Gebruiksaanwijzing FLYMO POWER TRIM 600 HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO POWER TRIM 600 HD. Wij hopen dat dit FLYMO POWER TRIM 600 HD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO POWER TRIM 600 HD te teleladen.


FLYMO POWER TRIM 600 HD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2818 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO POWER TRIM 600 HD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens het gebruik van dit apparaat altijd degelijke schoenen en een lange broek dragen. Controleer de machine vóór gebruik en na harde schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en repareer deze zo nodig. Verwijder voorwerpen zoals, stenen, gebroken glas, spijkers, ijzerdraad, touwtjes etc. [. . . ] Zelfs met een reststroomaparaat geïnstalleerd kan veiligheid niet 100% gegarandeerd worden. Controleer het snoer vóór gebruik en vervang het indien er sporen van schade of veroudering zijn. Raak het elektrisch snoer niet aan voordat de netvoeding uitgeschakeld is. Opgerolde of niet afgewikkelde snoeren kunnen oververhit raken en het vermogen van de grasmaaier verminderen. De trimmer nooit gebruiken als de beschermkappen beschadigd zijn of als de beschermkappen niet aangebracht zijn. Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snij-inrichting, vooral wanneer u de motor aanzet. Niet over de beschermkap leunen terwijl u de graskanten bijwerkt daar de snijdraad voorwerpen op kan werpen. Pas op voor afgebroken stukken nylondraad die tijdens gebruik uitgeworpen kunnen worden. Haal de stekker uit het stopcontact: alvorens de trimmer voor enige tijd ongebruikt te laten staan; alvorens een verstopping te verwijderen; alvorens het apparaat te controleren, reinigen of er werk aan uit te voeren; indien u een voorwerp raakt. De trimmer niet gebruiken tot u zeker weet dat de hele trimmer in een veilige gebruiksconditie verkeert; als de trimmer abnormaal sterk gaat vibreren. Alle moeren, bouten en schroeven goed aangedraaid houden om te verzekeren dat de trimmer in een veilige gebruiksconditie verkeert. Gebruik alleen het voor dit product gespecificeerde vervangingsmaaikoord. Na afloop van onderhoudswerk met de snijlijn, het product altijd terugzetten in de normale gebruiksstand en het dan pas aanzetten. Het product start langzaam op en gaat sneller lopen wanneer u begint te maaien. Via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits: a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde service centre; b) het aankoopbewijs getoond kan worden; c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker; d) de fout geen gevolg is van normale slijtage; e) geen andere persoon, die niet door Husqvarna UK Ltd. Geautoriseerd is, de machine onderhouden, hersteld of uit elkaar genomen heeft; f) de machine niet verhuurd werd; g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant; h) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd. * Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. Het is daarom belangrijk dat u de instructies in de gebruikershandleiding leest en dat u weet hoe u de machine moet bedienen en onderhouden: Defecten die niet door de garantie gedekt worden: * Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center. [. . . ] Verklaren op eigen verantwoording dat het(de) product(en); Voldoet(voldoen) aan de essentiële eisen en voorzieningen van de volgende EG-richtlijnen: 98/37/EC (tot 31. 10), 2004/108/EC, 2000/14/EC gebaseerd op de volgende toegepaste binnen de EU geharmoniseerde standaarden: EN60335-1, EN60335-2-91, EN786, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Het A-gewogen geluidsdrukniveau LpA op de positie van de bediener, vastgesteld op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met het Niveau in de tabel. De maximale gewogen waarde van de hand-/armvibratie, gemeten volgens En ISO 5349 op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met de Waarde in de tabel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO POWER TRIM 600 HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO POWER TRIM 600 HD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag