Gebruiksaanwijzing FLYMO SABRE SAW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO SABRE SAW. Wij hopen dat dit FLYMO SABRE SAW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO SABRE SAW te teleladen.


FLYMO SABRE SAW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1238 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO SABRE SAW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd de ketting scherp en onder de juiste spanning voor een betere en veiliger prestatie. Koppel de voeding los wanneer niet gebruikt en vóór onderhoud en vervangen van accessoires en hulpstukken zoals de ketting en het scherm. Anti-terugslagscherm T erugslag ("kickback") kan zich voordoen wanneer de neus of de punt van de geleider een voorwerp raakt of wanneer het hout nauwer wordt en de machine in de snede vastklemt. In sommige gevallen kan aanraking met de punt een bliksemsnelle omkeerreactie teweegbrengen waarbij de geleider omhoog en terug wordt geslagen naar de gebruiker. [. . . ] Controleer het te snoeien gebied grondig en verwijder ijzerdraad of andere vreemde voorwerpen. Controleer de machine vóór gebruik en na harde schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en repareer deze zo nodig. Gebruik nooit producten die incompleet zijn of die door onbevoegden zijn aangepast. Zorg voordat u begint met zagen eerst voor een onbelemmerde werkomgeving, een stevige plaats om te staan en een uitwijkplaats om vallende takken te vermijden. Zorg ervoor dat u weet hoe u de machine in noodgevallen snel kunt stopzetten. Haal de stekker uit de Power Pack alvorens het product aan iemand anders te geven. Vermijd het gebruik van de heggeschaar wanneer andere mensen, in het bijzonder dieren of kinderen, in de buurt zijn. Tijdens het gebruik van het product moet altijd gezorgd worden voor een veilige en stabiele werkstand. Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snij-inrichting, vooral wanneer u de motor aanzet. Haal de stekker uit de Power Pack:- als u de maaier een tijd onbeheerd achterlaat; - voordat u een verstopping vrijmaakt; - voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken; - als u iets raakt. Gebruik de maaier uitsluitend als u er zeker van bent dat de hele machine in een veilige Zorg ervoor dat de Sabre zaag is uitgeschakeld en van de voeding is gescheiden. De spanning afstellen: draai de inbusbout (R) met de meegeleverde stiftsleutel een weinig los. Zorg ervoor dat de Sabre zaag is uitgeschakeld en van de voeding is gescheiden. Zorg ervoor dat de Sabre zaag is uitgeschakeld en van de voeding is gescheiden. Draag altijd handschoenen voor het verwijderen of aanbrengen van de ketting. Gebruik uitsluitend een geleider met punt die is ontworpen voor deze machine. Om terugslag te voorkomen mag de punt niet worden verwijderd en mag de geleider niet worden vervangen door een geleider zonder punt. Draai de schroeven (K1) op het kettingwielscherm (K2) los met een schroevendraaier en verwijder het scherm. Draai de inbusbout (L1) los met de meegeleverde stiftsleutel en verwijder de bout (L1) en de ring (L2). Breng de ketting aan over de geleider met de punt van geleider naar boven (M1). Breng de ketting aan over het kettingwiel (N1) en breng het concaafvormige einde van de geleider aan tegen de veerspanner (N2). Steek de inbusbout (L1) door de ring (L2) en de geleider (L3) en draai hem vast met de meegeleverde stiftsleutel. [. . . ] * Storingen omdat het product niet gebruikt is in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen in de gebruikershandleiding. Hoe lang ze meegaan is afhankelijk van regelmatig onderhoud en deze onderdelen worden derhalve niet door de garantie gedekt: Geleider en ketting * Opgelet!Husqvarna Outdoor Products garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extra's die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna Outdoor Products, of defecten die het gevolg zijn van een wijziging aan de machine. Sólo utilice el aparato de la forma y para las funciones descritas en las instrucciones. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO SABRE SAW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO SABRE SAW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag