Gebruiksaanwijzing FLYMO PAC A MOW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO PAC A MOW. Wij hopen dat dit FLYMO PAC A MOW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO PAC A MOW te teleladen.


FLYMO PAC A MOW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11985 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO PAC A MOW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrisch Let op Het is van uitermate belang dat het toestel verbonden wordt met een stopcontact dat beschermd is door een zekering van 16 amp. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat hent betrouwbaar en probleemloos zal werken. Het gebruik van een reststroomaparaat met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA wordt aanbevolen. Zelfs met een reststroomaparaat geïnstalleerd kan veiligheid niet 100% gegarandeerd worden. [. . . ] Opgerolde kabels kunnen oververhit raken en de doeltreffendheid van het product negatief beïnvloeden. Zet de machine uit alvorens de opvangbak te verwijderen of weer aan te brengen. Schakel uit, haal stekker uit het stopcontact en controleer het elektrisch snoer op sporen van schade of veroudering voordat u het opwindt voor het opbergen. Gebruik uitsluitend verlengkabels die speciaal zijn bedoeld voor gebruik buiten. Draag geen loshangende kleding, kleding met loshangende koordjes, strikken of een stropdas. Schaf een veiligheidsbril aan en draag deze altijd wanneer u de machine gebruikt. Controleer voordat u de machine gaat gebruiken dat alle schroeven, moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen goed vastzitten, dat alle beschermende onderdelen en schermen op hun plaats zitten en in goede staat verkeren. Zorg dat uw kleding, handen en andere lichaamsdelen nooit in de inlaat komen en houd ze uit de buurt van bewegende onderdelen. Wanneer u materiaal in de machine voert, mag u nooit hoger staan dan de voet van de machine. Wanneer u materiaal in de machine voert, moet u er goed op letten dat er geen stukjes metaal, stenen, flessen, blikjes, touw, net of andere vreemde voorwerpen worden ingevoerd. Wanneer u materiaal in de machine voert, moet u er goed op letten dat u niet per ongeluk ook het stroomsnoer in de machine voert. Draai deze schakelaar linksom naar het symbool om de machine achteruit te laten draaien. Belangrijk: de snijplaat mag alleen worden afgesteld wanneer de machine draait, anders kan de machine ernstig worden beschadigd en kan de garantie op de machine vervallen. Draai de inbussleutel terwijl de machine vooruit draait heel langzaam rechtsom totdat u hoort dat de snijder (M1) de snijplaat (M2) net raakt. Stel het geheel niet te ver af, want dit kan de snijplaat en snijder ernstig beschadigen en zal de garantie doen vervallen. Voer een tak in de inlaat en controleer dat deze goed wordt doorgesneden en dat de snijplaat niet verder hoeft worden afgesteld. De snijplaat afstellen Als de takken en twijgen niet goed worden doorgesneden, moet de snijplaat tegen de snijder worden afgesteld. Laat de machine vooruit draaien en steek de meegeleverde inbussleutel in het gat op de * Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. * Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te verwijderen helpt u om de negatieve gevolgen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ] U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een servicebeurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. Als er binnen de garantieperiode onderdelen defect blijken als gevolg van fabrieksfouten, dan verzorgt Husqvarna Outdoor Products via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits: a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde service centre; b) het aankoopbewijs getoond kan worden; c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker; d) de fout geen gevolg is van normale slijtage; e) geen andere persoon, die niet door Husqvarna Outdoor Products geautoriseerd is, de machine onder-houden, hersteld of uit elkaar genomen heeft; f) de machine niet verhuurd werd; g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant; h) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd. * Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. Het is daarom belangrijk dat u de instructies in de gebruikershandleiding leest en dat u weet hoe u de machine moet bedienen en onderhouden: Defecten die niet door de garantie gedekt worden: * Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO PAC A MOW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO PAC A MOW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag