Gebruiksaanwijzing FLYMO SCIROCCO 2200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO SCIROCCO 2200. Wij hopen dat dit FLYMO SCIROCCO 2200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO SCIROCCO 2200 te teleladen.


FLYMO SCIROCCO 2200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5024 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO SCIROCCO 2200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Altijd nagaan dat uw Gardenvac in een veilige gebruiksconditie is alvorens hem te gebruiken. Zorg ervoor dat u weet hoe u de Gardenvac in noodgevallen snel kunt uitschakelen. [. . . ] Controleer het snoer vóór gebruik en vervang het indien er sporen van schade of veroudering zijn. Gebruik de Gardenvac niet wanneer de elektrische bedrading is beschadigd of versleten. Raak het elektrisch snoer niet aan voordat de netvoeding uitgeschakeld is. De elektrische kabel moet worden afgewikkeld, opgerolde kabels kunnen oververhit worden en de efficiency van de Gardenvac negatief beïnvloeden. Schakel uit, haal stekker uit het stopcontact en controleer het elektrisch snoer op sporen van Wordt achtergelaten; voordat verstopt materiaal wordt verwijderd; voordat het apparaat wordt gecontroleerd, gereinigd of onderhouden; als de Gardenvac abnormaal begint te trillen. Alle moeren, bouten en schroeven goed aangedraaid houden om te verzekeren dat de Gardenvac in een veilige gebruiksconditie verkeert. Uw Gardenvac altijd op een droge plaats opbergen en ervoor zorgen dat de kabel niet beschadigd kan worden door scherpe kanten enz. Wanneer de zuigbuis in de werkstand (B2) wordt vergrendeld, is dit een permanente bevestiging. Draai de toegangsschroef 2-4 keer rechtsom (L) totdat hij goed vastzit (niet te strak aanhalen) · Belangrijk: dit product werkt niet als de toegangsschroef niet is vastgezet. BELANGRIJK - BIJ OPSLAG VAN HET PRODUCT Vóór opslag moet de toegangsschroef altijd 3 hele slagen worden teruggedraaid uit de schakelstand. Denk eraan om de toegangsschroef weer vast te draaien alvorens het product opnieuw te gebruiken. De producten van Husqvarna Outdoor Products worden geproduceerd volgens EMS (ISO 14001), waarbij, waar dit uitvoerbaar is, gebruik wordt gemaakt van componenten die zijn geproduceerd op de meest milieuvriendelijke manier volgens de werkijzen van het bedrijf en met de mogelijkheid om aan het einde van de levensduur van het product gerecycled te worden. [. . . ] Husqvarna Outdoor Products garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extra's die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna Outdoor Products, of defecten die het gevolg zijn van een wijziging aan de machine. * Vead, mis tulenevad toote kasutamisest viisil, mis ei ole vastavuses selles kasutusjuhendis olevate juhiste ja soovitustega. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO SCIROCCO 2200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO SCIROCCO 2200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag