO XLH550. Wij hopen dat dit FLYMO XLH550 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO XLH550 te teleladen.


FLYMO XLH550 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (833 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FLYMO XLH550 (843 ko)
   FLYMO XLH550 (830 ko)
   FLYMO XLH550 (838 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO XLH550

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] A INSTRUCTION MANUAL LIBRETTO D'ISTRUZIONI B1 B2 GB DE FR NL NO FI Electrolux Outdoor Products Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. © Electrolux Outdoor Products Italy IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT HU GR CZ INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare l'utensile. [. . . ] · Houd rekening met eventuele gevaren die niet kunnen worden waargenomen door het lawaai van de machine. · Controleer of iemand op gehoorsafstand aanwezig is voor het geval van een ongeluk. · Gebruik de machine niet als u moe bent of wanneer u onder invloed bent van drugs of alcohol die uw lichamelijke conditie negatief kunnen beïnvloeden. · Indien de heggenschaar in een voertuig wordt getransporteerd, de machine in een zeer stabiele positie plaatsen en verankeren om te voorkomen dat er brandstof uit kan stromen. · Tijdens vervoer of opslag van de machine moet de transportbescherming altijd aangebracht zijn om verwondingen te voorkomen. · WAARSCHUWING: GEBRUIK ORIGINELE ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN. Veiligheidsinstructies bij gebruik van de machine · Zorg ervoor dat omstanders of dieren op een veilige afstand blijven (buiten een straal van 10 meter). Gebruik indien nodig waarschuwingssignalen om aanwezige personen en dieren op veiligheidsafstand te houden. · Indien brandstof op het gereedschap is gemorst, voor het starten eerst controleren of de motor geheel droog is. · Houd de handgrepen schoon en droog. · Gebruik de machine niet als de messen beschadigd of te sterk versleten zijn. · Vul nooit brandstof bij terwijl de motor draait of nog warm is, (wacht tot de motor is afgekoeld alvorens te tanken) om brandrisico te vermijden. · Bewaar de benzine uitsluitend in voor brandstof geschikte jerrycans. · Gebruik geen enkele andere brandstof dan het in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen type. Gebruik steeds een mengsel van loodvrije benzine (met octaangehalte minmaal 90) en volledig synthetische olie voor 2-taktmotoren specifiek voor loodvrije benzine, in de verhoudingen die in de tabel onder punt (D) zijn aangegeven. Controleer zorgvuldig de oliespecificaties op de verpakking, het gebruik van oliesoorten die niet de uitdrukkelijk in deze gebruiksaanwijzing vermelde specificaties hebben, kan ernstige schade aan de motor veroorzaken!· Om het beste mengsel te verkrijgen, eerst de olie en dan de benzine in een goedgekeurde jerrycan gieten, en goed schudden (elke keer dat brandstof uit de jerrycan wordt bijgevuld). · De kenmerken van het mengsel zijn aan veroudering onderhevig en kunnen dus na verloop van tijd veranderen. Het is daarom raadzaam alleen de benodigde hoeveelheid brandstof te mengen. Om het brandgevaar te verminderen, moet u de volgende maatregelen nemen: · Zorg voor optimale ventilatie. NEDERLANDS - 4 · Rook niet en breng geen warmtebronnen of vonken in de buurt van de brandstof. · Open de tankdop voorzichtig, zodat eventuele overdruk langzaam verdwijnt. · Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond, zodat hij niet kan kantelen, en houd de tankdop omhoog gericht. [. . . ] · Pas op, de messen zijn scherp en gevaarlijk, ook bij stilstaande motor. · Licht het luchtfilter met een schroevendraaier uit zijn zitting en verwijder het (zie afbeelding). 3 TANDWIELKAST SMEREN (alleen voor modellen waar voorzien) · Elke 50 werkuren in de tandwielkast vet voor tandwielen op hoge snelheid bijvullen, via het gat (C). 4 BOUGIE · Demonteer en reinig de bougie regelmatig (ten minste elke 50 uur) en stel de afstand tussen de elektroden af (0, 5 - 0, 6 mm). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO XLH550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO XLH550 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag