Gebruiksaanwijzing FLYMO MICROLITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO MICROLITE. Wij hopen dat dit FLYMO MICROLITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO MICROLITE te teleladen.


FLYMO MICROLITE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (227 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO MICROLITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij verzoeken u hem te bewaren voor iedere mogelijke nadere raadpleging Este manual representa uma parte integrante do produto. Prosimy przechowywac> ja% do kazédego dalszego uzéytkowania. A jelen szakkönyv a termék szerves részét képezi. Kérjük megörizni minden utólagos használatért. [. . . ] No rellenar con carburante cuando el motor está encendido Gevaar voor explosie!Não juntar o carburante com o motor em função Niebezpieczen>stwo wybuchu!Apagar el motor y extraer la bujía antes de efectuar cualquier manutención Pas op!De motor uitzetten en de bougie ontkoppelen alvorens enige onderhoudshandeling uit te voeren. Desligar o motor e a vela antes de qualquer manutenção Uwaga!Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji zgasic> silnik zdj¹æ przewód ze wiecy Mantener el cable de alimentaciòn lejos de la herramienta de corte, De voedingskabel op afstand van de maairichting houden. Przewód zasilaj¹cy nie mo¿e znajdowaæ siê w zasiêgu pracy no¿a. Antes de intervenir en la herramienta de corte quitar la clavija Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan de snijinrichting de stekker uittrekken Afastar o cabo de alimentação da parte de corte. Przewód zasilaja%cy nie powiniwn znajdowac> sie% w zasie%gu pracy nozéa. Figyelem!Ne zaènete sekaèku pouívat, pozornì si prostudujte návod k pouívání. Läs bruksanvisningen innan ni använder gräsklipparen A veszélyes területen ne tartózkodjanak idegenek!Utför inte påfyllning av bränsle med motorn igång. Kikapcsolni a motrot ès kiiktatni a gyertyàt minden karbantartàsi muvelet elott. Pøed zahájením jakékoli údrby stroje vypnìte motor a odpojte kabel ze zapalovací svíèky. Enhver form for vedligeholdelse skal ske med slukket motor og frakoblet tændrør. Stäng av motorn och lossa tändstiftet innan något som helst ingrepp för underhåll utförs. Zákaz zdrz°iavania sa cudzích osôb v nebezpec°nej oblasti. Strømtilførselskablet må ikke være i nærheden af skæreredskabet. Håll matningskabeln på säkert avstånd från klippningsverktyget. Figyelem!Óvni az esõtõl és a nedvességtõl. Skyddas från regn och fukt. Elektromos kábelt a pengéto^l távoltartani Elektrická s°núra musí byt' d'aleko od rezacieho nástroja. Innan något som helst ingrepp på klippningsverktyget sker, tag ut kontakten för elektrisk matning. 2 NEDERLAND A BESCRIJVING (begint op pagina 35) 1 2 3 4 5 6 Bovenste handgreep Onderste handgreep Schroef, moer bevestiging bovenste handgreep Graszak / Grasopvangbak Olievuldop Olie-aftapdop 7 8 9 10 11 12 Maaidek Afstelhendels snijhoogte Bougie Tankdop Starterhandgreep Deflector 13 14 15 18 Gashendel Veiligheidshendel Complete reductor Koppelingshendel BC D E F G H I J K L M M N MAAIEN AANBRENGEN (begint op pagina 35) AANBRENGEN DEFLECTOR (begint op pagina 35) AANBRENGEN (begint op pagina 36) Handmaaimachine Verwijder de uiteinden van de handvatten, bevestig de kabels zoals getoond is en plaats de uiteinden van de handvatten weer. AANBRENGEN (begint op pagina 37) Zelfrijdende grasmaaimachine Verwijder de uiteinden van de handvatten, bevestig de kabels zoals getoond is en plaats de uiteinden van de handvatten weer. AFSTELLEN VAN DE SNIJHOOGTE (begint op pagina 38) VOORBEREIDING BESCHERMSTUKKEN (begint op pagina 38) l Werk altijd met geplaatste grasbak of beschermkap. [. . . ] l wees voorzichtig bij het veranderen van werkrichting l niet op zeer steile hellingen maaien. i)De maaimachine nooit gebruiken met gebrekkige veiligheidsvoorzieningen of zonder dat de bescher mingsinrichtingen (bijv. j)Bij onjuist gebruik van de grasopvanginrichting kunnen het ronddraaiende mes en mogelijk rondgeslingerde voorwerpen een gevaar vormen. k)Om veiligheidsredenen dient het op het gegevensplaatje aangegeven motortoerental nooit overschreden te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO MICROLITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO MICROLITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag