Gebruiksaanwijzing FLYMO MT21

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO MT21. Wij hopen dat dit FLYMO MT21 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO MT21 te teleladen.


FLYMO MT21 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (602 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO MT21

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wees op hellend terrein extra voorzichtig, let op waar u loopt en draag schoeisel met non-slip zolen. De Gardenvac mag beslist nooit aan de kabel worden opgetild of gedragen. Kinderen, huisdieren en omstanders op een veilige afstand houden als u uw Gardenvac gebruikt. [. . . ] Te allen tijde stevig op uw voeten blijven staan en goed in evenwicht blijven. Haal de stekker uit het stopcontact: voordat de complete afvalzak wordt verwijderd of vervangen; voordat de Gardenvac enige tijd zonder toezicht Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan. De Gardenvac niet in de regen gebruiken en niet in de regen buiten laten staan. De stekker uit het stopcontact halen alvorens het product af te stellen of te reinigen en wanneer de kabel verward of beschadigd is. De Gardenvac mag nooit worden gebruikt door kinderen of door personen die niet met de gebruiksaanwijzing vertrouwd zijn. Sommige plaatselijk geldende voorschriften vermelden een minimumleeftijd van gebruikers. Gebruik de Gardenvac uitsluitend in overeenstemming met deze instructies. Gebruik de Gardenvac nooit wanneer u moe, ziek of onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent. De operator of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen. * Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te verwijderen helpt u om de negatieve gevolgen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel. U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. Als er binnen de garantieperiode onderdelen defect blijken als gevolg van fabrieksfouten, dan verzorgt Husqvarna Outdoor Products via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits: (a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde hersteller; (b) het aankoopbewijs getoond kan worden; (c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instel-ling door de gebruiker; (d) de fout geen gevolg is van normale slijtage; (e) geen andere persoon, die niet door Husqvarna Outdoor Products geautoriseerd is, de machine onder-houden, hersteld of uit elkaar genomen heeft; (f) de machine niet verhuurd werd; (g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant; (h)de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd. Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. Daarom is het belangrijk dat u de richtlijnen in deze handleiding aandachtig leest, zodat u begrijpt hoe u de machine dient te bedienen en onderhouden: Defecten die niet door de garantie gedekt worden: · Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde hersteller. [. . . ] Daarom is het belangrijk dat u de richtlijnen in deze handleiding aandachtig leest, zodat u begrijpt hoe u de machine dient te bedienen en onderhouden: Defecten die niet door de garantie gedekt worden: · Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde hersteller. Defecten die optreden omdat het product niet gebruikt werd in overeenkomst met de richtlijnen en aanbevelingen die in deze handleiding staan. De volgende onderdelen worden beschouwd als onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO MT21

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO MT21 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag