Gebruiksaanwijzing FLYMO TURBO 400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO TURBO 400. Wij hopen dat dit FLYMO TURBO 400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO TURBO 400 te teleladen.


FLYMO TURBO 400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (571 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FLYMO TURBO 400 (404 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO TURBO 400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] auf der Produktverpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmll behandelt werden darf. Zur Entsorgung ist es an einen entsprechenden Recycling-Punkt fr elektrische und elektronische Gerte zu bringen. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Folgeschden an der Umwelt und Gesundheitsschden zu verhindern. Ausfhrlichere Informationen ber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie auf Wunsch von Ihrem Stadt- oder Gemeinderat, den fr die Hausmllentsorgung zustndigen Behrden oder dem Geschft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. FR Informations Concernant L'environnement Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas tre trait comme dchet mnager. [. . . ] Het gebruik van een ander laadapparaat kan de akku en graskantmaaier onherstelbaar beschadigen. Laadapparaat alleen gebruiken op standaard huishoudelijke wandcontactdoos. Laadapparaat niet gebruiken indien deze, of het snoer, beschadigd is. 4. Dit apparaat opladen en bewaren in een koele, droge en goed geventileerde ruimte, buiten het bereik van kinderen. Akku niet opladen en het apparaat niet gebruiken in een explosieve of corrosieve omgeving. Vermijd gebieden waar ontvlambare stoffen of gassen aanwezig zijn om brand of een explosie te vermijden. Alleen het vervangen van de nylondraad en schoonmaken van het apparaat zijn geschikte werkzaamheden die door de gebruiker zelf uitgevoerd kunnen worden. Houd het motor gedeelte vrij van vuil en andere objecter om oververhitting te voorkomen. De akku niet verbranden of verminken daar het gevaarlijke chemicalin bevat. Indien de akku over een bepaalde tijd vlug leeg loopt na de volle 24 uur laadtijd, dient men deze te vervangen. De batterij is nooit helemaal leeg, maar om zeker te zijn van maximum looptijd raden wij u aan uw trimmer voor het gebruik gedurende 24 uur op te laden. Brandstof moet op een koele plaats worden opgeslagen, uit de buurt van open vlammen. Uw carburateur is in de fabriek ingesteld, gewoonlijk hoeft hij niet verder te worden afgesteld. - - - Voorbereiding GRASMAAIERS (inclusief producten met kunststof snijders) 1. Tijdens het gebruik van dit apparaat altijd degelijke schoenen en een lange broek dragen. Controleren dat er geen takjes, stenen, botten, draad en rommel op het gazon ligt; dergelijke voorwerpen kunnen door aanraking met snijdende onderdelen wegschieten. Controleer de machine vr gebruik en na harde schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en repareer deze zo nodig. Versleten of beschadigde snijdende onderdelen samen met de bijbehorende bevestigingsmiddelen vervangen; dit om de stabiliteit te behouden. Tijdens het gebruik van dit apparaat altijd degelijke schoenen en een lange broek dragen. Controleer de machine vr gebruik en na harde schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en repareer deze zo nodig. Verwijder voorwerpen zoals, stenen, gebroken glas, spijkers, ijzerdraad, touwtjes etc. welke weggeslingerd kunnen worden of in de kop van de trimmer verward kunnen raken. Controleer of de maaikop goed is aangebracht. 4. NEDERLANDS - 2 HEGGENSCHAREN 1. [. . . ] (alleen voor producten op benzine) * Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. Het is daarom belangrijk dat u de instructies in de gebruikershandleiding leest en dat u weet hoe u de machine moet bedienen en onderhouden: Defecten die niet door de garantie gedekt worden: * Het vervangen van versleten of beschadigde messen, kunststof snijders, nylon draad, snijdraden en snijschijven (controleren welk onderdeel van toepassing is op uw product). * Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center. * Storingen omdat het product niet gebruikt is in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen in de gebruikershandleiding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO TURBO 400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO TURBO 400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag