Gebruiksaanwijzing FLYMO SABRE TRIM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO SABRE TRIM. Wij hopen dat dit FLYMO SABRE TRIM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO SABRE TRIM te teleladen.


FLYMO SABRE TRIM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2713 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO SABRE TRIM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uitleg van symbolen op het product Om u te beschermen tegen voorwerpen die door aanraking met snijdende onderdelen kunnen wegschieten, wordt het gebruik van oogbescherming aanbevolen. Niet in de regen gebruiken en het product niet buiten in de regen laten staan. Haal de stekker uit de Power Pack alvorens deze af te stellen of te reinigen en wanneer het snoer is beschadigd. Waarschuwing De snijdraad blijft roteren nadat de machine is uitgezet. [. . . ] Niet gebruiken in de nabijheid van personen, vooral niet in de buurt van kinderen of huisdieren. Het product nooit laten gebruiken door kinderen of door personen die niet vertrouwd zijn met deze instructies. Plaatselijke reguleringen kunnen beperkingen opleggen ten aanzien van de leeftijd van de bediener. Het product uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor de werkzaamheden die in de instructies beschreven worden. Het product nooit gebruiken wanneer u vermoeid, ziek of onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen. Niet gebruiken in de nabijheid van personen, vooral niet in de buurt van kinderen of huisdieren. Alleen het vervangen van de nylondraad en schoonmaken van het apparaat zijn geschikte werkzaamheden die door de gebruiker zelf uitgevoerd kunnen worden. Houd het motor gedeelte vrij van vuil en andere objecter om oververhitting te voorkomen. Tijdens het gebruik van dit apparaat altijd degelijke schoenen en een lange broek dragen. Controleer de machine vóór gebruik en na harde schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en repareer deze zo nodig. Verwijder voorwerpen zoals, stenen, gebroken glas, spijkers, ijzerdraad, touwtjes etc. Welke weggeslingerd kunnen worden of in de kop van de trimmer verward kunnen raken. De producten van Husqvarna Outdoor Products worden geproduceerd volgens EMS (ISO 14001), waarbij, waar dit uitvoerbaar is, gebruik wordt gemaakt van componenten die zijn geproduceerd op de meest milieuvriendelijke manier volgens de werkijzen van het bedrijf en met de mogelijkheid om aan het einde van de levensduur van het product gerecycled te worden. * De verpakking kan gerecycled worden en plasic componenten zijn van een label voorzien (voor zover dat mogelijk was) voor recycling op categorie. * Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. * Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ] Sólo utilice el aparato de la forma y para las funciones descritas en las instrucciones. Durham, DL5 6UP verklaar hierbij dat een proefexemplaar , van het bovengenoemde product is getest volgens richtlijn 81/1051/EEC. Het maximale A-belaste geluidsdrukniveau dat is geregistreerd bij de positie van de bediener in een semi geluiddichte ruimte bij vrije veld condities bedraagt:Ik, ondergetekende M. bowden , Husqvarna Outdoor Products , Aycliffe Industrial Park , NEWTON AYCLIFFE , Co. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO SABRE TRIM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO SABRE TRIM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag