Gebruiksaanwijzing FLYMO ROLLERMO RM032

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO ROLLERMO RM032. Wij hopen dat dit FLYMO ROLLERMO RM032 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO ROLLERMO RM032 te teleladen.


FLYMO ROLLERMO RM032 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7018 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO ROLLERMO RM032

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat kinderen of mensen die deze instructies niet kennen het product niet gebruiken. Stop het gebruik van de machine als er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn. Gebruik de grasmaaier alleen op de manier en voor de doeleinden die in deze handleiding beschreven staan. Gebruik de grasmaaier nooit wanneer u moe of ziek bent, of wanneer u onder de invloed van alcohol, drugs of een geneesmiddel bent. [. . . ] Kantel de maaier niet wanneer de motor draait, behalve bij het starten en stoppen. Kantel de maaier in dat geval niet meer dan noodzakelijk en hef alleen die kant van de maaier op die het verst van de operator verwijderd is. Let steeds op dat beide handen in de maaipositie staan voordat de maaier terug op de grond gezet wordt. Hef of draag de maaier nooit terwijl de motor draait of de machine nog aan de netvoeding verbonden is. Haal de stekker uit het stopcontact: - als u de machine voor een tijdje alleenlaat; - voordat u een verstopping vrijmaakt; Voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken; - nadat de maaier in contact kwam met een vreemd object - Gebruik de maaier niet tenzij u er zeker van bent dat de maaier veilig kan werken; - als de maaier abnormaal begint te trillen. Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vast om er zeker van te kunnen zijn dat de maaier veilig kan werken. Vervang het mes, de mesbout, de afstandhouder en het rotorblad alleen door onderdelen die voor dit product gespecificeerd zijn. Wees voorzichtig bij het instellen van de grasmaaier zodat uw vingers niet tussen de roterende onderdelen en de vaste onderdelen van de machine geklemd raken. De motor is beveiligd met een thermische stroomonderbreker, die wordt geactiveerd wanneer het mes vastloopt of de motor overbelast is. Wanneer dit gebeurt, dient u te stoppen en de stekker van de elektrische voeding los te koppelen. De thermische stroomonderbreker wordt alleen gereset wanneer de start/stop-hendel is losgelaten. Verwijder eventuele obstakels en wacht een paar minuten totdat de thermische stroomonderbreker is gereset alvorens u de maaier weer gaat gebruiken. Zet de maaier uit, wacht totdat het mes is uitgedraaid en sluit de elektrische voeding af VOORDAT u het mes gaat verwijderen of monteren. Ga altijd uiterst voorzichtig met het mes om; scherpe randen kunnen u verwonden. Houd het mes met een gehandschoende hand stevig vast en draai de mesbout met een moersleutel linksom los (R). Waneer een mes moeilijk te verwijderen is, steekt u een schroevendraaier (S1) in het gat (S2) om de aandrijving te blokkeren, waarna u de bout met een moersleutel linksom losdraait. Vergeet niet om de schroevendraaier te verwijderen voordat u de machine weer aanzet. Vervang het metalen mes na elke vijftig uur maaien of na elke twee jaar, afhankelijk van welke periode het eerste verstrijkt, ongeacht de toestand van het mes. Als het mes een barstje of andere beschadigingen heeft, dient het direct te worden vervangen. Zet het mes op zijn as met de scherpe randen van het mes van de as af gericht. Houd het mes met een gehandschoende hand stevig vast en draai de mesbout met een moersleutel stevig vast. * Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. [. . . ] 2000/14/EC: Het Gemeten Geluidsvermogen LWA en het Gegarandeerde Geluidsvermogen LWA komen overeen met de cijfers uit de tabel. Tener cuidado durante el ajuste de la segadora para prevenir atrapar los dedos entre las hojas movedizas y las partes fijas de la máquina. El motor está protegido por un dispositivo de Desconexión Térmica, que se activa cuando la cuchilla se atasca o si el motor se sobrecalienta. Ver Etiqueta de Identificación Del Tiene conformidad con los requisitos esenciales y disposiciones de las siguientes Directivas de la CE: 98/37/EEC (hasta 28. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO ROLLERMO RM032

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO ROLLERMO RM032 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag