Gebruiksaanwijzing FLYMO MICRO LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO MICRO LITE. Wij hopen dat dit FLYMO MICRO LITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO MICRO LITE te teleladen.


FLYMO MICRO LITE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (593 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO MICRO LITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tento návod si pectte, prosím, velmi pozorn a uchovejte jej pro mozné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo pouzívaním výrobku na iný úcel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred zacatím práce si prosím dôkladne precítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejso rabo. PL CZ SK SI A 1 1 B C 4 2 2 2 3 CH 1 D E F G CH CH 1 H J K1 K2 L 1 M 1 3 2 3 2 N 2 1 P Q 3 4 R S T GB 1. 17. - CONTENTS Switchbox Start/stop lever Lock off button Upper handle Cable clip Bolt Washer Handle knob Nut (if applicable) Lower handle Motor Cover Fixing Pin Hood Plastic cutters Instruction Manual Warning Label Product Rating Label NO 1. [. . . ] 2. 3. · Zorg dragen voor uw grasmaaier Het is heel belangrijk dat u uw grasmaaier schoonhoudt. Achterblijvend grassnoeisel in luchtopeningen of onder de kap leveren brandgevaar op. Grasresten die in de luchtgaten of onder de kap blijven zitten, kunnen brandgevaar vormen. Verwijder het snijgedeelte, zie afstellen snijhoogte, om bij de waaier te kunnen komen en maak het met een zachte borstel schoon. BELANGRIJK De gazonmaaier NOOIT schoonmaken met water, chemische middelen, oplosmiddelen of benzine - deze middelen kunnen belangrijke kunststof onderdelen beschadigen. Vraag uw plaatselijk service-centrum om het luchtfilter grondig schoon te maken en het noodzakelijk onderhoud of de nodige herstellingswerken uit te voeren. Uw grasmaaier opbergen (T) Berg uw grasmaaier op in een droge ruimte waar hij geen schade kan oplopen. · NEDERLANDS - 3 Informatie met betrekking tot het milieu De producten van Electrolux Outdoor Products worden geproduceerd volgens EMS (ISO 14001), waarbij, waar dit uitvoerbaar is, gebruik wordt gemaakt van componenten die zijn geproduceerd op de meest milieuvriendelijke manier volgens de werkijzen van het bedrijf en met de mogelijkheid om aan het einde van de levensduur van het product gerecycled te worden. * De verpakking kan gerecycled worden en plasic componenten zijn van een label voorzien (voor zover dat mogelijk was) voor recycling op categorie. Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. * * Probleemoplossing Werkt niet 1. A Width of Cut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Level. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F Value. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Ich, der Unterzeichner M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Bescheinigung, dass das Produkt:Kategorie. . . . Elektroluftkissenmäher Fabrikat. . . . . . . Electrolux Outdoor Products die Spezifikationen der Direktive 2000/14/EG erfüllt Ich, der Unterzeichner M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP , bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei Direktive 81/1051/EWG als Richtschnur verwendet wurde. Der maximale A-gewichtete Schalldruckpegel, der an der Bedienerposition unter Freifeld-HalbschalltotKammerbedingungen gemessen wurde, betrug:Ich, der Unterzeichner M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei ISO 5349 als Richtschnur verwendet wurde. [. . . ] Durham, DL5 6UP týmto potvrdzujem, ze vzorka hore , menovaného výrobku bola otestovaná v súlade s predpisom 81/1051/EEC. Pri maximálnom za azení úrove tlaku zvuku nameraná u operátora za podmienok vo ného po ového pôsobenia polo-anechoického priestoru bola:Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products Park, Aycliffe Industrial Park, v meste NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP týmto potvrdzujem, ze , vzorka hore menovaného výrobku bola otestovaná v súlade s predpisom ISO 5349. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO MICRO LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO MICRO LITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag