Gebruiksaanwijzing FLYMO SABRE CUT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO SABRE CUT. Wij hopen dat dit FLYMO SABRE CUT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO SABRE CUT te teleladen.


FLYMO SABRE CUT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1835 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO SABRE CUT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uitleg van symbolen op het product Om u te beschermen tegen voorwerpen die door aanraking met snijdende onderdelen kunnen wegschieten, wordt het gebruik van oogbescherming aanbevolen. Niet in de regen gebruiken en het product niet buiten in de regen laten staan. Haal de stekker uit de Power Pack alvorens deze af te stellen of te reinigen en wanneer het snoer is beschadigd. [. . . ] Zorg ervoor dat u weet hoe u de heggeschaar kunt stoppen in een noodgeval. Haal de stekker uit de Power Pack alvorens het product aan iemand anders te geven. Vermijd het gebruik van de heggeschaar wanneer andere mensen, in het bijzonder dieren of kinderen, in de buurt zijn. Zorg er steeds voor dat u een veilige en stevige houding aanneemt wanneer u de heggeschaar gebruikt. Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snij-inrichting, vooral wanneer u de motor aanzet. Haal de stekker uit de Power Pack:- als u de heggeschaar voor een tijdje alleenlaat; - voordat u een verstopping vrijmaakt; - voordat u de heggeschaar inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken; - nadat de heggeschaar in contact kwam met een vreemd object - gebruik de heggeschaar niet tenzij u er zeker van bent dat hij veilig kan werken; - als de heggeschaar abnormaal begint te trillen controleer de machine. Te grote trillingen kan letsel veroorzaken; - voordat u de heggeschaar aan een andere persoon overhandigt. Alle moeren, bouten en schroeven moeten altijd goed zijn vastgezet; dit om te garanderen dat het product veilig gebruikt kan worden. Wees voorzichtig bij het instellen van de heggeschaar, zodat uw vingers niet tussen de bewe-gehoe onderdelen en de vaste onderdelen van de machine geklemd raken. Na gebruik dient het product met de meegeleverde beschermkap op het mes wordden opgeslagen. Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan. De producten van Husqvarna Outdoor Products worden geproduceerd volgens EMS (ISO 14001), waarbij, waar dit uitvoerbaar is, gebruik wordt gemaakt van componenten die zijn geproduceerd op de meest milieuvriendelijke manier volgens de werkijzen van het bedrijf en met de mogelijkheid om aan het einde van de levensduur van het product gerecycled te worden. * De verpakking kan gerecycled worden en plasic componenten zijn van een label voorzien (voor zover dat mogelijk was) voor recycling op categorie. * Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. * Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te verwijderen helpt u om de negatieve gevolgen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ] Durham, DL5 6UP verklaar hierbij dat een proefexemplaar , van het bovengenoemde product is getest volgens richtlijn 81/1051/EEC. Het maximale A-belaste geluidsdrukniveau dat is geregistreerd bij de positie van de bediener in een semi geluiddichte ruimte bij vrije veld condities bedraagt:Ik, ondergetekende M. bowden , Husqvarna Outdoor Products , Aycliffe Industrial Park , NEWTON AYCLIFFE , Co. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO SABRE CUT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO SABRE CUT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag