Gebruiksaanwijzing FLYMO MULTIMO 360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO MULTIMO 360. Wij hopen dat dit FLYMO MULTIMO 360 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO MULTIMO 360 te teleladen.


FLYMO MULTIMO 360 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11216 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FLYMO MULTIMO 360 (11572 ko)
   FLYMO MULTIMO 360 (11572 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO MULTIMO 360

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de grasmaaier alleen op de manier en voor de doeleinden die in deze handleiding beschreven staan. Gebruik de grasmaaier nooit wanneer u moe of ziek bent, of wanneer u onder de invloed van alcohol, drugs of een geneesmiddel bent. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen. Het gebruik van een reststroomaparaat met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA wordt aanbevolen. [. . . ] Gebruik de maaier nooit zonder dat de afweerkap geplaatst is of als de afweerkap beschadigd is. Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snij-inrichting, vooral wanneer u de motor aanzet. Kantel de maaier niet wanneer de motor draait, behalve bij het starten en stoppen. Kantel de maaier in dat geval niet meer dan noodzakelijk en hef alleen die kant van de maaier op die het verst van de operator verwijderd is. Let steeds op dat beide handen in de maaipositie staan voordat de maaier terug op de grond gezet wordt. Hef of draag de maaier nooit terwijl de motor draait of de machine nog aan de netvoeding verbonden is. Haal de stekker uit het stopcontact: - als u de machine voor een tijdje alleenlaat; - voordat u een verstopping vrijmaakt; - voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken; - nadat de maaier in contact kwam met een vreemd object - Gebruik de maaier niet tenzij u er zeker van bent dat de maaier veilig kan werken; - als de maaier abnormaal begint te trillen. Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vast om er zeker van te kunnen zijn dat de maaier veilig kan werken. Wees voorzichtig bij het instellen van de grasmaaier zodat uw vingers niet tussen de roterende onderdelen en de vaste onderdelen van de machine geklemd raken. Klem de roller niet in elkaar voordat u hem over de plaatsingspennen heeft geplaatst (B1) 1. Plaats beide helften van de roller over de plaatsingspennen zoals geïllustreerd in fig. Uw product kan gebruikt worden om op de volgende manieren gras te maaien:1. Met grasvanger: het gras wordt efficiënt opgevangen en samengedrukt in de grasvanger. Met mulchplug: het gemaaide gras wordt fijn versnipperd om de voedingsstoffen weer over de tuin te verspreiden (J) 3. Achteruitlaat: lang gras wordt efficiënt gemaaid zonder dat u de grasvanger hoeft te legen (K) Via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits: a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde service centre; b) het aankoopbewijs getoond kan worden; c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker; d) de fout geen gevolg is van normale slijtage; e) geen andere persoon, die niet door Husqvarna UK Ltd. Geautoriseerd is, de machine onder-houden, hersteld of uit elkaar genomen heeft; f) de machine niet verhuurd werd; g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant; h) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd. * Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. Het is daarom belangrijk dat u de instructies in de gebruikershandleiding leest en dat u weet hoe u de machine moet bedienen en onderhouden: Defecten die niet door de garantie gedekt worden: * Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center. * Storingen omdat het product niet gebruikt is in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen in de gebruikershandleiding. Hoe lang ze meegaan is afhankelijk van regelmatig onderhoud en deze onderdelen worden derhalve niet door de garantie gedekt: messen, elektrisch snoer. [. . . ] 10), 2004/108/EC, 2000/14/EC gebaseerd op de volgende toegepaste binnen de EU geharmoniseerde standaarden: EN60335-1, EN60335-2-77, EN836, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Het A-gewogen geluidsdrukniveau LpA op de positie van de bediener, vastgesteld op een Voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met het Niveau in de tabel. De maximale gewogen waarde van de hand-/armvibratie, gemeten volgens En ISO 5349 op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met de Waarde in de tabel. 2000/14/EC: Het Gemeten Geluidsvermogen LWA en het Gegarandeerde Geluidsvermogen LWA komen overeen met de cijfers uit de tabel. Tener cuidado durante el ajuste de la segadora para prevenir atrapar los dedos entre las hojas movedizas y las partes fijas de la máquina. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO MULTIMO 360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO MULTIMO 360 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag