Gebruiksaanwijzing FLYMO MOW N VAC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO MOW N VAC. Wij hopen dat dit FLYMO MOW N VAC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO MOW N VAC te teleladen.


FLYMO MOW N VAC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1289 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO MOW N VAC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waarschuwing De snijdraad blijft roteren nadat de machine is uitgezet. Gebruik uitsluitend verlengkabels die speciaal zijn bedoeld voor gebruik buiten. Tijdens het gebruik van dit apparaat altijd degelijke schoenen en een lange broek dragen. [. . . ] Verwijder voorwerpen zoals, stenen, gebroken glas, spijkers, ijzerdraad, touwtjes etc. Welke weggeslingerd kunnen worden of in de kop van de trimmer verward kunnen raken. Let steeds op uw voeten wanneer u hellingen maait en draag anti-slip schoeisel. De trimmer nooit gebruiken als de beschermkappen beschadigd zijn of als de beschermkappen niet aangebracht zijn. Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snij-inrichting, vooral wanneer u de motor aanzet. Leun niet over de beschermplaat van de trimmer - er kunnen voorwerpen van de nylondraad geslingerd worden. Haal de stekker uit het stopcontact: - alvorens de trimmer voor enige tijd ongebruikt te laten staan; - alvorens een verstopping te verwijderen; - alvorens het apparaat te controleren, reinigen of er werk aan uit te voeren; - indien u een voorwerp raakt. De trimmer niet gebruiken tot u zeker weet dat de hele trimmer in een veilige gebruiksconditie verkeert; - als de trimmer abnormaal sterk gaat vibreren. Niet gebruiken in de nabijheid van personen, vooral niet in de buurt van kinderen of huisdieren. * Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. * Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te verwijderen helpt u om de negatieve gevolgen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel. U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. Als er binnen de garantieperiode onderdelen defect blijken als gevolg van fabrieksfouten, dan verzorgt Husqvarna Outdoor Products via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits: a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde service centre; b) het aankoopbewijs getoond kan worden; c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker; d) de fout geen gevolg is van normale slijtage; e) geen andere persoon, die niet door Husqvarna Outdoor Products geautoriseerd is, de machine onder-houden, hersteld of uit elkaar genomen heeft; f) de machine niet verhuurd werd; g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant; h) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd. * Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. [. . . ] * Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. Het is daarom belangrijk dat u de instructies in de gebruikershandleiding leest en dat u weet hoe u de machine moet bedienen en onderhouden: Defecten die niet door de garantie gedekt worden: * Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center. * Storingen omdat het product niet gebruikt is in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen in de gebruikershandleiding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO MOW N VAC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO MOW N VAC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag