Gebruiksaanwijzing FLYMO MINI TRIM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO MINI TRIM. Wij hopen dat dit FLYMO MINI TRIM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO MINI TRIM te teleladen.


FLYMO MINI TRIM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1055 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FLYMO MINI TRIM (192 ko)
   FLYMO MINI TRIM (602 ko)
   FLYMO MINI TRIM (192 ko)
   FLYMO MINI TRIM (602 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO MINI TRIM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stop het gebruik van de machine als er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn. Het product uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor de werkzaamheden die in de instructies beschreven worden. [. . . ] Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan. Niet gebruiken in de nabijheid van personen, vooral niet in de buurt van kinderen of huisdieren. Let steeds op uw voeten wanneer u hellingen maait en draag anti-slip schoeisel. Uitschakelen alvorens de trimmer over oppervlakken te trekken die niet met gras bedekt zijn. De trimmer nooit gebruiken als de beschermkappen beschadigd zijn of als de beschermkappen niet aangebracht zijn. Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snij-inrichting, vooral wanneer u de motor aanzet. Niet over de beschermkap leunen terwijl u de graskanten bijwerkt daar de snijdraad voorwerpen op kan werpen. Pas op voor afgebroken stukken nylondraad die tijdens gebruik uitgeworpen kunnen worden. Haal de stekker uit het stopcontact: alvorens de trimmer voor enige tijd ongebruikt te laten staan; alvorens een verstopping te verwijderen; alvorens het apparaat te controleren, reinigen of er werk aan uit te voeren; indien u een voorwerp raakt. De trimmer niet gebruiken tot u zeker weet dat de hele trimmer in een veilige gebruiksconditie verkeert; als de trimmer abnormaal sterk gaat vibreren. Alle moeren, bouten en schroeven goed aangedraaid houden om te verzekeren dat de trimmer in een veilige gebruiksconditie verkeert. Gebruik alleen het voor dit product gespecificeerde vervangingsmaaikoord. Na afloop van onderhoudswerk met de snijlijn, het product altijd terugzetten in de normale gebruiksstand en het dan pas aanzetten. * Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. [. . . ] 10), 2004/108/EC, 2000/14/EC gebaseerd op de volgende toegepaste binnen de EU geharmoniseerde standaarden: EN60335-1, EN60335-2-91, EN786, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Het A-gewogen geluidsdrukniveau LpA op de positie van de bediener, vastgesteld op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met het Niveau in de tabel. De maximale gewogen waarde van de hand-/armvibratie, gemeten volgens En ISO 5349 op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met de Waarde in de tabel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO MINI TRIM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO MINI TRIM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag