Gebruiksaanwijzing FLYMO MICROLITE 28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO MICROLITE 28. Wij hopen dat dit FLYMO MICROLITE 28 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO MICROLITE 28 te teleladen.


FLYMO MICROLITE 28 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (528 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FLYMO MICROLITE 28 (225 ko)
   FLYMO MICROLITE 28 (477 ko)
   FLYMO MICROLITE 28 (225 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO MICROLITE 28

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell'uso e conservare per ulteriore consultazione HU Jótállást vállalni csak rendeltetésszeren használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. Gwarancja traci wano w przypadku uywania urzdzenia do celów innych ni wymienione w instrukcji obslugi. Prosimy o uwane przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie si do zalece i wskazówek w niej zawartych Záruka se nebude vztahovat na závady zpsobené nesprávným pouzíváním, nebo jestlize bude výrobek pouzit pro jiné úcely nez pro jaké byl vyroben, nebo také jinak nez je uvedeno v návodu k obsluze. [. . . ] Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. * * Probleemoplossing Werkt niet 1. Maak machine onmiddellijk los van de netvoeding en raadpleeg uw goedgekeurd plaatselijk Electrolux Outdoor Products Servicecentrum. Maak machine onmiddellijk los van de netvoeding en raadpleeg uw goedgekeurd plaatselijk Electrolux Outdoor Products Servicecentrum. Vervang het mes door een nieuw mes, als het beschadigd of versleten is. Maak machine onmiddellijk los van de netvoeding en raadpleeg uw goedgekeurd plaatselijk Electrolux Outdoor Products Servicecentrum. Aanbevolen service · · Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel. U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. Garantie & garantiebeleid Als er binnen de garantieperiode onderdelen defect blijken als gevolg van fabrieksfouten, dan verzorgt Electrolux Outdoor Products via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits: (a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde service center; (b) het aankoopbewijs getoond kan worden; (c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker; (d) de fout geen gevolg is van normale slijtage; (e) geen andere persoon, die niet door Electrolux Outdoor Products geautoriseerd is, de machine onder-houden, hersteld of uit elkaar genomen heeft; (f) de machine niet verhuurd werd; (g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant; (h) de machine niet gebruikt werd in een ander land dan het land waarvoor de machine gespecificeerd werd; (i) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd. · Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. Daarom is het belangrijk dat u de richtlijnen in deze handleiding aandachtig leest, zodat u begrijpt hoe u de machine dient te bedienen en onderhouden: Versleten of beschadigde plastic messen vervangen: · Vervangen van versleten of beschadigde messen. · Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center. · Defecten die optreden omdat het product niet gebruikt werd in overeenkomst met de richtlijnen en aanbevelingen die in deze handleiding staan. · Machines die verhuurd worden, zijn niet gedekt door deze garantie. · De volgende onderdelen worden beschouwd als onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Hun functionele levensduur hangt af van een regelmatige onderhoudsbeurt en zij worden bijgevolg niet gedekt door de garantie: plastic messen, elektrisch snoer. Electrolux Outdoor Products's garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extra's die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Electrolux Outdoor Products, of defecten die het gevolg zijn van een wijziging aan de machine. NEDERLANDS- 4 EC DECLARATION OF CONFORMITY I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Electrolux Outdoor Products Conforms to the specifications of Directive 2000/14/EEC I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using directive 81/1051/EEC as a guide. The maximum Aweighted sound pressure level recorded at operator position under free field semi anechoic chamber conditions was :I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using ISO 5349 as a guide. The maximum weighted root mean square value of vibration recorded at operator's hand position was:- Type of Cutting Device. . . . Plastic Blade Identification of Series. . . . . . See Product Rating Label Conformity Assesment Procedure. . . . ANNEX VI Notified Body. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. T. S. , Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. [. . . ] Pri maximálnom za azení základný priemer druhej mocniny vibrácie nameraný v operátorovej ruke bol:- Typ rezného telesa. . . . . . Umelohmotný nôz Identifikácia série. . . . . . . . . Vid Stítok Parametrov Výrobku Postupy urcenia právnej spôsobilosti tovaru. . . . . . . . . . . . . . . . ANNEX VI Informované orgány. . . . . EN60555-2:1987, EN60555-3:1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN836:1997, IEC335-1:1991, IEC335-2-77:1996 Typ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO MICROLITE 28

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO MICROLITE 28 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag