Gebruiksaanwijzing FLYMO TWISTER 2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO TWISTER 2000. Wij hopen dat dit FLYMO TWISTER 2000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO TWISTER 2000 te teleladen.


FLYMO TWISTER 2000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12526 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FLYMO TWISTER 2000 (12519 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO TWISTER 2000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het British Standards Institute beveelt het gebruik van een aardlekschakelaar aan, die de stroom uitschakelt bij meer dan 30mA. Zelfs met een genstalleerde aardlekschakelaar kan er geen 100% veiligheid gegarandeerd worden en dienen de veiligheidsvoorschriften te allen tijde te worden opgevolgd. Controleer voor ieder gebruik de elektrische kabel, vervang deze als er tekenen zijn van beschadiging of slijtage. Gebruik het apparaat niet als de elektrische Verbreek onmiddellijk de elektrische stroomtoevoer wanneer de kabel of de isolatie beschadigd zijn. [. . . ] Werk altijd vanuit de richting van vaste voorwerpen zoals voetpaden, grote stenen, voertuigen en afrasteringen. Maak hoeken schoon door in de hoeken te beginnen en naar buiten toe te werken. WAARSCHUWING: Om ernstige schade aan de rotor te voorkomen de vacuümfunctie niet gebruiken op stenen, gravel, metaal, gebroken glas, enz. omelektrische schokken te voorkomen nooit proberen om water of andere vloeistoffen op te vacuümen. Gebruik de vacuümfunctie van het apparaat om droge materialen zoals bladeren, gras, twijgjes en stukjes papier op te ruimen. Maak langzame heen en weer bewegingen over het materiaal dat u op wilt zuigen. Forceer het apparaat niet in een stapel gruis, hierdoor kan het apparaat verstopt raken. Houd de vacuümbuis een paar centimeter boven de grond om de beste resultaten te krijgen. WAARSCHUWING:Als het apparaat verstopt raakt, het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen. Wacht tot de rotor tot volledige stilstand is gekomen, verwijder vervolgens de vacuümbuisen. Breng uw hand voorzichtig in de vacuümopening en verwijder het opgehoopte gruis. WAARSCHUWING: Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud verricht. Algemene aanbevelingen De garantie op dit apparaat dekt geen schade die veroorzaakt is door verkeerd gebruik door of onachtzaamheid van de gebruiker. Om volledige dekking van de garantie te kunnen ontvangen, dient de gebruiker het apparaat te onderhouden zoals aangegeven in deze handleiding. Verschillende aanpassingen zullen regelmatig verricht moeten worden om het apparaat op de juiste wijze te onderhouden. Deksel luchtinlaatopening - Gebruik het apparaat niet meer als de afdekking van de luchtinlaatopening niet goed sluit of op een of andere manier beschadigd is. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Voor elk gebruik Vacuümzak Controleer op beschadigde of versleten onderdelen Contact opnemen met uw erkende plaatselijke Husqvarna Technische Dienst voor nadere informatie of voor vervanging van beschadigde of versleten onderdelen. Zorg ervoor dat de motor tot stilstand komt; start de motor weer en ga · Maak de vacuümzak schoon BELANGRIJK: MAAK DE VACUÜMZAK HEEL GOED LEEG. U dient de opvangzak goed leeg te maken en te onderhouden om slijtage en verstopping van de luchtstroom te voorkomen. [. . . ] Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Hun functionele levensduur hangt af van een regelmatige onderhoudsbeurt en zij worden bijgevolg niet gedekt door de garantie: elektrisch snoer, vacuümzak. Husqvarna Outdoor Products garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserveonderdelen of extra s die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna Outdoor Products, of defecten die het gevolg zijn van een wijziging aan de machine. Verklaar hierbij dat het product: Categorie: Blower/Vacuüm Fabrikant: Husqvarna Outdoor Products overeenstemt met de specificaties van Richtlijn 2000/14/EEC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO TWISTER 2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO TWISTER 2000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag